ฟีเจอร์ทั้งหมด การกำหนดเส้นทาง

IntelliAssign

มอบหมายการสนทนาให้กับสมาชิกในกลุ่มโดยอัตโนมัติตามระดับทักษะและปริมาณการสนทนา ช่วยให้สมาชิกทีมของคุณไม่ต้องรู้สึกกดดันว่าจะต้องเลือกการสนทนาเป็นระยะ หรือช่วยให้หัวหน้างานไม่ต้องกังวลว่าจะต้องคอยตรวจสอบว่าสมาชิกทีมคนใดทำอะไรอยู่บ้างในช่วงเวลาต่างๆ

กลุ่ม

กลุ่มคือชุดของสมาชิกทีมที่จัดการการสนทนาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน กลุ่มอาจถูกสร้างขึ้นตามหน้าที่ (การขาย ความสำเร็จของลูกค้า การดำเนินงาน) หรือตามทักษะและความสามารถ (เช่น กลุ่มตามภาษา) การจัดกลุ่มจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการโต้ตอบและกระบวนการต่างๆ ให้คล่องตัว ไม่ว่าจะเป็นทีมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ กลุ่มอาจถูกจับคู่เข้ากับช่องทางเฉพาะ หรือการสนทนาอาจถูกย้ายไปยังกลุ่มเฉพาะได้ตามต้องการ คุณสามารถเปิดใช้การมอบหมายภาระงานอย่างสมดุลสำหรับงานภายในกลุ่มได้

กฎการมอบหมาย

สร้างกฎขั้นสูงด้วยคุณสมบัติของผู้ใช้ ช่องทาง ช่องเวลาของวัน ข้อความ และจับคู่กับสมาชิกทีมหรือกลุ่ม มอบหมายการสนทนาให้กับกลุ่มและสมาชิกโดยอัตโนมัติตามคำสำคัญ และปล่อยให้กฎการมอบหมายควบคุมการจับคู่ระหว่างช่องทางและกลุ่ม