สร้างความผูกพันกับลูกค้าของคุณได้อย่างเหนือระดับด้วยแคมเปญที่ปรับแต่งสำหรับลูกค้าเฉพาะราย

ส่งข้อความที่ชาญฉลาดและขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลลูกค้าเป้าหมาย ต้อนรับผู้ใช้ ลดอัตราการออกจากเว็บ และยกระดับการขายของลูกค้าตามพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ข้อความในแอป

สื่อสารคุณค่าให้กับผู้ใช้ของคุณภายในผลิตภัณฑ์ แบ่งกลุ่มลูกค้าและผู้ใช้ของคุณตามการใช้งาน พฤติกรรม และกิจกรรมของพวกเขาเพื่อส่งประกาศ รวบรวมข้อเสนอแนะ กระตุ้นให้ซื้อซ้ำ หรือเพิ่มการใช้งานผลิตภัณฑ์

อีเมลที่ถูกเรียกใช้งานและถูกกำหนดเวลา

ปรับปรุงอัตราเปิดการขายด้วยอีเมลที่ชาญฉลาดและขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมาย เรียกใช้งานหรือตั้งเวลาอีเมลตามเป้าหมายเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าที่มุ่งหวังและลูกค้าของคุณตามการดำเนินการต่างๆ ของพวกเขาในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือแอปของคุณ

กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ส่งข้อความที่ใช่ในเวลาที่สมควร

แคมเปญข้อความและอีเมลในแอปของ Freshdesk Messaging มาพร้อมกับการกำหนดเป้าหมายอย่างละเอียดที่ขับเคลื่อนผู้คนไปสู่เป้าหมายการสร้างความผูกพันกับลูกค้าของคุณ เพิ่มรายได้ ลดการเลิกใช้งาน รับข้อเสนอแนะ และเพิ่มการใช้งานผลิตภัณฑ์

onboarding 2x 1 onboarding 2x 1
announcement 2x announcement 2x
adoption 2x adoption 2x
feedback 2x feedback 2x

กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ส่งข้อความที่ใช่ในเวลาที่สมควร

แคมเปญข้อความและอีเมลในแอปของ Freshdesk Messaging มาพร้อมกับการกำหนดเป้าหมายอย่างละเอียดที่ขับเคลื่อนผู้คนไปสู่เป้าหมายการสร้างความผูกพันกับลูกค้าของคุณ เพิ่มรายได้ ลดการเลิกใช้งาน รับข้อเสนอแนะ และเพิ่มการใช้งานผลิตภัณฑ์

การต้อนรับ

ให้ความรู้กับผู้ใช้รายใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ แบ่งปันเคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จ

onboarding 2x 1 onboarding 2x 1
ประกาศ

สร้างกลุ่มผู้ใช้เพื่อส่งประกาศเกี่ยวกับการอัปเดต การเผยแพร่ และการเปิดตัวต่างๆ

announcement 2x announcement 2x
การนำมาใช้งาน

สนับสนุนให้ผู้ใช้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณมากขึ้น โดยพิจารณาจากปริมาณการใช้งานของพวกเขา

adoption 2x adoption 2x
ข้อเสนอแนะ

รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ของคุณ เปลี่ยนลูกค้าที่ไม่พึงพอใจและลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานไปเป็นผู้สนับสนุน

feedback 2x feedback 2x

สร้างความผูกพันกับผู้ใช้ของคุณไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน

แคมเปญของ Freshdesk Messaging ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงผู้ใช้ภายในผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านทางข้อความในแอป และแม้กระทั่งนอกผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านทางอีเมลและการแจ้งเตือนบนหน้าจอ

engage wherever you are 1 engage wherever you are 1

วัดผลและส่งเสริมความผูกพันของลูกค้าอย่างเต็มที่

ติดตามดูว่าข้อความของคุณให้ผลอย่างไรบ้างเมื่อคุณเผยแพร่แคมเปญ หรือวิเคราะห์ผลลัพธ์เมื่อแคมเปญของคุณเสร็จสิ้น ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการเห็น การเปิด การคลิก  และการตอบกลับจะให้ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงกับคุณในทันที เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลงมือดำเนินการได้

email campaign scr email campaign scr