ตำแหน่งระดับสูง

Prasad Ramakrishnan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

Shivanath Somanathan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

Henock Gessesse

รองประธานและที่ปรึกษาทั่วไป

Anand Venkatraman

รองประธานฝ่ายพันธมิตรทั่วโลก