คณะกรรมการผู้บริหาร

Roxanne S. Austin

Roxanne S. Austin เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทของเราตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2021 เธอเป็นประธานและประธานกรรมการบริหารของ Austin Investment Advisors บริษัทเอกชนด้านการลงทุนและการให้คำปรึกษา และเป็นประธานคณะที่ปรึกษาการลงทุนในตลาดกลางสหรัฐฯ ของ EQT Partners องค์กรด้านการลงทุน ก่อนหน้านี้ คุณ Austin เป็นประธานและประธานกรรมการบริหารของ Move Networks, Inc., ประธานและประธานกรรมการบริหารของ DIRECTV, Inc., รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของ Hughes Electronics Corporation และเป็นหุ้นส่วนของ Deloitte & Touche LLP ปัจจุบัน คุณ Austin รับหน้าที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการของ Verizon Communications, CrowdStrike, Abbot Laboratories, และ AbbVie คุณ Austin จบบริหารธุรกิจบัณฑิตด้านบัญชีและการบริหารธุรกิจจาก University of Texas ที่ San Antonio

Johanna Flower 

Johanna Flower เป็นคณะกรรมการบริษัทของเราตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 ล่าสุด คุณ Flower รับหน้าที่เป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดของ CrowdStrike ปัจจุบัน เธอเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทของ Theta Lake บริษัทซอฟต์แวร์ความปลอดภัยทางไซเบอร์, Expel บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ ForgeRock บริษัทเทคโนโลยีระบุตัวตนทางดิจิทัล คุณ Flower จบปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจจาก Brighton University ที่สหราชอาณาจักร

Sameer Gandhi 

Sameer Gandhi เป็นคณะกรรมการบริษัทของเราตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2019 คุณ Gandhi ทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนกับ Accel บริษัทธุรกิจเงินร่วมลงทุน ซึ่งเขามุ่งเน้นไปที่ลูกค้า ซอฟต์แวร์ และบริษัทด้านการบริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2008 ปัจจุบัน คุณ Gandhi เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทของ CrowdStrike และบริษัทเอกชนหลายแห่ง คุณ Gandhi จบวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก  Massachusetts Institute of Technology รวมทั้งบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก Stanford Graduate School of Business

Randy Gottfried 

Randy Gottfried เป็นคณะกรรมการบริษัทของเราตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2019 คุณ Gottfried ทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของ AppDynamics, Inc. บริษัทบริหารประสิทธิภาพแอปพลิเคชันและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางไอที ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2015 จนถึงเดือนเมษายน ปี 2017 คุณ Gottfried ยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทของ Sumo Logic บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักรระบบคลาวด์อีกด้วย คุณ Gottfried จบบริหารธุรกิจบัณฑิตด้านบัญชีจาก University of Michigan และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตด้านกลยุทธ์และการตลาดจาก Kellogg School of Management ของ Northwestern University

Girish Mathrubootham

Girish เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทของเราและเป็นประธานกรรมการบริหารของเราตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2010 ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2010 และในฐานะประธานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2021 คุณ Mathrubootham รับตำแหน่งหัวหน้าในหลากหลายแห่งร่วมกับ Zoho Corporation บริษัทให้บริการทางคลาวด์และพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2001 จนถึงเดือนตุลาคม 2010 คุณ Mathrubootham จบวิศวกรรมบัณฑิตด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จาก Shanmugha Arts, Science, Technology and Research Academy และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก University of Madras

Zachary Nelson

Zachary Nelson เป็นคณะกรรมการบริษัทของเราตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2021 ก่อนหน้านี้ คุณ Nelson เป็นประธานกรรมการบริหารที่ NetSuite บริษัทซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจที่ Oracle Corporation บริษัทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซื้อกิจการไปในเดือนพฤศจิกายน ปี 2016 คุณ Nelson ยังเป็นคณะกรรมการของ PagerDuty บริษัทแพลตฟอร์มบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2018 คุณ Nelson จบวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและปริญญาโทด้านมานุษยวิทยาจาก Stanford University

Barry Padgett 

Barry Padgett เป็นคณะกรรมการบริษัทของเราตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 เขาเป็นประธานฝ่ายปฏิบัติการของ Amperity แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าวิสาหกิจ ก่อนหน้านี้ คุณ Padgett เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ Stripe และประธานของ SAP ปัจจุบัน คุณ Padgett เป็นคณะกรรมการบริษัทของ Duetto Research เขาจบวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์จาก Union College, จบบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก University of New South Wales และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์จาก University of Oxford