รายเดือน
รายปี ประหยัดสูงสุด 25%
ลิสต์ฟีเจอร์
SPROUT
ฟรี

สำหรับสมาชิกทีม 100 คน

BLOSSOM
$ 15

/สมาชิกทีม /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี /เดือน เรียกเก็บเงินรายเดือน

GARDEN
$ 29

/สมาชิกทีม /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี /เดือน เรียกเก็บเงินรายเดือน

ESTATE
$ 45

/สมาชิกทีม /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี /เดือน เรียกเก็บเงินรายเดือน

FOREST
$ 69

/สมาชิกทีม /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี /เดือน เรียกเก็บเงินรายเดือน

ผู้เข้าชมรายเดือนที่ไม่ซ้ำกัน (MUV) 
MUV 1 หมื่นราย
ผู้เข้าชมรายเดือนที่ไม่ซ้ำกัน 1 แสนราย/ ผู้ใช้
ผู้เข้าชมรายเดือนที่ไม่ซ้ำกัน 2 แสนราย/ ผู้ใช้
ผู้เข้าชมรายเดือนที่ไม่ซ้ำกัน 3 แสนราย/ ผู้ใช้
ผู้เข้าชมรายเดือนที่ไม่ซ้ำกัน 4 แสนราย/ ผู้ใช้
กล่องจดหมายเข้าของทีม
มุมมองกล่องจดหมายเข้า
มุมมองแบบกำหนดเอง
กล่องจดหมายเข้าตามลำดับความสำคัญ
หมายเหตุส่วนตัว
กลุ่ม
ข้อความตอบกลับสำเร็จรูป
การส่งข้อความหลากหลายรูปแบบ
การแจ้งเตือนกลับเมื่อผู้รับอ่านอีเมล
ไฟล์แนบ
ป้ายการสนทนา
การดำเนินการแบบกลุ่ม
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่
คุณสมบัติของผู้ใช้
คุณสมบัติของผู้ใช้แบบกำหนดเอง
กิจกรรมของผู้ใช้
กล่องจดหมายเข้าของทีมแบบไลท์
กล่องจดหมายเข้าของทีมแบบไลท์ (ส่วนขยายของ Chrome)
กล่องจดหมายเข้าของทีมหลายภาษา
แปลสด
แอปมือถือ
Smart Plugs
การส่งข้อความออกและการสร้างความผูกพันกับผู้ใช้ในเชิงรุก
ผู้ติดต่อไม่จำกัดจำนวน
การติดตามกิจกรรมของผู้ใช้
การจำแนกกลุ่มผู้ใช้
การกำหนดเป้าหมายผู้ใช้
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ข้อความที่ดำเนินการเอง
ข้อความที่ถูกเรียกใช้งาน
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ข้อความที่ถูกกำหนดเป้าหมาย
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
อีเมลที่ถูกเรียกใช้งาน
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
อีเมลที่ถูกกำหนดเวลา
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
กระแสงานขั้นสูง
กฎการมอบหมาย
IntelliAssign
หัวข้อ
คำถามที่พบบ่อย
แก้ไขอัตโนมัติ
การประชุม
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
การเปิดดูหน้าจอร่วมกัน
ข้อความตอบกลับสำเร็จรูป
เวลาทำการ (ทั่วโลก)
เวลาทำการ (ตามกลุ่ม)
ประสบการณ์แบบออฟไลน์
ไฟล์
ตั๋วคำร้องจากแชท
ดาวน์โหลด/แชร์บันทึกการสนทนา
การแจ้งเตือนแชทที่ยังไม่ได้อ่านไปให้ลูกค้า
การแจ้งเตือนบนหน้าจอ (เดสก์ท็อปและมือถือ)
ระบบอัตโนมัติขั้นสูง
แชทบอท
เซสชันบอทฟรี 
เซสชันบอท 1000 เซสชัน/ เดือน
เซสชันบอท 2000 เซสชัน/ เดือน
เซสชันบอท 3000 เซสชัน/ เดือน
เซสชันบอท 5000 เซสชัน/ เดือน
  เครื่องมือสร้างแชทบอท
นำบอทของคุณมาเอง (API การสนทนา)
การตรวจสอบเจตนา
คำตอบที่ให้บริการโดย Freddy
บอทหลายภาษา
เครื่องมือเชื่อมโยง API
CSS และ JS แบบกำหนดเอง
พารามิเตอร์แบบกำหนดเอง
ปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อสมบูรณ์
การส่งต่อให้เจ้าหน้าที่
กิจกรรมของบอท
การวิเคราะห์แชทบอท
แดชบอร์ดและรายงาน
แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
แดชบอร์ดขั้นพื้นฐาน
แดชบอร์ดขั้นสูง
รายงาน
รายงานภาพรวมการสนทนา
รายงานป้าย
รายงานประสิทธิภาพในการทำงานของทีม
รายงานคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
รายงานความพร้อมให้บริการของเจ้าหน้าที่
ช่องทางการส่งข้อความ
เว็บไซต์
ภายในแอปมือถือผ่านชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (Android, IOS, Phonegap ฯลฯ)
Facebook Messenger
WhatsApp Business
ส่วนเสริม
ส่วนเสริม
ส่วนเสริม
ส่วนเสริม
Apple Business Chat
LINE
แอป การผสานรวม และ API
แอปและการผสานรวม
WordPress
Shopify
Zendesk
Slack
Clearbit Reveal
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
Marketplace (แอปสาธารณะ)
Marketplace (แอปแบบกำหนดเอง)
Freshdesk
ตั๋วคำร้องจากแชท
นำเข้าคำถามที่พบบ่อย
กล่องจดหมายเข้าของทีมแบบไลท์
Freshsales
Freshservice
Freshmarketer
API และ Webhook
API การสนทนา (BYOB)
API บันทึกการสนทนา
API ข้อมูลที่ครอบคลุม
API เจ้าหน้าที่
API การส่งข้อความหลากหลายรูปแบบ
Webhook
การสนับสนุนหลายภาษา
Messenger ทางเว็บ
แอปมือถือ
อินเตอร์เฟสของเจ้าหน้าที่
หัวข้อ
คำถามที่พบบ่อย
ประสบการณ์แบบออฟไลน์
แปลสด
การเข้าถึง ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
บทบาทแบบกำหนดเอง
รายการ IP ที่อนุญาต
รายการโดเมนที่อนุญาต
บล็อก IP
การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ (JWT)
ISO 27001
AICPA SOC 2
EU GDPR
TRUSTe
Privacy Shield
CCPA
HIPAA
WCAG (สำหรับกล่องจดหมายเข้าของทีมแบบไลท์ของเจ้าหน้าที่)
การย้ายที่ได้รับการสนับสนุน
การนำเข้าผู้ใช้ (ผู้ติดต่อ)
เจ้าหน้าที่
ข้อความตอบกลับสำเร็จรูป
เทมเพลตอีเมล
ส่วนเสริมที่แนะนำ
ส่วนเสริมการได้มาซึ่งลูกค้าและการสร้างความผูกพัน
ไม่มีข้อมูล
ค่าธรรมเนียมคงที่ +USD 19 /เดือน
ค่าธรรมเนียมคงที่ +USD 19 /เดือน
ค่าธรรมเนียมคงที่ +USD 19 /เดือน
ค่าธรรมเนียมคงที่ +USD 19 /เดือน
ข้อความที่ถูกเรียกใช้งาน
ข้อความที่ถูกกำหนดเป้าหมาย
อีเมลที่ถูกเรียกใช้งาน
อีเมลที่ถูกกำหนดเวลา
การประชุม
Clearbit Reveal
ข้อมูลติดต่อแบบเต็ม
การสนับสนุน
ฐานความรู้
ฟอรัมชุมชน
การสนับสนุนผ่านอีเมล 24 ชั่วโมง 5 วัน
การสนับสนุนผ่านการแชท 24 ชั่วโมง 5 วัน
ฟีเจอร์ของ Omnichannel
SPROUT
ไม่มีข้อมูล

