Anpassa kundengagemang baserat på insikter och sammanhang

Unified Customer Record gör det möjligt för sälj-, marknadsförings- och supportteam att utnyttja data från kundens agerande och beteende för att leverera personligt engagemang.

 

För försäljning

Ha meningsfulla konversationer 

Snabba upp din pipeline och engagera dina prospekt med en helhetssyn på leaddata från flera kontaktpunkter/källor.

För marknadsförare

Få högre antal konverteringar

Generera högre marknadsförings-ROI och leadkonverteringar genom riktade och anpassade flerkanalskampanjer.

För supportteam
Ökad kundnöjdhet

Överträffande av kundernas förväntningar leder till högre behållning och merförsäljning med en proaktiv syn på kundens engagemangshistorik.

UCR: Det enhetliga intelligenssystemet för kundglädje

En enda sanningskälla

UCR tar in, berikar och presenterar data från flera kontaktpunkter i Freshworks-produkter, internet och sociala medier.

Inga datasiloer

Få tillgång till konsekvent och korrekt information i realtid om kunderna och bryt datasiloer mellan olika avdelningar.

Personligt engagemang

Skapa och hantera detaljerade kundsegment och kör riktade flerkanalskampanjer som gläder kunderna.