Ikraftträdandedatum:
18 mars, 2019

För tidigare version, vänligen klicka här.

Freshworks Inc. och alla företag inom vår företagsgrupp (samlat kallade “Freshworks”, "vi", "oss" och "vår") är fast beslutna att skydda din sekretess. I detta sekretessmeddelande beskrivs hur Freshworks i egenskap av personuppgiftsansvarig (- hur Freshworks samlar in och beslutar vad personuppgifter ska användas till), eller personuppgiftsbiträde (- Freshworks behandlar endast personuppgifter i enlighet med den personuppgiftsansvariges instruktioner), behandlar dina personuppgifter. Här beskrivs också vilka valmöjligheter du har när det gäller användning, tillgång och rättning av dina personuppgifter. 

LÄNKAR

Vi rekommenderar att du läser sekretessmeddelandet i sin helhet för att försäkra dig om att du har all nödvändig information, men skulle du vilja få tillgång till en viss del av sekretessmeddelandet kan du klicka på den relevanta länk som tar dig till det avsnittet.  

Definitioner

Vem är sekretessmeddelandet tillämpligt för?

Frågor?

Vilka personuppgifter samlar Freshworks in och varför?

Personuppgifter vi behandlar på uppdrag av dig: Servicedata.

Enstaka inloggning

Sociala medier-funktioner

Delande av personuppgifter

Information som vi erhåller från tredje parter

Efterlevande av sekretesskydd

Hur säkerställer Freshworks dina personuppgifters säkerhet?

Särskilda rättigheter inom EES och schweiz

Annan kommunikation

Lagringstider för personuppgifter

Länkar till tredje parters webbplatser

Barns personuppgifter

Tillägg

Rättsliga upplysningar

Kontakta Freshworks

DEFINITIONER

Termer i detta sekretessmeddelande, särskilt de som anges med stor bokstav, ska ha samma betydelse som enligt definitionerna i våra användningsvillkor: https://freshworks.com/terms/(“Terms”).

VEM ÄR DETTA SEKRETESSMEDDELANDETILLÄMPLIGT FÖR?

Detta sekretessmeddelande är tillämpligt för: (i) entiteter eller individer (exklusive Slutanvändare och Användare) som prenumererar på våra tjänster och har godkänt våra användningsvillkor (härefter kallad “Kunden”) och (ii) individer (“Individer”) om vilka Freshworks samlar in uppgifter enligt nedan i egenskap av personuppgiftsansvarig. 

FRÅGOR?

Om du har frågor eller klagomål avseende vårt sekretessmeddelande eller våra tillvägagångssätt, vänligen kontakta oss på: support@freshworks.com.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR FREHWORKS IN OCH VARFÖR?

A) Personuppgifter som vi samlar in och behandlar för våra egna syften: Insamlade uppgifter

När du besöker vår webbplats eller deltar i något av Freshworks evenemang, kan vi komma att samla in information, inklusive personuppgifter, från Individer såsom beskrivs nedan (samlat kallat “Insamlade uppgifter”). Vid tillämpning av den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, är Freshworks personuppgiftsansvarig för Insamlade uppgifter. Detta innebär att det är Freshworks som bestämmer vilka Insamlade uppgifter som ska behandlas och varför.  

När behandlar Freshworks Insamlade uppgifter?

1) Registrerings-, fakturerings- och kontoinformation  

När du prenumererar på och registrerar dig för någon av våra tjänster, kan vi komma att samla in: (i) din kontaktinformation som namn, e-postadress, postadress, vart du befinner dig eller telefonnummer till kontoadministratören, (ii) faktureringsinformation som kreditkortsnummer och faktureringsadress, (iii) när kontoadministratören (administratörerna) lämnar feedback genom tjänsterna: namn och e-postadress, och (iv) unika identifikatorer som ditt användarnamn, kontonummer eller lösenord. 

