CRM-programvara med toppbetyg

 

SaaS-branschens uppkomst

SaaS (Software as a Service) har blivit den idealiska mjukvarumodellen för företag på senare år. Enligt Gartner väntas SaaS-branschen vara värd 120 miljarder $ 2021.

Dessutom visar ny forskning att nästan 73 procent av alla organisationer kommer att använda SaaS-tillämpningar 2021.

SaaS som bransch kommer bara att växa ytterligare i framtiden. Samtidigt som den framtida tillväxten är mycket spännande i den här sektorn, med över 10 000 SaaS-företag i världen i dag, är konkurrensen extremt hård. Detta gör det svårt för företag att synas på en marknad full av olika aktörer.

Enligt en undersökning utförd av Invesp behandlar över 89 procent av SaaS-företagen "nya kundförvärv" som sin högsta tillväxtprioritering, 59 procent behandlar "förnyelse av befintliga kunder" och 46 procent behandlar uppförsäljning som höga prioriteringar.

För att SaaS-företag som ditt ska klara sig i konkurrensen behöver du klara två stora utmaningar – kundförvärv och kundbevarande.

Men hur?

Det bästa sättet är att införa en CRM-lösning för ditt SaaS-företag.

CRM-mjukvara – hur viktig är den för ditt SaaS-företag?

Kundförvärv är drivkraften för SaaS-företag. Att driva leads genom hela försäljningsprocessen och konvertera dem till kunder är ingen dans på rosor. Det är en komplicerad uppgift för försäljningsteamen att hitta, följa upp, bearbeta och sälja. Dessutom måste försäljarna hantera uppförsäljning och bevarande.

På en marknad full av växande SaaS-produkter kan ditt företag ligga jämsides med konkurrenterna. Men hur klarar man sig i konkurrensen och skaffar fler kunder? Kundupplevelsen är den avgörande faktorn. Vilka är möjligheterna här? Att skapa en utmärkt kundupplevelse i SaaS-branschen är mycket enkelt med CRM-mjukvara. I alla fall med en bra sådan.

Det finns alla möjliga olika slags CRM-lösningar. Men ett bra CRM-system ska underlätta din försäljningsprocess från första kontakttillfället till den slutliga försäljningen.

Varför är Freshsales idealiskt för SaaS-branschen?

Förbättra kundförvärven

Registrera information om webbplatsbesökare och få förståelse för deras behov baserat på hur de surfar och presentera din lösning så att det passar dem.

Ta hem fler affärer

Spåra visuellt din försäljningspipeline och använd inbyggda AI-funktioner för att identifiera de bästa möjligheterna och göra precisa prognoser för försäljningen.

Behåll fler kunder

Få bra insyn i din kunds process, ge en bra kundupplevelse och motivera kunderna för att förbättra konverteringsandelen.

Vad innehåller Freshsales för SaaS-företag?

Hitta de leads som har bäst kvalitet automatiskt

Fokusera på de leads som är av störst betydelse för ditt företag, hitta dem snabbt via din webbplats eller e-post och interagera snabbt med dem vid rätt tillfälle och ha kontextbaserade konversationer via en inbyggd chatbot.

Med Freshsales kan du:

 • hitta leads från befintliga formulär via Smart Forms och lär känna dem bättre med automatiskt ifyllda data såsom information från sociala medier, webbplatsbeteende med mera,
 • hitta mycket målinriktade leads genom att bädda in kodfria Classic Forms i dina e-postmeddelanden,
 • trigga meddelanden baserat på din leads tidigare interaktioner med ditt företag och interagera med dem omedelbart via en inbyggd chatbot.

Läs mer om hur du hittar och spårar leads här

Identifiera viktiga leads med AI

Det kan vara svårt att hålla dina kundämnen engagerade och fortsätta att vara produktiv utan AI, eftersom denna tar hand om automatiseringen av många rutinarbetsuppgifter såsom leadgenerering och leadurval via chatbotar och ger värdefulla insikter som hjälper dig att fortsätta fokusera på att skapa relationer med dina kunder.

Freshsales gör det möjligt för dina försäljnings- och marknadsföringsteam att:

 • identifiera prioriterade kontakter baserat på förutsägande poängsättning skapad med hjälp av historikdata och interaktion med ditt företag och slutföra affärer snabbare,
 • undvika att kontakter och affärer missas med databaserade förslag till bästa kommande åtgärd,
 • ändra schemaläggningen av möten med leads enkelt med Freddy AI:s automatiska detektering av e-postmeddelanden om frånvaro.

