Bättre engagemang med kompletta kunddata

Enhetliga kundregister (UCR) ger dig insikter med kompletta kunddata. Alltså får företaget alla uppgifter som krävs för bättre kundengagemang.

360 customer view

Kundregister med kunddata direkt i ditt CRM-system

UCR hjälper dina säljare och marknadsförare att arbeta utifrån kunddata direkt i Freshworks CRM.

Komplett kundsammanhang

UCR samlar och tolkar data från flera olika källor utanför Freshworks CRM, såsom aktiviteter på webbsidan, sociala medier, supportärenden och andra kontaktpunkter. Den skalbara funktionen samlar in alla data i realtid.

En enad informationskälla

Alla kundattribut länkas till identiteter. Kundprofiler samlas i enade kundregister som berikas vidare av tredje parts datakällor.

Segmentering för bättre engagemang

Säljare och marknadsförare kan skapa och hantera detaljerade kundsegment samt använda dessa för att utföra datadrivna strategier som förnöjer kunderna genom hela kundresan.