Med tillämpning av villkoren i detta sekretessmeddelande och våra användningsvillkor kommer vi att använda sådana uppgifter, inklusive (men inte begränsat till) för att: (i) tillhandahålla våra tjänster, (ii) skicka kommunikation, (iii) utvärdera ditt företags behov för att kunna föreslå lämpliga tjänster, (iv) skicka efterfrågad information angående våra tjänster, (v) hantera frågor, förfrågningar och andra kundtjänstärenden, (vi) administrera ditt konto, (vii) skicka marknadsföring och erbjudanden till dig (om du har samtyckt till detta), och (viii) möjliggöra ditt interagerande med andra användare när du använder våra tjänster. 

2) Karriär på Freshworks

När du ansöker om en tillgänglig anställning genom att fylla i ansökningsformuläret kan vi komma att samla in: (i) kontaktinformation som namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, länkar till dina sociala medier-profiler, och (ii) annan information som finns inkluderat i det CV som du skickat till oss. 

Med tillämpning av villkoren i detta sekretessmeddelande kommer vi att använda sådana uppgifter för att utvärdera din lämplighet för den anställningen i fråga eller någon annan position som vi anser dig vara en lämplig Kandidat för vid tillfället då du skickar ditt CV, eller vid ett senare tillfälle. Om du inte meddelar oss via e-post till: support@freshteam.com, att du har andra önskemål så kommer vi av arkiveringsskäl att lagra sådan information under ett år. Om du önskar uppdatera de uppgifter du lämnat går det bra genom att kontakta oss på: support@freshteam.com.

Du ska vara införstådd med att vi i syfte att utvärdera din lämplighet för en anställning kan komma att ge dig ett betyg för vårt interna bruk baserat på ditt CV och övrig information. Om du inte vill bli betygsatt av oss vänligen skicka inte in din information. 

3) Evenemang

När du deltar i ett evenemang arrangerat av Freshworks, inklusive webbinarier och seminarier, kan vi komma att samla in din kontaktinformation som namn, e-postadress, yrkesbeteckning och företagsnamn. 

Med tillämpning av villkoren i detta sekretessmeddelande kommer vi att använda oss av sådana uppgifter, inklusive (men inte begränsat till) för att: (i) utvärdera ditt företags behov och föreslå lämpliga tjänster, (ii) skicka efterfrågad information angående våra tjänster, (iii) skicka erbjudanden och annan marknadsföring (om du har medgett detta), och (iv) svara på dina frågor och eventuella andra ärenden.  

4) Hänvisningar via Glowboard

För att hjälpa till och ge hänvisningar till våra tjänster kan kunder via våra tjänster ge oss tillgång till sina egna kontakter. Vi kan komma att samla in kontaktinformation som namn, e-postadress, postadress och telefonnummer från kontakter som våra Kunder delat med oss. När du ger oss sådan tredjepartinformation försäkrar du samtidigt att du gör det i enlighet med all tillämplig lagstiftning, inklusive att du fått nödvändigt samtycke och att den berörda tredje parten fått ta del av detta sekretessmeddelande. 

Om du själv har blivit hänvisad till oss genom en av våra Kunder kommer vi, med tillämpning av villkoren i detta meddelande, använda sådana uppgifter, inklusive (men inte begränsat till) för att: (i) utvärdera ditt företags behov och föreslå lämpliga tjänster, (ii) skicka efterfrågad information angående våra tjänster, (iii) skicka marknadsföring och erbjudanden (om du har medgett detta), och (iv) svara på dina frågor och hantera andra eventuella ärenden. 

5) Programregistrering  

När du registrerar dig till några av våra program genom registreringsformuläret på vår webbplats kan vi komma att samla in information som namn, e-postadress, företagsnamn och webbplats, URL, företagsdetaljer samt läges- och kontaktinformation. Med tillämpning av villkoren i detta sekretessmeddelande kommer vi att använda sådana uppgifter, inklusive (men inte begränsat till) för att: (i) möjliggöra ditt användande av den programportal som du har registrerat dig för, (ii) skicka kommunikation inom tjänsterna, (iii) skicka efterfrågad information om våra tjänster, (iv) svara på frågor, förfrågningar och andra ärenden, och (v) skicka erbjudanden och annan marknadsföring (om du har medgett detta). 