Läs mer om Freddy AI

Samla data från olika källor och få helhetsöverblick över kunderna

Få fullständig överblick över dina kontakter och deras väg genom försäljnings- och marknadsföringsteamen och ta vara på om exempelvis befattning, kundlämplighet, relaterade konton och annat för att öka engagemanget och konverteringarna.

Med Freshsales kan du:

 • visa all din lead- och affärsinformation på en och samma plats, dina konversationer med dem, deras webbplatsaktivitet med mera,
 • ange livscykelstadier baserat på var dina leads är i sin process och markera dem som kundämnen, lämpliga leads för försäljning eller marknadsföring eller som kunder,
 • skapa försäljningsaktiviteter baserat på din leads beteende såsom öppnande av e-postmeddelanden, sidbesök eller klick på knappar,
 • skapa fullständig insyn i kundbeteenden med aktivitetstidslinjer och förena dina marknadsförings- och försäljningsteam.

Läs mer om kundprocesser här

Få fullständig inblick i dina affärer med Pipeline Management 2.0

Övervaka och hantera din försäljningsprocess, förstå de försäljningsaktiviteter som leder till slutförande och dela upp dem i genomförbara uppgifter med Pipeline Management 2.0 från Freshsales.

Freshsales hjälper dig att:

 • få inblick i hur affärerna går med en snabb titt på antalet affärer i respektive stadium, deras värde och vilka du behöver fokusera på med AI-baserade insikter,
 • använda viktade pipelines för att förutse intäkterna för olika försäljningsteam under olika tidsperioder – och identifiera dess grad av framgång,
 • få en mer fördjupad förståelse för dina affärer och identifiera de som är bäst eller klara att slutföras för att förutse månads- eller kvartalsintäkter med försäljningsprognoser, allt från en och samma instrumentpanel.

Läs mer om pipeline management 2.0 här

Ha full koll på dina försäljnings- och marknadsföringsresultat med avancerad rapportering

Ta tvärfunktionella rapporter till en ny nivå med funktioner för fördjupad rapportering i Freshsales.

Marknadsföringsteam kan visa avkastningen på investeringar i kampanjer, granska kundens process närmare med anpassade rapporter och mäta konverteringar med en anpassad instrumentpanel.

Försäljningsteam kan fatta effektivare beslut, förstå sin försäljningscykel bättre med försäljningstaktrapporter, hålla koll på affärsmätetal med modulöverskridande rapportering och förstå hur försäljare hanterar affärer med rapporter om försäljningsaktivitet.

Freshsales gör det möjligt för dig att bedöma ditt försäljnings- och marknadsföringsarbete genom att göra det möjligt för dig att:

 • få filtrerade intäktsrapporter för geografiska områden, försäljare och källa för att förstå vilka försäljningsaktiviteter som fungerar och vilka som inte gör det för att optimera din försäljningsprocess,
 • följa upp avkastningen på investeringen och effekten av dina offline-marknadsföringsevenemang såsom mässor, konferenser och annat med händelsespårningsrapporter,
 • förstå högpresterande områden och vilka som har fler affärsmöjligheter,

Läs mer om försäljningsanalyser här

Gör detta och ännu mer med Freshsales för

SaaS-företag

samarbeta mellan olika team i realtid,

arbeta med samma affär med olika försäljare på Slack eller Freshconnect och få mer kontext med anteckningar, uppgifter och aktiviteter.

Skapa försäljningsprisförslag med precision

Öka din effektivitet och produktivitet och maximera försäljningen med CPQ (configure-price-quote). Samarbeta med kunder och skapa konfigurationer och prisförslag snabbt.

Spåra app-användningen och öka produktacceptansen

Förstå vilka funktioner som leads använder i din app, kategorisera dem i segment och trigga relevanta kampanjer för att öka produktanvändning och -acceptans.

Prova vår helhetslösning Freshworks SaaS CRM

Freshsales är en ledande CRM-lösning som är skapad för försäljningsteam i SaaS-företag och är avsedd att förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen och produktiviteten. Nu kan du sluta leta efter ett CRM-system. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på 21 dagar och se hur du kan få din SaaS-verksamhet att växa organiskt.