Angażuj klientów, zanim odejdą i kwalifikuj potencjalnych klientów poprzez boty

Proaktywnie angażuj odwiedzających, zanim odejdą lub przybliż ich do dokonania zakupu. Następnie pozwól wkroczyć botowi, by zakwalifikował potencjalnych klientów oraz automatycznie przesłał ich do Twojego systemu CRM.

Uzyskaj pełen kontekst, którego potrzebujesz, aby sprawniej prowadzić sprzedaż

Dzięki osi czasu wydarzeń, informacjom o użytkownikach oraz profilom społecznościowym dowiesz się, z kim rozmawiasz i co zamierza dany odwiedzający. Wyciągaj dodatkowe informacje z zewnętrznych narzędzi, by prowadzić rozmowy poparte danymi.

Nie poprzestawaj na sprzedaży. 
Obsługuj i imponuj klientom.

Rozmawiaj ze swoimi użytkownikami, zanim będzie za późno. Organizuj kampanie, by wdrażać i edukować nowych użytkowników lub by zachować i ponownie angażować nieaktywnych klientów. Wysyłaj ogłoszenia, zyskuj opinie lub udostępniaj wskazówki i najlepsze praktyki.

Obsługa milionów rozmów w firmach o różnej wielkości