ฟีเจอร์
Freddy เพื่อการบริการตนเอง
Freddy ระดับเริ่มต้น
Freddy ระดับสูงสุด
บอทอีเมล
บอทเสียง
ระบบตอบรับอัตโนมัติที่เปิดใช้งานด้วยคำพูด
แชทบอทพร้อมคำตอบและโฟลว์
เครื่องมือสร้างแชทบอท
การตรวจสอบเจตนา
บอทหลายภาษา
เครื่องมือเชื่อมต่อ API
CSS และ JS แบบกำหนดเอง
พารามิเตอร์แบบกำหนดเอง
ปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อสมบูรณ์
การส่งต่อให้เจ้าหน้าที่

ใช่

การผสานรวมกับ WhatsApp
การผสานรวมกับ Facebook Messenger
กิจกรรมของบอท
การคัดแยกโดยอัตโนมัติ

ระดับพื้นฐาน

ระดับขั้นสูง

สคริปต์ของเจ้าหน้าที่
เครื่องมือแนะนำบทความ
เครื่องมือตรวจสอบการขอบคุณ
สัญญาณจากโซเชียล
บอทสนับสนุน
เครื่องมือแนะนำข้อความตอบกลับสำเร็จรูป
หุ่นยนต์ช่วยเหลือ (Robo Assist: RPA)
การวิเคราะห์

ระดับพื้นฐาน