6) Offentliga forum och nyhetsbrev 

När du besöker våra offentligt tillgängliga forum ska du vara medveten om att den information du tillgängliggör där kan komma att läsas, samlas in och användas av andra som också har tillgång till dem. Vidare, kan vi komma att samla in: (i) din kontaktinformation som namn, e-postadress, postadress och telefonnummer, (ii) information om ditt företag som företagsnamn, storlek, och företagstyp, och (iii) en kort beskrivning om dig för att identifiera dig som författare av ett visst inlägg. När du prenumererar på vårt nyhetsbrev samlar vi in din e-postadress för att skicka nyhetsbrevet till dig.  

Med tillämpning av villkoren i detta sekretessmeddelande kommer vi att använda oss av sådana uppgifter, inklusive (men inte begränsat till) för att: (i) utvärdera ditt företags behov för att kunna föreslå lämpliga tjänster, (ii) skicka efterfrågad information om våra tjänster, (iii) skicka erbjudanden och annan marknadsföringskommunikation (om du medgett detta), och (iv) svara på frågor och hantera andra eventuella ärenden. 

7) Pixeltaggar och loggfiler  

Vi och våra tredjepartsannonsörer använder oss av tekniska lösningar som webbfyrar för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares rörelser runt webbplatsen och för att samla in demografisk information om våra användare som en grupp. Vi kan komma att få rapporter från företag baserade på sådana tekniker antingen individbaserat eller aggregerat. 

Liksom de flesta andra webbplatser samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Denna information kan komma att inkludera IP-adresser, webbläsartyper, internetleverantör, sidor som du kom ifrån och går vidare till, operativsystem, datum- och tidsuppgifter och vad du klickar på. Vi kopplar samman dessa uppgifter med andra uppgifter som vi samlar in om dig. 

Vänligen se vår cookiespolicy för vidare information om hur vi använder cookies och liknande teknologier.

8) Analyser

Förutom den ovan nämnda information som vi samlar in kan vi automatiskt komma att få tillgång till och registrera vissa personuppgifter när du besöker vår webbplats. Detta inkluderar modellen på din enhet, IP-adress, typ av webbläsare, användningsmönster (genom cookies), förfrågningsloggar och produktanvändningsloggar. Vi samlar också in information om klickande, skrollande, konvertering och från vilka sidor besökare lämnar vår webbplats (“drop-off”) för att i realtid spåra en användares beteende på vår webbplats och i våra tjänster. Med tillämpning av detta sekretessmeddelande kommer vi att använda dessa uppgifter, inklusive (men inte begränsat till) för att: (i) utvärdera ditt företags behov för att kunna komma med förslag på lämpliga tjänster, (ii) skicka efterfrågad information om våra tjänster, (iii) svara på frågor, förfrågningar och andra ärenden, och (iv) för att utföra analyser. 

Du ger härmed Freshworks och våra tjänsteleverantörer tillåtelse att analysera Insamlade uppgifter för att: (i) förbättra, förstärka, underhålla och driva vår webbplats, och (ii) framställa statistiska rapporter som ger oss insikter avseende användarmönster. Du vidkänner att Freshworks, i förekommande fall, använder Insamlade uppgifter i dessa syften. 

9) Rekommendationer

Vi kan komma att publicera dina rekommendationer, kommentarer eller recensioner, vilka kan innehålla dina personuppgifter, på vår webbplats. Innan vi publicerar en rekommendation kommer vi att se till att vi har ditt samtycke till att också publicera ditt namn. Om du vill få en rekommendation borttagen vänligen kontakta oss på: support@freshworks.com.

Du förstår att vi inte är ansvariga mot någon person till följd av att Glowboard-kunder obehörigt publicerar rekommendationer. Om du i egenskap av Glowboard-kund önskar publicera en rekommendation som du har fått från en tredje part, via e-post eller gränssnittskomponenter (“widgets”)så är du ansvarig för att du fått samtycke från den tredje parten att publicera rekommendationen.

10) Marknadsföringskommunikation 

Vi kan komma att använda din e-postadress, som vi innehar som en del av de Insamlade uppgifterna, för att skicka nyhetsbrev och/eller marknadsföringskommunikation angående våra produkter och tjänster. Om du har begärt det kommer vi också att skicka marknadsföringskommunikation från tredje parter. Om du inte längre vill motta denna typ av kommunikation kan du välja bort det (“opt-out”) genom att följa de instruktioner som inkluderas i denna typ av e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss på: support@freshworks.com.

