Nasi inwestorzy

accel accel
Accel

Accel jest globalnym funduszem venture capital, pełniąc funkcję pierwszego partnera dla wyjątkowych zespołów z całego świata, począwszy od powstania firm z prywatnym kapitałem, po wszystkie etapy ich rozwoju. W ciągu ostatnich 35 lat Accel wspierał między innymi takie firmy jak Atlassian, Bumble, CrowdStrike, Facebook, Flipkart, Slack, Spotify i UiPath. Accel pomaga ambitnym przedsiębiorcom w kreowaniu rozpoznawalnych, globalnych firm.

tiger 2x tiger 2x
Zarząd Tiger Global

Tiger Global to firma inwestycyjna o zasięgu ogólnoświatowym, która lokuje kapitał w dwóch sektorach — partnerstwach private equity i funduszach public equity. Partnerstwa private equity Tiger Global mają dziesięcioletni horyzont czasowy i inwestują w rozwojowe spółki działające w globalnym sektorze internetowym i technologicznym. Publiczne fundusze kapitałowe firmy koncentrują się na długoterminowych trendach w sektorach technologii, telekomunikacji, mediów, handlu detalicznego i konsumentów. Tiger Global z siedzibą w Nowym Jorku powstała w 2001 r.

capital g 2x capital g 2x
CapitalG

CapitalG (dawniej Google Capital) jest funduszem typu growth equity wspieranym przez Alphabet — spółkę macierzystą Google. Jej celem jest inwestowanie w najbardziej obiecujące firmy. CapitalG poszukuje firm wyłącznie w fazie rozwoju, co oznacza, że zbudowały już solidne fundamenty i są przygotowane na rozwijanie swojej działalności z rozmachem. CapitalG interesuje się firmami z różnych sektorów gospodarki, które zajmują się nowymi technologiami i mają udokumentowane sukcesy w swoich dziedzinach.

sequoia 2x sequoia 2x
Sequoia Capital India

Fundusze Sequoia Capital India inwestują na etapie venture i rozwoju w firmy z sektora technologii, opieki zdrowotnej oraz konsumenckiego w Indiach i krajach Azji Południowo-Wschodniej. Sequoia to partner wspierający startupy, których założyciele dążą do przekształcenia swoich pomysłów biznesowych w utrzymujące się na rynku firmy.