ทำได้มากกว่าแค่แชท!

การส่งข้อความคือวิธีใหม่

ที่ธุรกิจใช้โต้ตอบกับลูกค้า

ติดต่อกันได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน

สื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ และโปรแกรมส่งข้อความทางโซเชียลอื่นๆ

ดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วยบอทและปัญญาประดิษฐ์

ช่วยเหลือด้วยคำตอบและการสนทนาที่แม่นยำตรงประเด็น

มีส่วนร่วมด้วยแคมเปญเชิงรุก

ส่งข้อความที่เน้นเป้าหมายไปยังผู้ใช้

 

 

 

 

ช่องทางการส่งข้อความ

ติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน

ติดต่อกับลูกค้าของคุณผ่านช่องทางการส่งข้อความอย่าง WhatsAppApple Business ChatFacebook Messenger ฯลฯ

 

เรียนรู้เพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

แชทบอท

ดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วยบอทและปัญญาประดิษฐ์

สร้างความสุขให้ลูกค้าด้วยบอทและปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้น 

เจตนา ความพึงพอใจ และการแก้ปัญหาที่รวดเร็วขึ้น

 

เรียนรู้เพิ่มเติม...

 

  

 

 

แคมเปญเชิงรุก

ติดต่อลูกค้าก่อนที่พวกเขาจะติดต่อคุณ

ส่งแคมเปญเชิงรุกไปยังผู้ใช้ตามพฤติกรรม การดำเนินการ และเงื่อนไขอื่นๆ ของพวกเขา
 

เรียนรู้เพิ่มเติม...

ขับเคลื่อนการสนทนานับล้านสำหรับธุรกิจทุกขนาด