Vad har vi för rättslig grund att behandla personuppgifterna (Endast besökare från EES och Schweiz)?

Om du är en besökare från inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”ESS”) är vår rättsliga grund för att behandla personuppgifter beroende av vilken typ av personuppgifter det handlar om och i vilket sammanhang vi samlat in dem.  

I normala fall kommer vi dock endast att samla in dina personuppgifter när vi behöver dessa för att fullfölja ett avtal med dig, när behandlingen ligger inom våra legitima intressen, när du lämnat ditt samtycke eller när det föreligger rättsliga krav på oss att behandla dem och våra intressen inte strider mot din rätt till skydd av dina personuppgifter eller dina fundamentala rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi också komma att vara skyldiga att samla in dina personuppgifter eller på annat sätt ha behov av uppgifterna för att skydda dina, eller någon annan persons, väsentliga intressen. 

Om vi ber dig att ge oss dina personuppgifter för att efterleva rättsliga skyldigheter eller för att fullfölja avtalet med dig, kommer vi vid detta tillfälle att klargöra detta och meddela dig om det är obligatoriskt, eller inte, för dig att ge oss dina personuppgifter (och vad konsekvenserna blir om du inte ger oss efterfrågade personuppgifter). 

Om vi på samma sätt samlar in dina personuppgifter med våra (eller tredje parts) legitima intressen som rättslig grund kommer vi, vid den relevanta tidpunkten, att informera dig om vilka dessa legitima intressena är. 

Om du har frågor eller behöver ytterligare information angående de rättsliga grunder vi stödjer oss på för att samla in dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom den kontaktinformation som anges nedan.

B) Uppgifter som vi behandlar på ditt uppdrag: Servicedata

Vi behandlar endast Servicedata i enlighet med våra kunders instruktioner. Vid tillämpning av den allmänna dataskyddsförordningen och den schweiziska lagen angående personuppgiftsskydd är vi inte personuppgiftsansvarig vid behandling av Servicedata utan behandlar dessa i egenskap av personuppgiftsbiträde. Servicedata som de definieras i våra användningsvillkor innefattar all slags elektroniska data, texter, meddelanden och andra material inklusive personuppgifter avseende Användare och Slutanvändare som Kunder delat med oss genom sina kundkonton och användning av våra tjänster, inklusive uppgifter som samlats i enlighet med vad som anges i “Övrig information” och “Mobilapplikationer” nedan. Våra kunder som är baserade inom EES och i Schweiz är personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter och ansvariga för att reglerna i tillämplig dataskyddslagstiftning följs. Vi samarbetar med våra kunder för att hjälpa dem att se till att deras kunder i sin tur informeras om de syften för vilka Freshworks behandlar deras personuppgifter. 

Om du är en kund baserad inom EES eller i Schweiz ger du i egenskap av personuppgiftsansvarig, å dina och dina auktoriserade agenters och Slutanvändares vägnar (under förutsättning att du har behörighet att lämna sådant tillstånd) ditt tillstånd till att personuppgifter överförs för behandling till USA och andra länder som kan ha annan sekretesslagstiftning än det land där du eller dina kunder är baserade. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att Servicedata behandlas säkert och i enlighet med reglerna i detta sekretessmeddelande. 

Vi äger, kontrollerar eller styr inte användningen av Servicedata. Vi är i det stora flertalet fall inte ens medvetna om vilken information som lagras på vår plattform och kan endast komma åt sådan information i den utsträckningen det rimligen behövs för att kunna tillhandahålla våra tjänster (inklusive tillhandahålla stödåtgärder), om vi fått behörighet från kunden eller om vi har lagenlig skyldighet att göra det. Utom om vi uttryckligen i skrift gett vårt medgivande har du inte rätt att behandla några känsliga personuppgifter (såsom hälsouppgifter) på vår plattform. 

