Các xu hướng trải nghiệm khách hàng then chốt trong năm 2020

Những kỳ vọng của khách hàng đang tăng lên vùn vụt trong khi đội ngũ nhân viên của bạn phải làm việc quá tải và mỗi bước sơ sẩy đều bị trở nên mục tiêu lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội. Trong tình thế căng thẳng đối phó với áp lực liên tục, bạn có thể quá bận rộn đến mức không có thời gian để lùi lại và suy nghĩ về bức tranh toàn cảnh. Đừng lo lắng, chúng tôi đã làm điều đó giúp bạn!

Chúng tôi đã trò chuyện với hơn 20 người hành nghề và có ảnh hưởng đến lĩnh vực này để có cái nhìn mang tầm nhận thức về những kỳ vọng của khách hàng trong thập kỷ mới. Tầm nhìn nội kiến của chúng tôi về các xu hướng trải nghiệm khách hàng bao gồm:

Hãy xem qua bản báo cáo Tầm nhìn nội kiến của các chuyên gia trải nghiện khách hàng (CX) 2020 để tìm hiểu cách thức để bạn đạt được số khách hàng trọn đời.

Tải về bản báo cáo

Bằng cách nhấp vào "TẢI VỀ BẢN BÁO CÁO", bạn mặc nhiên đồng ý chấp nhận các điều khoản của chúng tôi và thừa nhận rằng bạn đã đọc qua thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.