BLOSSOM
ไม่มีข้อมูล

GARDEN
ไม่มีข้อมูล

ESTATE
+ $ 34

/เจ้าหน้าที่/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี /เจ้าหน้าที่/เดือน เรียกเก็บเงินรายเดือน

FOREST
+ $ 70

/เจ้าหน้าที่/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี /เจ้าหน้าที่/เดือน เรียกเก็บเงินรายเดือน

Omnichannel
ระบบตั๋วคำร้องขั้นสูง
ระบบอัตโนมัติของโปรแกรมช่วยเหลือ    
ไทม์ไลน์ลูกค้าหลายช่องทาง
การมอบหมายตั๋วคำร้องในปริมาณที่สมดุล
แบบสำรวจความพึงพอใจที่ปรับแต่งได้
มาตรฐานการให้บริการและเวลาทำการที่หลากหลาย
ฐานความรู้หลายภาษา
การรายงานโปรแกรมช่วยเหลือแบบกำหนดเอง
โปรแกรมช่วยเหลือหลายผลิตภัณฑ์
สูงสุด 5 ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ไม่จำกัดจำนวน
การปรับแต่งพอร์ทัลโดยสมบูรณ์
การมอบหมายตั๋วคำร้องตามทักษะ
บอทอีเมล
สคริปต์ของเจ้าหน้าที่
สัญญาณจากโซเชียล
เครื่องมือตรวจสอบการขอบคุณ
การคัดแยกโดยอัตโนมัติ
การรายงานบอท
บันทึกการตรวจสอบ
Sandbox
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ HIPAA
กระแสงานการอนุมัติสำหรับฐานความรู้
หลากหลายเส้นทาง
กะของเจ้าหน้าที่ (เบต้า)
ซื้อหมายเลขในท้องถิ่น/โทรฟรี
การย้ายหมายเลข
คลิกเพื่อโทร
คิวการโทรขั้นสูง
ระบบตอบรับอัตโนมัติ
การปกปิดการโทร
ข้อความเสียง
การถอดเสียงข้อความเสียง
ID ผู้โทรเข้า
การให้ข้อมูลก่อนโอนสาย
การยกระดับอย่างชาญฉลาด
การตรวจสอบการโทร
การแทรกสาย
การโทรเพื่อการประชุม
งานหลังการโทร (ACW)
ตัวชี้วัดการโทรขั้นสูง
รายงานการโทรที่ได้รับการคัดสรร
รายงานศูนย์การโทรแบบกำหนดเอง
ติดต่อกลับตามคิว (การพักสายเสมือน)
การโอนสายนอกเวลาทำการ
ปฏิทินวันหยุด
การโอนสายช่วงวันหยุด
การตรวจสอบระดับการให้บริการ
ตัวชี้วัดการโทรที่ถูกตัดสาย
ระบบตอบรับอัตโนมัติที่เปิดใช้งานด้วยคำพูด
บอทเสียง 
การรายงานบอท
หลากหลายเส้นทาง 
เซสชันบอทฟรี 
เซสชันบอท 3000 เซสชัน/ เดือน
เซสชันบอท 5000 เซสชัน/ เดือน
นาทีในพื้นที่/ เดือน
รวมจำนวนนาทีในพื้นที่ 3000 นาที/ เดือน
รวมจำนวนนาทีในพื้นที่ 5000 นาที/ เดือน