Girish Mathrubootham

Girish เป็นประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งของ Freshworks ด้วยการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำซึ่งประกอบด้วย Accel, Sequoia, Tiger Global Management, และ CapitalG ในช่วง 10 ปี Girish ได้ก่อตั้ง Freshworks ด้วยแนวความคิดที่จะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำซึ่งส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและพนักงานได้ ภายใต้การชี้นำของเขา Freshworks ได้ขยายการปฏิบัติการไปยัง 13 ตำแหน่งทั่วโลกเพื่อให้บริการลูกค้าจำนวนมากกว่า 50,000 คนทั่วทั้งโลก เขายังเป็นผู้ร่วมลงทุนและผู้ให้คำปรึกษากว่า 60 บริษัท รวมทั้งเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งของ SaaSBOOMi ชุมชนผู้ก่อตั้งและผู้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

Shan Krishnasamy

Shan เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่สายเทคโนโลยีของ Freshworks เขาก่อตั้ง Freshworks (ในตอนนั้นคือ Freshdesk) ในเดือนตุลาคม ปี 2010 ร่วมกับ Girish Mathrubootham Shan รับผิดชอบเรื่องแผนกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีของบริษัท ก่อนหน้านี้ เขาเป็นสถาปนิกทางเทคนิคที่ Zoho Corporation Shan สำเร็จวุฒิเศรษฐศาสตรบัณฑิตจาก TGPIT, Vellore

Stacey Epstein 

Stacey เป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดที่ Freshworks และเป็นหัวหน้าซอฟต์แวร์ธุรกิจที่ได้รับรางวัลซึ่งช่วยสร้าง ทำให้เติบโต และสิ้นสุดแบรนด์ SaaS อันโด่งดัง เธอเริ่มนำฟังก์ชันทางการตลาดมาใช้ตลอด 6 ปีของการเติบโตในอัตราเลขสามหลักทั้งที่ SuccessFactors และ ServiceMax เธอได้รับตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารของ Zinc แอปการสื่อสารแบบเรียลไทม์สำหรับพนักงานบริการนอกสถานที่ซึ่ง ServiceMax ได้ซื้อกิจการไปในปี 2019 ทำให้เธอกลับมาเป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดที่นั่น ปัจจุบัน Stacey เป็นคณะกรรมการบริษัทของ Litmus และ CircleCi เธอจบปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษจาก Emory University ซึ่งเธอเป็นนักฟุตบอลในทุกสมาคมกีฬาอยู่สี่ครั้ง

Tyler Sloat

Tyler เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่ Freshworks ซึ่งเขาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี การเงิน กฎหมาย และไอที Tyler เป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินระบบคลาวด์ผู้มากประสบการณ์และคณะกรรมการบริษัทที่มีบทบาทสำคัญใน IPO และการซื้อกิจการที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก ก่อนหน้านี้ Tyler เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่ Zuora ซึ่งเขาเป็นผู้ชี้นำบริษัทตั้งแต่เป็นสตาร์ทอัปผ่าน IPO ในปี 2018 ก่อนหน้า Zuora Tyler รับหน้าที่บริหารทางการเงินให้เทคโนโลยีชั้นนำอย่างต่อเนื่อง เช่น ที่ NetApp Inc. และ Siebel Systems, Inc. โดยเป็นสมาชิกคณะกรรมการในหลายบริษัทรวมทั้งที่  Oanda และ Compass ปัจจุบัน เขาเป็นผู้ให้คำปรึกษาและนักลงทุนโดยตรงให้แก่บริษัทเอกชันจำนวนมาก เขาจบบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก Stanford และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของรัฐ California

José Morales 

José เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของเราตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2020 ชี้นำกลยุทธ์ GTM ระดับโลกของบริษัท รวมทั้งการขาย ความสำเร็จของลูกค้า และองค์กรหุ้นส่วน ก่อนหน้า Freshworks José ได้ช่วยเพิ่มรายได้รายปีของ Atlassian จากต่ำกว่า 100 ล้านดอลลาร์ เป็น 1.8 พันล้านดอลลาร์ ในตำแหน่งหัวหน้าของการปฏิบัติการนอกสถานที่ระดับโลก เขาชี้นำการขาย, โปรแกรมหุ้นส่วน, ฟังก์ชัน Go-to-Market หลักอื่นๆ, การสร้างและการจัดการทีมระดับโลกตลอดทั้งที่สหรัฐฯ, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ ในระหว่างที่เขาทำงานที่ Atlassian เขาก็ดำเนินโปรแกรมพัฒนาผู้นำด้วยเช่นกัน José เป็นคณะกรรมการของ Escuela Bilingue International รวมทั้งเป็นนักสกีและนักวินด์เซิร์ฟไฟแรง เขาจบบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก Thunderbird School of Global Management