I egenskap av personuppgiftsansvarig är du ansvarig för att Slutanvändare, i den uträckning det krävs, får information om behandlingen, ger nödvändiga samtycken eller tillstånd för personuppgifter som samlas in som Servicedata genom ditt användande av våra tjänster. I egenskap av personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter på kundens uppdrag följer vi de instruktioner som kunden gett avseende behandlingen i den utsträckning det är förenligt med våra tjänsters funktionalitet. Detta innefattar att vi implementerat tekniska, fysiska och administrativa skyddsfunktioner för att förebygga och hindra obehörig behandling av informationen samt skydda personuppgifterna mot förlust, förstöring och skada. 

Övrig information 

När en Användare eller Slutanvändare använder våra tjänster får vi automatiskt tillgång till och registrerar information avseende sådana Användare. Denna information inkluderar: enhetsmodell, IP-adress, typ av webbläsare, användningsmönster (via cookies och webbläsarinställningar), frågeloggar och produktanvändningsloggar (samlat kallat “Annan information”). Om du är Kund hos Freshdesk Messaging, vänligen observera att du inom tjänsten kan ha möjlighet att välja bort registreringen av vissa händelser. 

Mobilapplikationer

När du laddar ner, installerar och använder mobilapplikationer samlar vi automatiskt in information om den typ av enhet som du använder, operativsystem och utgåva samt enhetens identifikatorer (eller s.k. UDID, unik identifikator för Apple-produkter). 

Vi använder oss av analytisk mobilprogramvara som tillåter oss att bättre förstå vår Mobila programvaras funktionalitet på din telefon. Denna programvara kan komma att registrera viss information, t.ex. hur ofta du använder applikationen, händelser som inträffar i programmet, aggregerad användning, prestandauppgifter och varifrån programmet nedladdades. Vi sammanför inte den information som vi erhåller genom den analytiska programvaran med den personligt identifierbara information som du själv anger i den Mobila applikationen.

Med tillämpning av villkoren i detta sekretessmeddelande kommer vi att använda sådana uppgifter för att: (i) tillhandahålla och administrera mobilapplikationen, (ii) då och då skicka s.k. push-meddelanden (om du har valt att ta emot sådana) för att informera dig om aktuella evenemang och erbjudanden som vi erbjuder eller om nya tjänster, och (iii) skicka erbjudanden och annan markandsföringskommunikation (om du samtyckt till att motta sådan). Om du inte längre vill motta dessa typer av kommunikation kan du stänga av dem via din enhet. 

Förbättra och förstärka våra tjänster 

Du ger oss, och de tjänsteleverantörer vi använder oss av, uttrycklig auktorisering/behörighet att behandla Servicedata i våra system för att: (i) tillhandahålla, förbättra, förstärka, stödja och administrera våra tjänster och se till att de finns tillgängliga, (ii) utveckla nya produkter och tjänster, och (iii) framställa statistiska rapporter och registrera användningsmönster. 

ENSTAKA INLOGGNINGAR

Du kan logga in på vår webbplats genom inloggningstjänster som Google, Facebook, Connect eller LinkedIn. Dessa tjänster kommer att verifiera din identitet och ge dig möjlighet att göra vissa val avseende hur du vill dela dina personuppgifter med oss, som ditt namn och e-postadress. Tjänster som Google, Facebook, Connect, Twitter och LinkedIn ger dig möjlighet att publicera dina aktiviteter på vår webbplats på din profilsida och dela denna information med dina sociala nätverk. 

SOCIALA MEDIER-FUNKTIONER

Vår webbplats innehåller vissa sociala medier-funktioner så som Facebooks “gilla”- och ”dela”-knappar samt vissa interaktiva mini-program. När du använder dig av dessa funktioner kan dina uppgifter komma att samlas in, som IP-adress och vilka sidor på vår webbplats som du besöker (vilka kan komma att placera cookies på din enhet så att funktionen ska fungera ordentligt). Antingen tredje parter eller vår webbplats direkt fungerar som värdar (“hosts”) för sociala medier-funktioner och gränssnittskomponenter (“widgets”). Ditt interagerande med dessa funktioner faller under den sekretesspolicy som getts ut av det företag som tillhandahåller dem. Vänligen se vår cookiepolicy för ytterligare information. 

