Funkcje

FREE

$0

< 100 agentów, rozliczenie roczne

$0

< 100 agentów, rozliczenie miesięczne

FREE

€0

< 100 agentów, rozliczenie roczne

€0

< 100 agentów, rozliczenie miesięczne

FREE

£0

< 100 agentów, rozliczenie roczne

£0

< 100 agentów, rozliczenie miesięczne

FREE

A$0

< 100 agentów, rozliczenie roczne

A$0

< 100 agentów, rozliczenie miesięczne

FREE

₹0

< 100 agentów, rozliczenie roczne

₹0

< 100 agentów, rozliczenie miesięczne

GROWTH

$15

/agent/miesiąc, rozliczenie roczne

$18

/agent/miesiąc, rozliczenie miesięczne

GROWTH

€15

/agent/miesiąc, rozliczenie roczne

€18

/agent/miesiąc, rozliczenie miesięczne

GROWTH

£12

/agent/miesiąc, rozliczenie roczne

£15

/agent/miesiąc, rozliczenie miesięczne

GROWTH

A$25

/agent/miesiąc, rozliczenie roczne

A$30

/agent/miesiąc, rozliczenie miesięczne

GROWTH

₹999

/agent/miesiąc, rozliczenie roczne

₹1199

/agent/miesiąc, rozliczenie miesięczne

PRO

$39

/agent/miesiąc, rozliczenie roczne

$47

/agent/miesiąc, rozliczenie miesięczne

PRO

€39

/agent/miesiąc, rozliczenie roczne

€47

/agent/miesiąc, rozliczenie miesięczne

PRO

£29

/agent/miesiąc, rozliczenie roczne

£35

/agent/miesiąc, rozliczenie miesięczne

PRO

A$55

/agent/miesiąc, rozliczenie roczne

A$66

/agent/miesiąc, rozliczenie miesięczne

PRO

₹2799

/agent/miesiąc, rozliczenie roczne

₹3399

/agent/miesiąc, rozliczenie miesięczne

ENTERPRISE

$69

/agent/miesiąc, rozliczenie roczne

$83

/agent/miesiąc, rozliczenie miesięczne

ENTERPRISE

€69

/agent/miesiąc, rozliczenie roczne

€83

/agent/miesiąc, rozliczenie miesięczne

ENTERPRISE

£55

/agent/miesiąc, rozliczenie roczne

£66

/agent/miesiąc, rozliczenie miesięczne

ENTERPRISE

A$99

/agent/miesiąc, rozliczenie roczne

A$119

/agent/miesiąc, rozliczenie miesięczne

ENTERPRISE

₹4999

/agent/miesiąc, rozliczenie roczne

₹5999

/agent/miesiąc, rozliczenie miesięczne

MIERZONE SKU
Darmowe sesje botów
2000 sesji/miesiąc
3000 sesji/miesiąc
5000 sesji/miesiąc
Miesięczna liczba unikalnych odwiedzin (MUV)
10tys
100tys./agenta
300tys./agenta
400tys./agenta
CZATBOT SI
Odpowiedzi
Konstruktor czatbotów
Wykrywanie zamiarów
Boty wielojęzyczne
Konektory interfejsów API
Niestandardowy kod CSS i JS
Parametry niestandardowe
Działania/funkcje bota
Interakcje z rich media
Analityka czatbotów
Przekazanie do agenta
Użyj własnego bota (interfejsy API do rozmów)
KANAŁY PRZESYŁANIA WIADOMOŚCI
Witryna internetowa
W aplikacji mobilnej za pomocą zestawów SDK (Android, iOS itd.)
WhatsApp Business
Apple Business Chat
LINE
Facebook Messenger
PRZESYŁANIE WIADOMOŚCI
Skrzynka odbiorcza zespołu i produktywność agentów
Powiadomienia push (w przeglądarce i mobilne)
