MÅNADSVIS
ÅRSVIS Spara upp till 20 %
Funktionslista
SPROUT
GRATIS

För 10 aktiva medlemmar

BLOSSOM
$ 999

per aktiv teammedlem och månad, faktureras årsvis faktureras månadsvis

GARDEN
$ 1899

per aktiv teammedlem och månad, faktureras årsvis faktureras månadsvis

ESTATE
$ 3099

per aktiv teammedlem och månad, faktureras årsvis faktureras månadsvis

Unika månatliga besökare (MUV) 
10 000 MUV
200 000 MUV
200 000 MUV
200 000 MUV
KONVERSATIONER
Obegränsade kontakter
Kund-widget
Prioriterad inkorg
Specialanpassade vyer
Kanaler
Team-widget
Chatt-historik
Begränsad till 30 dagar
Obegränsad
Obegränsad
Obegränsad
Konversationssökning
Begränsad till 30 dagar
Obegränsad
Obegränsad
Obegränsad
E-postaviseringar
BOTTAR OCH KAMPANJER
Händelseregistrering
Tidslinje
Användaregenskaper
Användningsinformation
Utlösta meddelanden
1 triggered message
Obegränsad
Obegränsad
Kampanjer i applikation
Obegränsad
Obegränsad
Personsegmentering
Lead-bot
Automatisk uppladdning till kundvårdssystem (CRM)
DIRIGERING
IntelliAssign
Grupper
Tilldelningsregler
SJÄLVBETJÄNING
Frågor och svar (FAQ)
Frågor och svar på flera språk
Feedback på frågor och svar
Support för rik media
TEAMPRODUKTIVITET
Svarsmallar
Taggar
Privata anteckningar
Smarta kopplingar
Skrivbordsaviseringar (för webbläsaren Chrome)
Specialanpassade domänaviseringar
Läskvitton
Öppettider
Massåtgärder
Filbilagor & snabb åtkomst
Samsurfning
INSIKTER
Rapporter
Kundnöjdhetsindex (CSAT)
Konversationsöversikt
Inkommande konversationer
Produktivitet (Respons- och hanteringstider)
Jämförelse av olika mätetal
Konversationstaggar
INTEGRATIONER
Slack
FB Messenger
Freshdesk
Freshsales
Clearbit
Zendesk
MOBIL
Kundsupport i app
Push-notiser
Mobil applikation för teammedlemmar