DELANDE AV PERSONUPPGIFTER

Förutom vad som följer av villkoren i detta sekretessmeddelande och våra användningsvillkor kommer Insamlade personuppgifter aldrig att delas eller säljas till andra företag och organisationer av kommersiella skäl. Vi behandlar personuppgifter i USA och inom EES samt även i andra länder genom tredje parter som vi kan komma att använda oss av. Vänligen se denna sida här för ytterligare information om våra val av värdar. Tredje parter som vi delar Insamlade uppgifter med kan inkludera leverantörer av betalningstjänster som kommer att behandla din kreditkorts- och annan betalningsinformation på Freshworks uppdrag men i övrigt inte har tillåtelse att lagra, behålla och använda sådan information. En lista på de tredje parter som vi använder oss av för att tillhandahålla våra tjänster och som vi delar Servicedata med återfinns här(“underbiträden”). Vidare kan vi komma att överföra personuppgifter till företag inom vår företagsgrupp i syften som identifieras i våra användningsvillkor och i detta sekretessmeddelande. Alla sådana överföringar faller under tjänsteavtal som upprättats med de ifrågavarande mottagarna och vi kommer att ha vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att försäkra att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med detta sekretessmeddelande. Ytterligare detaljer kan tillhandahållas vid begäran. 

Med tillämpning av reglerna i våra användningsvillkor och detta sekretessmeddelande har vi, och företagen inom vår företagsgrupp, rätt att tillgå kundkonton och behandla Servicedata endast i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla, förstärka och förbättra våra tjänster. Våra underbiträden kommer endast att ges tillgång till kundkonton och Servicedata i den utsträckning det är nödvändigt för våra tjänster och de kommer genom tjänsteavtal mellan oss och dem vara bundna av sekretessåtaganden. 

INFORMATION SOM VI ERHÅLLER FRÅN TREDJE PARTER

Då och då kan vi komma att erhålla personlig information gällande dig från tredje parters källor, så som databaser eller sociala medier, men endast efter att vi har kontrollerat att dessa tredje parter antingen har ditt samtycke eller enligt andra rättsliga grunder är tillåtna (eller tvungna) att dela din personliga information med oss.

De typer av information som vi erhåller från sådana tredje parter inkluderar ditt namn, e-postadress, postadress, geografiskt läge, beteckning och telefonnummer. Vi använder den information vi erhåller från tredje parter för att upprätthålla och förbättra vår kundtjänstupplevelse och förbättra noggrannheten i de register vi för om dig samt i försäljnings- och marknadsföringssyften.


TRUSTe

Efterlevande av “Privatlivsskölden”

Freshworks Inc. deltar i och har skaffat certifiering som visar efterlevnad av de regelramverk för skydd av privatlivet som gäller enligt internationella avtal mellan EU och USA samt mellan Schweiz och USA. Freshworks Inc. är fast beslutna att alla personuppgifter som erhålls från länder inom den europeiska unionen (EU) och från Schweiz ska hanteras i enlighet med tillämpliga principer i dessa ramverk avseende sköld för skydd av privatlivet. För mer information angående ramverket Sköld för skydd av privatlivet vänligen besök det amerikanska handelsdepartementets lista: [https://www.privacyshield.gov/list].

Freshworks Inc. är ansvariga för de personuppgifter vi erhåller som faller inom ramen för skölden för skydd av privatlivet och sedan överförs till en tredje part som agerar som agent på uppdrag av oss. Freshworks följer de principer som anges i skölden för skydd av privatlivet angående vidarebefordring av personuppgifter från EU eller Schweiz, inklusive de regler som gäller för ansvar vid vidarebefordring. Vidare förbinder sig Freshworks också att samarbeta med EU:s tillsynsmyndigheter och den schweiziska dataskydds- och informationskommissionen och att följa de råd som utfärdats av dessa myndigheter avseende personaluppgifter som överförts från EU eller Schweiz med anledning av ett anställningsförhållande.

När det gäller personuppgifter som överförts i enlighet med skölden för skydd av privatlivet faller Freshworks under den amerikanska federala konkurrensmyndighetens (the Federal Trade Commission) reglerings- och verkställighetsbefogenheter. I vissa situationer kan Freshworks Inc. och/eller våra koncernföretag komma att vara skyldiga att utge och blotta personuppgifter till följd av lagenliga förfrågningar från myndigheter, inklusive för att tillgodose krav gällande nationell säkerhet eller brottsbekämpning.