Widoki skrzynki odbiorczej
Grupy
Przesyłanie wiadomości RCS
Etykiety rozmów
Działania zbiorcze
Działania agentów
Właściwości użytkowników
Uproszczona skrzynka odbiorcza zespołu (rozszerzenie przeglądarki Chrome)
Aplikacja mobilna
Pliki załączników
Odczytywanie potwierdzeń i wskazywanie pisania
Notatki prywatne
Gotowa odpowiedź
Widoki niestandardowe
Priorytetowa skrzynka odbiorcza
Uproszczona skrzynka odbiorcza zespołu
Tłumaczenie na żywo
Inteligentne wtyczki
Wspólne przeglądanie
Spotkania
Zaawansowane zarządzanie przepływem pracy
Tematy
Powiadomienia pocztą elektroniczną o nieprzeczytanych wiadomościach czatu wysyłane do klientów
Tryb offline
Reguły przydzielania
Często zadawane pytania i opinie o nich
Godziny pracy (globalne)
Pliki
10 plików
50 plików
100 plików
IntelliAssign
Automatyczne rozwiązywanie
Zaawansowane automatyzacje
Godziny pracy (według grup)
Pobieranie transkrypcji czatu
Zarządzanie użytkownikami
Nieograniczona liczba kontaktów
Zdarzenia użytkowników
Śledzenie zdarzeń użytkowników
Segmentacja użytkowników
Niestandardowe właściwości użytkowników
Niestandardowe powiadomienia w domenach
Targetowanie użytkowników
Wiadomości wychodzące
Wiadomości wyzwalane
Ukierunkowane wiadomości
Wyzwalane wiadomości e-mail
Zaplanowane wiadomości e-mail
DOSTĘP, ZABEZPIECZENIA I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
ISO 27001
AICPA SOC 2
EU GDPR
CCPA
WCAG (w przypadku uproszczonej skrzynki odbiorczej agentów)
Blokowanie adresów IP
Wstępnie zdefiniowane role
Niestandardowe role/uprawnienia
Białe listy adresów IP / dozwolone adresy IP
Dozwolone domeny
Uwierzytelnianie JWT
Interfejsy API
Interfejsy API transkrypcji rozmów
Rozbudowane interfejsy API danych
Interfejsy API wiadomości RCS
Interfejsy API agentów
Elementy webhook
Interfejsy API wyodrębniania danych (do raportów)
Rozszerzalny limit stawki za interfejs API
OBSŁUGA WIELU JĘZYKÓW
Boty
Często zadawane pytania
Aplikacja mobilna
Tryb offline
Tematy
Komunikator internetowy
Tłumaczenie na żywo
Skrzynka odbiorcza zespołu
PULPITY NAWIGACYJNE I RAPORTY
Podstawowy pulpit nawigacyjny
Raport przeglądowy z rozmów
Raport o etykietach
Zaawansowany pulpit nawigacyjny
Raport o wynikach zespołu
Badanie ankietowe CSAT i raport
Raport o dostępności agentów
INTEGRACJE
Shopify
Freshdesk Support Desk
Freshservice 
Freshsales 
Freshmarketer
WordPress
Facebook Messenger
Salesforce
Zendesk
Marketplace (aplikacje publiczne)
Marketplace (aplikacje niestandardowe)
POMOC TECHNICZNA
Całodobowa pomoc techniczna w dni robocze dotycząca poczty elektronicznej
Całodobowa pomoc techniczna w dni robocze dotycząca czatu
Fora społeczności
Baza wiedzy