Prakash Ramamurthy

Prakash เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่ Freshworks เขาทำหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการของโปรแกรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และ GM, การจัดการระบบและผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับ Oracle Cloud ที่ Oracle Corporation บริษัทซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีฐานข้อมูล ที่เขาคอยตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการและกลยุทธ์ทางผลิตภัณฑ์ เมื่อสองปีที่แล้ว เขาทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนทางปฏิบัติการของ Trinity Ventures บริษัทเงินร่วมลงทุนที่เขามุ่งเน้นไปที่การลงทุนกับบริษัทเทคโนโลยีในระยะเริ่มแรก คุณ Ramamurthy จบวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก College of Engineering, Guindy และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Boston University

Suman Gopalan

Suman เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ Freshworks ซึ่งเธอได้ชี้นำกลยุทธ์ด้านบุคคลระดับโลกของบริษัทเพื่อดึงดูด พัฒนา และดูแลพนักงานทั่วโลก Suman และทีมของเธอคอยดูแลวัฒนธรรม, การพัฒนาผู้มีทักษะและการพัฒนาทางองค์กร, ลูกค้าสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้า, สิทธิประโยชน์, การชดเชย รวมถึงความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง ภายใต้การชี้นำของเธอ Freshworks จึงมีชื่อติดในบริษัท 25 อันดับสูงสุดที่น่าทำงานในระหว่างการระบาดของโควิด-19 ก่อนหน้านี้ Suman ชี้นำทีมทรัพยากรบุคคลระดับโลกและระดับภูมิภาคให้แก่ The Nielsen Company, Dell Technologies and Whirlpool เธอจบบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตด้านทรัพยากรบุคคลจาก XLRI Jamshedpur เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าสตรีรุ่นเยาว์ และเป็นผู้ริเริ่มร่วมในการก่อตั้ง ACT Women

Pam Sergeeff

Pam เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและที่ปรึกษาทั่วไปของ Freshworks ซึ่งเธอชี้นำองค์กรทางกฎหมายทั่วโลกของบริษัท รับผิดชอบเรื่องกลยุทธ์ทางกฎหมาย การบริหารจัดการ และความยินยอมของบริษัท Pam นำพาประสบการณ์อันล้ำค่ามาให้แก่ Freshworks และเป็นรองกรรมการผู้จัดการ, ที่ปรึกษาทั่วไป รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่ TiVo ก่อนหน้านั้น เธอเป็นรองกรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาทั่วไปที่ Rovi Corporation (ซึ่งซื้อกิจการของ TiVo ไปในปี 2016), รองประธานและผู้ช่วยที่ปรึกษาทั่วไปของ Macrovision, รวมทั้งที่ปรึกษาทางบริษัทที่ Veritas Software Pam จบศิลปศาสตรบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์จาก UCLA และนิติศาสตรมหาบัณฑิตจาก UC Berkeley School of Law

Pradeep Rathinam

Pradeep เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าของ Freshworks ในบทบาทของเขา เขาชี้นำทีมพนักงานด้านประสบการณ์ของลูกค้าระดับโลก เขาก่อตั้ง AnsweriQ บริษัทบริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่ง Freshworks ได้ซื้อกิจการไปในปี 2020 เขายังเป็นผู้ก่อตั้งและชี้นำ Aditi Technologies ผ่านการซื้อกิจการที่ประสบความสำเร็จโดย Symphony Teleca (ซึ่งต่อมา HARMAN International ได้ซื้อกิจการไป) ก่อนหน้านั้น เขาใช้เวลามากกว่าสิบปีที่ Microsoft ในฐานะผู้จัดการทั่วไปของธุรกิจบริษัทผู้พัฒนาระบบ (ISV)

Randi Bryant

Randi Bryant เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างที่ Freshworks ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนความหลากหลาย, นักกลยุทธ์, นักเขียน, นักพูด และผู้ฝึกสอน เธอเข้าร่วม Freshworks ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างในปี 2010 ด้วยตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลดิจิทัล ก่อนหน้านี้ เธอให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรขนาดใหญ่และซับซ้อนอย่างเช่น Comcast, McDonald’s, สำนักงานขนส่งแห่งนครนิวยอร์ก และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา