Uproszczenie działań administracyjnych

Zunifikowane zarządzanie kontem

Gdy po raz pierwszy rejestrujesz swoje konto do produktu Freshworks, zostaje utworzona organizacja. Dzięki temu każdy kolejny zarejestrowany produkt zostanie przyporządkowany do tej samej organizacji. Sprawnie przeglądaj wszystkie konta lub twórz nowe konta bezpośrednio z panelu sterowania organizacją.

uam uam
Usprawnione zarządzanie użytkownikami 

Dysponując kilkoma zespołami wymagającymi dostępu do różnych zasobów musisz upewnić się, że Twoi użytkownicy posiadają odpowiedni poziom uprawnień dostępu. Wspólny widok wszystkich użytkowników organizacji pomaga usprawnić wdrażanie, proces rozwiązania stosunku pracy oraz umożliwia zarządzanie dostępem użytkowników do kont Freshworks.

streamlined user management streamlined user management

Tożsamość Neo

Bądź na bieżąco z kompleksowymi rozwiązaniami IT, takimi jak wciąż rozwijający się trend „przynieś własne urządzenie” (BYOD) i praca zdalna.
Korzystaj z rozwiązań uwierzytelniająco-autoryzujących, aby weryfikować tożsamość użytkowników i zarządzać ich dostępem do zasobów. 

Bezpieczeństwo Twojej firmy

Koniec z pracą w odizolowanych produktach. Błyskawicznie wdrażaj rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa z jednej, centralnej lokalizacji.

Skalowalność podczas wprowadzania innowacji

Personalizowane, intuicyjne funkcje
oraz wysoka wydajność idąca w parze z rozwojem biznesowym.

Zgodność z przepisami

Sprostaj nowym regulacjom, gdy się pojawią i zapewnij zgodność
z najnowszymi standardami w branży.

 

 

Środki bezpieczeństwa klasy korporacyjnej

Niestandardowa polityka haseł 

Dostosuj politykę haseł, wybierając zróżnicowane parametry, takie jak długość hasła, ograniczenia dotyczące znaków, warunki ponownego wykorzystania hasła, resetowanie hasła i inne. 

customizable password policy customizable password policy

 

 

Jednorazowe logowanie

Ułatw swoim użytkownikom logowanie, łącząc konto Freshworks z popularnymi dostawcami tożsamości, takimi jak Okta, OneLogin i Azure AD itp. Freshworks obsługuje liczne protokoły standardów, takie jak SAML, OAuth2, OIDC i JWT.

Single sign-on Single sign-on

 

 

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe łączy w sobie coś, co już znasz, na przykład hasło oraz coś, co już masz, na przykład telefon, dodając kolejną warstwę bezpieczeństwa. Wymuś uwierzytelnianie dwuskładnikowe u swoich użytkowników, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa. 

two-factor authentication two-factor authentication

 

 

Rejestr audytów

Otrzymuj wyczerpujące raporty, które opisują kto, kiedy i gdzie dokonał danej aktywności. Bądź na bieżąco ze wszystkimi działaniami na Twoich kontach w organizacji i monitoruj podejrzane działania. 

Audit logs Audit logs

Bez względu na warunki, bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet

Zamierzone bezpieczeństwo

Ponad 50 000 klientów z całego świata ufa nam w kwestii bezpieczeństwa danych. Korzystamy z rozbudowanych zabezpieczeń danych i praktyk prywatności, które są integralną częścią naszych pryncypiów projektowania produktów i świadczenia usług. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

RODO

Podlegamy światowym przepisom oraz praktykom branżowym, zapewniając naszym klientom prywatność danych i bezpieczeństwo. Nasze wszystkie produkty dysponują funkcjami zgodnymi z RODO, by pomóc naszym klientom w spełnieniu wymagań dotyczących zgodności. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