Funkcje

GROWTH

$29

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie roczne

$35

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie miesięczne

GROWTH

€29

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie roczne

€35

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie miesięczne

GROWTH

£25

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie roczne

£30

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie miesięczne

GROWTH

A$45

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie roczne

A$54

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie miesięczne

GROWTH

₹1999

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie roczne

₹2399

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie miesięczne

PRO

$59

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie roczne

$71

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie miesięczne

PRO

€59

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie roczne

€71

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie miesięczne

PRO

£45

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie roczne

£56

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie miesięczne

PRO

A$85

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie roczne

A$102

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie miesięczne

PRO

₹4299

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie roczne

₹5159

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie miesięczne

ENTERPRISE

$99

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie roczne

$119

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie miesięczne

ENTERPRISE

€99

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie roczne

€119

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie miesięczne

ENTERPRISE

£75

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie roczne

£90

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie miesięczne

ENTERPRISE

A$140

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie roczne

A$168

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie miesięczne

ENTERPRISE

₹7199

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie roczne

₹8699

/agent/miesiąc
+płatność za min, rozliczenie miesięczne

OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ
Obsługa zgłoszeń pocztą elektroniczną
Automatyczne powiadomienia pocztą elektroniczną
Twitter
Facebook
Notatki publiczne i prywatne w zgłoszeniach
Scalanie zgłoszeń
Eksport zgłoszeń
Działania związane ze zgłoszeniami
Ustaw priorytet
Ustaw status
Wychodzące wiadomości e-mail
Wiele współdzielonych skrzynek odbiorczych
Inteligentne powiadomienia w aplikacji
Cofnij wysłanie
Podziel zgłoszenia
Sortuj rozmowy dotyczące zgłoszeń
Obejrzyj zgłoszenia
Niestandardowe pola zgłoszeń
Status niestandardowy
Pola zależne w formularzach zgłoszeń
Dynamiczne formularze zgłoszeń
Śledzenie czasu
Szablony zgłoszeń
Przyjmij tożsamość
Załączniki w postaci obrazów z adnotacjami
WhatsApp Business
Obiekty niestandardowe
PRZESYŁANIE WIADOMOŚCI
Miesięczna liczba unikalnych odwiedzin (MUV)
100 tys. MUV/agenta
300 tys. MUV/agenta
400 tys. MUV/agenta
Komunikator internetowy
W aplikacji mobilnej za pomocą zestawów SDK (Android, iOS, Phonegap itd.)
Facebook Messenger
Notatki prywatne
Grupy
Przesyłanie wiadomości RCS
Potwierdzenia przeczytania
Pliki załączników
Etykiety rozmów