Om du har frågor eller problem avseende sekretess som vi inte har löst eller informerat dig om på ett tillfredsställande sätt, vänligen kontakta vår tredjepartsleverantör för tvistelösning i USA (avgiftsfritt) på: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under vissa omständigheter, vilka närmare diskuteras på webbplatsen angående skölden för skydd av privatlivet: [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], har du möjlighet att begära bindande medling när andra förfaranden för att lösa en tvist inte har fungerat.

 

HUR HÅLLLER FRESHWORKS PESONUPPGIFTER SÄKRA?

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar. De åtgärder vi använder har valts ut för att försäkra en lämplig nivå av skydd i relation till de risker som behandling av personuppgifter medför. 

Säkerhetsriskerna för information ökar, men det gör även kontrollerna. De kontroller som implementerats granskas periodvis som en del av den interna och externa revisionen. Om du har frågor avseende dina personuppgifters säkerhet vänligen kontakta oss omedelbart på sådant sätt som beskrivs i detta sekretessmeddelande. 

SÄRSKILDA RÄTTIGHETER INOM EES OCH SCHWEIZ

A) Insamlade uppgifter 

Om du är en Individ bosatt inom EES har du de följande rättigheterna avseende de Insamlade uppgifterna:

Om du vill få tillgång till, rätta, uppdatera, ändra eller radera personuppgifter (härefter kallat ”en begäran”) som ingår i de Insamlade uppgifterna, vänligen kontakta oss: support@freshworks.com. Vi kommer att svara på varje begäran från Individer som önskar utöva de rättigheter de har i enlighet med dataskyddslagstiftning. 

B) Servicedata

Vi är medvetna om och bekräftar att du har rätt till tillgång till dina personuppgifter. Freshworks har inget direkt förhållande med de individer vars personuppgifter behandlas. Om du önskar tillgång till, eller vill korrigera, uppdatera, ändra eller radera personuppgifter (härefter kallat “Begäran”) som är en del av de Serviceuppgifter som vi behandlar å våra kunders vägnar och du är en Slutanvändare hos en av våra kunder som inte längre vill bli kontaktad av en av våra kunder som köper våra Tjänster, ska du vända dig direkt till vår kund med din förfrågan, dvs, till den personuppgiftsansvarige. Om vi ombeds att radera uppgifter kommer vi att besvara denna förfrågan inom en rimlig tidsperiod.

Om du istället är vår kund, som köper en av våra Tjänster, och önskar inkomma med Begäran å dina Användares eller Slutanvändares vägnar avseende Serviceuppgifter, kan du initiera ett ärende i supportportalen i den ifrågavarande Tjänsten. Vänligen notera att om du som kund prenumererar på fler än en Tjänst, gäller ett ärende som initierats i en viss Tjänsts serviceportal endast den Tjänsten, och ett separat ärende måste initieras i alla relevanta Tjänsters serviceportaler.

ANNAN KOMMUNIKATION

Om du är Kund hos oss kommer vi, då och då när det behövs, skicka meddelanden angående våra tjänster. Exempelvis kan vi komma att skicka e-postmeddelanden till dig om våra tjänster tillfälligt måste stängas ned för underhåll. Vanligtvis har du inte möjlighet att välja bort kommunikation som inte är av marknadsföringskaraktär. Om du inte vill få denna typ av kommunikation har du dock möjlighet att stänga ned ditt konto. 

LAGRINGSPERIODER FÖR PERSONUPPGIFTER 

Om du vill begära att vi inte längre använder de Insamlade uppgifterna avseende dig vänligen kontakta oss på:support@freshworks.com.

Förutom om något annat anges nedan kommer personuppgifter som ingår i Servicedata att lagras och raderas i enlighet med våra användningsvillkor. 

Om du är en kund som köper tjänsten Freshdesk Contact Center, vänligen observera att när du begär radering av en kontakt kommer information som kontaktens namn, inspelningar av samtal och utskrifter av sådana samtal att raderas. Däremot kommer information som loggar av de telefonnummer mellan vilka samtalen ägt rum inte att raderas utan dessa behålls för att kunna användas vid revisioner, misstanke om bedrägeri och för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning. 

