Nasi inwestorzy

Accel

Accel jest firmą venture capital, która przez ponad 25 lat pomaga perspektywicznym przedsiębiorstwom w określaniu nowych kategorii i tworzeniu firm technologicznych na światowym poziomie. Accel podziela pasję przedsiębiorstw poszukujących zmiany i ich odwagę w odkrywaniu nowych możliwości. Kładzenie nacisku na kierownictwo rodzi firmy kreujące nowe możliwości, które przekształciły swoje branże i w wielu przypadkach stworzyły zupełnie nowe sektory. Firmy wspierane przez Accel wywołują znaczące rewolucje w branży technologicznej.

Zarząd Tiger Global

Tiger Global jest globalną firmą inwestycyjną, która lokuje kapitał w dwóch branżach – partnerstwach private equity i funduszach public equity. Partnerstwa private equity Tiger Global mają dziesięcioletnią historię, inwestując w rozwijające się firmy z globalnego sektora internetowego i technologicznego. Fundusze public equity skupiają się na długofalowych trendach w sektorach technologii, telekomunikacji, mediów, sprzedaży i konsumentów. Nowojorska firma Tiger Global została założona w 2001 roku.

CapitalG

CapitalG (wcześniej Google Capital) jest globalnym funduszem kapitałowym, który podlega spółce matce Google, Alphabet. Ich celem jest inwestowanie w najbardziej obiecujące firmy jutra. CapitalG szuka firm do inwestycji wyłącznie po osiągnięciu fazy rozwoju, gdy stworzą one solidny fundament i są gotowe na rozwój działalności na większą skalę. CapitalG wychodzi naprzeciw firmom z różnych branż z nowymi technologiami i udowodnioną historią osiągnięć na swoim polu.

Sequoia Capital India

Sequoia Capital India prowadzi inwestycje wysokiego ryzyka i na etapie rozwoju w branży technologicznej, konsumenckiej i służbie zdrowia w Indiach i w Azji Południowo wschodniej. Sequoia jest inkubatorem startupów dla założycieli, którzy chcą przekształcić pomysły biznesowe w dobrze prosperujące firmy.