Uproszczona skrzynka odbiorcza zespołu
Uproszczona skrzynka odbiorcza zespołu (rozszerzenie przeglądarki Chrome)
Aplikacja mobilna
Wiadomości ręczne
Pliki
10 plików/agenta, 10 plików współdzielonych z zespołem
50 plików/agenta, 50 plików współdzielonych z zespołem
100 plików/agenta, 100 plików współdzielonych z zespołem
Zgłoszenia z czatu
Tematy
Często zadawane pytania
WhatsApp Business
Apple Business Chat
LINE
Inteligentne wtyczki
Wiadomości wyzwalane
Ukierunkowane wiadomości
Wspólne przeglądanie
Pobieranie/udostępnianie transkrypcji czatu
TELEFON
Bezpłatne minuty lokalnych połączeń przychodzących
2000 minut/miesiąc
3000 minut/miesiąc
5000 minut/miesiąc
Kup numery lokalne/bezpłatne
Kup złote numery
Przenoszenie numerów
Maskowanie połączeń
Dostosowywanie dzwonków
Dostosowywane zapowiedzi i wiadomości
Przenoszenie do zespołów
Przekierowanie na numer zewnętrzny
Równoczesne połączenia
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Odpowiedź w przeglądarce
Przekaż na telefon
Wycisz
Połączenie wychodzące z dowolnego numeru
Podstawowe kolejki połączeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Blokowanie połączeń
Wstrzymanie
Wstrzymanie z muzyką
Metryki połączeń
Eksport metryk połączeń
Poczta głosowa
Nagrywanie rozmów
Wstrzymywanie nagrywania rozmów
Podsumowania połączeń w czasie rzeczywistym
Widoczność kolejki w czasie rzeczywistym
Aktywność agenta w czasie rzeczywistym
Statusy agentów call center
Monitorowanie połączeń
Włączanie się do rozmowy
Zaawansowane metryki połączeń
Sprowadź własnego operatora (BYOC)
IVR (drzewa telefoniczne)
Do 5 poziomów na żądanie
Do 5 poziomów na żądanie
Opcjonalnie IVR
IVR CSAT
Połączenia konferencyjne
Połączenia SIP
Metryki połączeń porzuconych
Monitorowanie poziomu usług
BAZA WIEDZY I FORA SPOŁECZNOŚCI
Baza wiedzy Omnichannel
Prywatna baza wiedzy
Poczta elektroniczna do bazy wiedzy
Rozwiązania automatycznych sugestii
Automatyczna zmiana kolejności artykułów
Tworzenie powiązań między artykułami
Zaawansowane filtrowanie artykułów
Automatyczne generowanie mapy witryny
Zaawansowane działania zbiorcze dotyczące artykułów
Zarządzanie treścią dla wielu produktów
Wersje artykułów
Analityka bazy wiedzy
Szablony artykułów
Fora społeczności
Przepływ pracy zatwierdzania
WIDŻET POMOCY
Osadzany formularz kontaktowy
Osadzane artykuły dotyczące rozwiązań
Wiele widżetów
Dostosowywanie wyglądu
Śledzenie frustracji
Podróż klienta
Wielojęzyczny widżet pomocy
Rozwiązania kontekstowe specyficzne dla danej strony
PORTAL KLIENTA
Dostosowywanie portalu publicznego
Niestandardowe mapowanie domen
Dostosowywanie kodu CSS
Pełne dostosowywanie portalu
Galeria FreshThemes
APLIKACJA MOBILNA
Obsługa zgłoszeń, iOS i Android
Przesyłanie wiadomości, iOS i Android
Telefon, iOS i Android
WSPÓŁPRACA
Współpraca kontekstowa
Wykrywanie kolizji agentów
Kontrola ruchu sieciowego (obsługa zgłoszeń)
Powiązane zgłoszenia
Współwłasność zgłoszeń
Obsługa zgłoszeń nadrzędnych-podrzędnych
Współpracownicy
Maksymalnie 5000
Maksymalnie 5000
GLOBALNA POMOC TECHNICZNA
Dynamiczne powiadomienia pocztą elektroniczną
Wielojęzyczna baza wiedzy
Wielojęzyczne badania ankietowe satysfakcji
Wiele stref czasowych
Dział pomocy dla wielu produktów
Maksymalnie 5 produktów
Nieograniczona liczba produktów
Wielojęzyczne formularze zgłoszeń
Wielojęzyczny komunikator internetowy
Wielojęzyczna aplikacja mobilna (przesyłanie wiadomości)
Wielojęzyczny interfejs agenta (przesyłanie wiadomości)