Om du är Kund som köper våra tjänster Freshdesk eller Freshservice och inkommit med en begäran om att en viss Användare ska raderas vänligen observera, i syfte att upprätthålla kontinuitet i affärsverksamheten, kommer radering av Användaren inte att radera affärsspecifika uppgifter som Användaren bidragit till vilka ägs av organisationen inklusive (men inte begränsat till): kunskapsbaserade artiklar, anteckningar, kommentarer i forum, kundtjänstsamtal, undersökningar, automations- och avsändarregler, ej använda svar, kundtjänstmallar, kontakter, företag, taggar, samtal rörande ett kundtjänstärende m.m. Den raderade Användarens personuppgifter kommer istället att anonymiseras inom tjänsten.  

Om du är en kund som köper vår tjänst Freshteam kan du när som helst inom tjänsten radera uppgifter som har samband med en Kandidat. Som kund hos Freshteam kan du när som helst via tjänsten radera en Användare. När du raderar en Användares uppgifter kommer dock Freshteam att spara information som företagets e-postadress, identifikationsnummer och beteckningen (“kvarhållen användarinformation”) för att inte bryta gamla associationer relaterade till sådana Användare på ditt konto. Förutom kvarhållen användarinformation kommer alla andra uppgifter som du raderat att försvinna från Freshteam. Kvarhållen användarinformation kommer att raderas i enlighet med våra användningsvillkor. Om du önskar att permanent radera en Användares användarinformation, kan du skriva till: support@freshworks.com.

Utöver det ovanstående kommer vi att lagra Insamlade uppgifter och Servicdata i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra lagenliga skyldigheter, för användning i rättsliga processer (t.ex. till vårt försvar), för våra finansiella och andra register, för att lösa tvister och för att kunna upprätthålla våra avtal. 

BARNS PERSONUPPGIFTER 

Freshworks samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år. Om du är yngre än 16 år vänligen lämna inte ut några personuppgifter på vår webbplats eller genom våra tjänster. Vi vill uppmana föräldrar och vårdnadshavare att övervaka hur deras barn använder internet och se till att reglerna i detta sekretessmeddelande följs genom att instruera sina barn att aldrig lämna ut personuppgifter genom våra tjänster eller på vår webbplats utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att ett barn under 16 år har lämnat ut sina personuppgifter genom webbplatsen eller våra tjänster, vänligen kontakta oss så kommer vi att försöka radera informationen från våra databaser och stänga barnets konto. 

TILLÄGG

Tillägg och ändringar avseende detta sekretessmeddelande kommer att publiceras på denna URL och träder i kraft när de publicerats. Om vi gör materiella ändringar kommer vi i förväg att meddela dig på webbplatsen och om du är Kund via ett e-postmeddelande (till den e-postadress som anges på kontot), innan ändringen träder i kraft. Vi kommer dock inte att meddela dig om när vi gör ändringar i sekretessmeddelandet på så sätt att vi lägger till, tar bort eller på annat sätt gör ändringar i listan över cookies för att hålla denna uppdaterad och aktuell. Du bör regelbundet återkomma till detta sekretessmeddelande för att kontrollera om det gjorts ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen och våra tjänster efter att vi publicerat tillägg, modifieringar eller ändringar i detta sekretessmeddelande utgör ditt accepterande av dessa ändringar. Du har möjlighet att sluta använda webbplatsen eller våra tjänster om du inte accepterar ändringar i detta sekretessmeddelandet eller en ändrad version av detta meddelande. 

KONTAKTA FRESHWORKS

Om du har frågor angående detta sekretessmeddelande eller dina övriga kontakter med Freshworks, så kan du kontakta oss på: support@freshworks.comeller genom att skriva till oss på adress: Freshworks Inc., 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo CA 94403. Skicka även en kopia till: legal@freshworks.com.

 

Den svenska versionen av detta sekretessmeddelande tillhandahålls endast ur informationssyfte. I det fall det föreligger konflikter mellan formuleringar i den svenska och engelska versionen av sekretessmeddelandet ska formuleringen på engelska ha företräde.