เราใช้เวลาทศวรรษที่ผ่านมาในการขยายธุรกิจและนำพาบุคลากรของเราก้าวหน้าไปด้วยในขณะที่เราเติบโตขึ้น เพื่อนร่วมงานของเราได้บอกเราว่า พวกเขาได้ค้นพบถึงศักยภาพ ความหลงใหล และจุดประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ Freshworks และคุณก็ทำได้เช่นกัน เข้าร่วมกับบริษัทรูปแบบ SaaS ที่เติบโตรวดเร็วที่สุดเพื่อสัมผัสถึงประสบการณ์: 

มาออกแบบอนาคตของคุณกัน

ประโยชน์

ที่ Freshworks เราให้ลำดับความสำคัญ พนักงาน-ลูกค้า-ผู้ถือหุ้น เราลงมือทำทุกอย่างเพื่อให้พนักงานของเรามีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พวกเขาปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุด ทำให้พวกเขามีความสุข และทำให้ลูกค้าและคู่ค้ามีความสุข

สวัสดิการ

แผนสุขภาพแบบครอบคลุมนั้นรวมถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานของเราที่ดี

ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานระยะไกล

ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าฟิตเนส และค่าหนังสือเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้บ่อยกว่าที่ทำงานจากสำนักงาน

เสริมวันหยุดด้วยวัน 'FriYAY'

จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดทุกวันศุกร์ที่หกของเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน นอกเหนือจากวันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง 40 วันของแต่ละปี

freshworks banner award 1500x600 150ppi opt 03 freshworks banner award 1500x600 150ppi opt 03

ภายใน Freshworks 

เข้าร่วมทีมของเรา

สนใจร่วมงานด้วยกันไหม เราเองก็เช่นกัน