Wielojęzyczne tematy (przesyłanie wiadomości)
Wielojęzyczne Często zadawane pytania (przesyłanie wiadomości)
Wielojęzyczny tryb offline (przesyłanie wiadomości)
Tłumaczenie na żywo (przesyłanie wiadomości)
Wielojęzyczna skrzynka odbiorcza zespołu (przesyłanie wiadomości)
ZARZĄDZANIE KLIENTAMI
Nieograniczona liczba kontaktów
Pola kontaktowe i firmowe (obsługa zgłoszeń)
Śledzenie zdarzeń użytkowników (przesyłanie wiadomości)
Segmentacja użytkowników
Targetowanie użytkowników
Niestandardowe właściwości użytkowników
Niestandardowe pola kontaktowe i firmowe (obsługa zgłoszeń)
Podróż klienta (obsługa zgłoszeń)
Klient 360
Powiąż wiele firm z jednym kontaktem (obsługa zgłoszeń)
Identyfikuj kontakty za pomocą identyfikatora zewnętrznego (obsługa zgłoszeń)
Interfejs API aktywności
Segmenty klientów
AUTOMATYZACJE PRZEPŁYWÓW PRACY
Automatyzacje uruchamiane przy tworzeniu zgłoszenia
Wyzwalane czasowo automatyzacje dotyczące zgłoszeń
Wyzwalane zdarzeniami automatyzacje dotyczące zgłoszeń
Wyzwalacze czasowe niestandardowego statusu zgłoszenia
Przydzielanie zgłoszeń metodą round robin
Przydzielanie zgłoszeń z równoważeniem obciążeń
Harmonogram nieobecności w biurze (obsługa zgłoszeń)
Przydzielanie zgłoszeń na podstawie umiejętności
Zmiany robocze agentów (obsługa zgłoszeń)
Powiadomienia pocztą elektroniczną o nieprzeczytanych wiadomościach czatu wysyłane do klientów
Powiadomienia push dotyczące przesyłania wiadomości (na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne)
IntelliAssign
Automatyczne rozwiązywanie (przesyłanie wiadomości)
Zaawansowane automatyzacje (przesyłanie wiadomości)
Kolejki połączeń oczekujących
Numery wewnętrzne agentów (telefon)
Inteligentne eskalacje (telefon)
Przekierowywanie poza godzinami pracy (telefon)
Przekierowywanie w dni wolne od pracy (telefon)
Automatyzacja przekierowań (telefon)
Kolejki oddzwaniania
Omniroute
OPERACJE POMOCY TECHNICZNEJ
Zarządzanie agentami we wszystkich kanałach
Grupy Omnichannel
Godziny pracy Omnichannel
Zarządzanie regułami biznesowymi poprzez umowy SLA
Wstępnie zdefiniowane role
Tryb offline (przesyłanie wiadomości)
Dostosowanie ról agentów (obsługa zgłoszeń)
Przypomnienia o SLA (obsługa zgłoszeń)
Eskalacyjne wiadomości e-mail w przypadku naruszenia umowy SLA
Wiele zasad SLA (obsługa zgłoszeń)
SLA na poziomie produktu, grupy i firmy (obsługa zgłoszeń)
SLA dla każdej odpowiedzi (obsługa zgłoszeń)
Role niestandardowe (przesyłanie wiadomości)
Kontrole dostępu na podstawie zakresu (telefon)
Dziennik inspekcji (obsługa zgłoszeń)
Dni wolne od pracy we wszystkich kanałach
Piaskownica (obsługa zgłoszeń)
Zaawansowany zakres zgłoszeń (obsługa zgłoszeń)
RAPORTY I PULPITY NAWIGACYJNE
Domyślny pulpit nawigacyjny Omnichannel
Analiza wolumenu Omnichannel
Raport szczegółowy (obsługa zgłoszeń)
Wyeksportuj raporty
Zapisz raporty
Zaplanuj raporty
Pulpit nawigacyjny dostępności Omnichannel
CSAT Omnichannel
Pulpit nawigacyjny zespołu Omnichannel
Raport o wynikach agentów
Analiza głównych klientów (obsługa zgłoszeń)
Raport o cyklu życia zgłoszenia
Raporty niestandardowe Omnichannel
Raport o etykiecie (przesyłanie wiadomości)
Raport przeglądowy z rozmów
Raport podsumowujący rozmowy
Stan techniczny call center
Raport o oddzwanianiu
Raport o połączeniach porzuconych
Połączenia z naruszeniem poziomu usług
BOTY I SI
Darmowe sesje botów
2000 sesji/miesiąc
3000 sesji/miesiąc
5000 sesji/miesiąc
Konstruktor czatbotów
Wykrywanie zamiarów
