MIESIĘCZNIE
ROCZNIE Oszczędność do 40%
Lista funkcji
SPROUT
0

na zawsze dla nieograniczonej liczby użytkowników

BLOSSOM
$ 12

/użytkownika miesięcznie,

rozliczenie roczne rozliczenie miesięczne

GARDEN
$ 25

/użytkownika miesięcznie,

rozliczenie roczne rozliczenie miesięczne

ESTATE
$ 49

/użytkownika miesięcznie,

rozliczenie roczne rozliczenie miesięczne

FOREST
$ 79

/użytkownika miesięcznie,

rozliczenie roczne

AUTOMATYZACJA DZIAŁU SPRZEDAŻY
Zarządzanie potencjalnymi klientami, kontaktami, kontami i transakcjami
Zadania, spotkania i notatki
Niestandardowe działania sprzedażowe
Zaawansowane dostosowywanie systemu CRM 
Pola niestandardowe
10
100
300
300
Pola wyszukiwania
Pola formuły
Zmiana nazwy modułów
Filtry i widoki niestandardowe
Scalanie rekordów
Klonowanie rekordów
Wyszukiwanie
Znaczniki
Widok rozmów
Dodawanie i udostępnianie plików
Powiadomienia
Reguły przydzielania potencjalnych klientów
Automatyczne wzbogacanie profilu
Przepływy pracy
10
25
100
Czasowe przepływy pracy
Przepływ sprzedaży
Wiele przepływów sprzedaży
Przeterminowane transakcje
Przepływ ważony
Obsługa wielu walut
Zespoły
10
25
50
ZARZĄDZANIE DANYMI
Limity rekordów 
Nieograniczone
Nieograniczone
Nieograniczone
Nieograniczone
Nieograniczone
Przechowywanie plików 
1 GB na użytkownika
2 GB na użytkownika
5 GB na użytkownika
100 GB na użytkownika
Importowanie danych
Eksportowanie danych
Migracja z innego systemu CRM
Inteligentne dopasowania
Rejestr audytów
Kosz
E-MAIL
Dwukierunkowa synchronizacja e-mail
Skrzynka odbiorcza dla zespołu
Oczekujące na odpowiedź
Przekierowywanie e-maili
Poczta masowa
250 dziennie
1000 dziennie
5000 dziennie
Opcja masowej rezygnacji z subskrypcji e-mail
Masowe metryki e-mail
Planowanie e-maili
Szablony e-mail
Monitorowanie e-maili
Alerty e-mail w czasie rzeczywistym
Sekwencje sprzedaży
5
10
25
WBUDOWANY TELFON
Telefon obsługiwany przez Freshcaller
OCENA POTENCJALNYCH KLIENTÓW
Ocena według właściwości potencjalnego klienta
Ocena według aktywności e-mail
Ocena według aktywności na witrynie i w aplikacji
Spostrzeżenia na podstawie ocen potencjalnych klientów
ANALIZA ZACHOWANIA
Klasyczne formularze do przechwytywania potencjalnych klientów z witryny
Monitorowanie odwiedzających witrynę
Monitorowanie zdarzeć w aplikacji sieciowej
Inteligentne formularze do przechwytywania potencjalnych klientów z witryny
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
Zakres rekordów
Dostęp na podstawie roli
Niestandardowe role
Zarządzanie obszarami
Biała lista IP
Centrum danych EUC
DANE ANALITYCZNE
Standardowe raporty
Niestandardowe raporty
Raporty z działania sprzedażowego
Raporty szybkości sprzedaży
Raporty przewidywanej sprzedaży
Raporty trendów sprzedażowych
Raporty pomiędzy modułami
Planowanie raportów
Pulpit raportów
Klonowanie raportów
INTEGRACJE
Dostęp do API
1000 na godzinę
1000 na godzinę
2000 na godzinę
5000 na godzinę
Zapier
Mapy Google
Rozszerzenie Gmail
Kalendarz Google
Kalendarz Office 365
Synchronizacja kontaktów Google
Freshmarketer
Garden plan
Estate plan
Estate plan
Freshdesk 
Freshconnect
Freshchat
Integracja SMS
Galeria aplikacji
WSPARCIE
Wsparcie w systemie 24x5
Dedykowany opiekun klienta
WERSJA MOBILNA
Aplikacja mobilna na systemy Android oraz iOS
Zarządzanie potencjalnymi klientami, kontaktami, kontami i transakcjami 
Filtry
Połączenie z Uberem
Mapy Google
Kalendarz
Obsługa wielu języków
Personalizowanie ustawień mobilnych
Notatki głosowe
Raportowanie
Poczta masowa
Pliki