Odpowiedzi obsługiwane w technologii Freddy
Boty wielojęzyczne
Konektory interfejsów API
Niestandardowy kod CSS i JS
Parametry niestandardowe
Interakcje z rich media
Przekazanie do agenta
Działania bota
Analityka czatbotów
Transkrypcja poczty głosowej
Użyj własnego bota (interfejsy API do rozmów)
Bot pocztowy
Bot wspomagający
Sygnały społecznościowe
Wykrywacz podziękowań
Automatyczna ocena stanu
Propozycje artykułów
Propozycje gotowych odpowiedzi
Asysta robotyczna (konektory RPA)
Raporty dotyczące botów
Bot IVR z obsługą mowy
Asystent głosowy
PRODUKTYWNOŚĆ AGENTÓW
Osobiste i współdzielone gotowe odpowiedzi (obsługa zgłoszeń)
Notatki publiczne i prywatne w zgłoszeniach
Dynamiczne symbole zastępcze (obsługa zgłoszeń)
Zadania do wykonania (obsługa zgłoszeń)
Znaczniki (obsługa zgłoszeń, telefon)
Szybkie działania (obsługa zgłoszeń)
Scenariusze z jednym dotknięciem (obsługa zgłoszeń)
Filtrowane wyszukiwanie
Zintegrowana mechanika gry (obsługa zgłoszeń)
Okazjonalni agenci (obsługa zgłoszeń)
Niestandardowe widoki zgłoszeń
Aplikacja do podsumowań (obsługa zgłoszeń)
Dodaj przypomnienia do zadań do wykonania
Odtwarzanie sesji (obsługa zgłoszeń)
Gotowe formularze (obsługa zgłoszeń)
Trener jakości (obsługa zgłoszeń)
Widoki skrzynki odbiorczej (przesyłanie wiadomości)
Widoki niestandardowe (przesyłanie wiadomości)
Priorytetowa skrzynka odbiorcza (przesyłanie wiadomości)
Gotowe odpowiedzi (przesyłanie wiadomości)
Działania zbiorcze (przesyłanie wiadomości)
Działania agentów (przesyłanie wiadomości)
Identyfikacja rozmówcy w połączeniach przychodzących (telefon)
Powiadomienia o połączeniach na pulpicie
Uwagi dotyczące połączeń
Przenoszenie uwag dotyczących połączeń
Wyłączenie poczty głosowej
Kliknij, aby zadzwonić pod numer wewnętrzny
Praca po rozmowie
INTEGRACJE I APLIKACJE
Dostęp do galerii aplikacji
Aplikacje do marketingu e-mailowego i CRM (obsługa zgłoszeń)
Aplikacje do integracji telefonii w chmurze (obsługa zgłoszeń)
Aplikacje do przeprowadzania ankiet i zbierania opinii (obsługa zgłoszeń)
Narzędzia do śledzenia czasu pracy i fakturowania (obsługa zgłoszeń)
Aplikacje niestandardowe (obsługa zgłoszeń)
Dostęp do interfejsu API (obsługa zgłoszeń)
200 połączeń/minutę
400 połączeń/minutę
700 połączeń/minutę
Rozszerzalne interfejsy API (obsługa zgłoszeń)
WordPress (przesyłanie wiadomości)
Shopify
Slack (przesyłanie wiadomości)
Interfejsy API rozmów / BYOB (przesyłanie wiadomości)
Interfejsy API transkrypcji rozmów (przesyłanie wiadomości)
Rozbudowane interfejsy API danych (przesyłanie wiadomości)
Interfejsy API agentów (przesyłanie wiadomości)
Interfejsy API wiadomości RCS
Elementy webhook
Interfejs API telefonu ogranicza telefon
100/minutę
400/minutę
500/minutę
ZABEZPIECZENIA
Certyfikat SSL
Logowanie SSO
Lokalizacja centrum danych
Logowanie SSO przy użyciu SAML
DKIM/DMARC
Niestandardowe serwery poczty elektronicznej
Niestandardowe certyfikaty SSL
Zgodność z RODO
Blokowanie adresów IP
ISO 27001
AICPA SOC 2
CCPA
WCAG dla aplikacji Agent TeamInbox Lite (przesyłanie wiadomości)
Zaawansowane zasady haseł dla agentów i klientów
Ograniczenia działu pomocy
Ograniczanie zakresów adresów IP
Dozwolone domeny
Uwierzytelnianie użytkowników (JWT)
OBSŁUGA KLIENTA
Baza wiedzy
Fora społeczności
Całodobowa pomoc techniczna dotycząca poczty elektronicznej
Całodobowa pomoc techniczna w dni robocze dotycząca telefonu
Całodobowa pomoc techniczna w dni robocze dotycząca czatu