การส่งข้อความ

FREE

$0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายปี

$0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายเดือน

FREE

€0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายปี

€0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายเดือน

FREE

£0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายปี

£0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายเดือน

FREE

A$0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายปี

A$0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายเดือน

FREE

₹0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายปี

₹0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายเดือน

GROWTH

$15

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

$18

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

GROWTH

€15

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

€18

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

GROWTH

£12

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

£15

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

GROWTH

A$25

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

A$30

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

GROWTH

₹999

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

₹1199

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

PRO

$39

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

$47

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

PRO

€39

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

€47

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

PRO

£29

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

£35

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

PRO

A$55

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

A$66

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

PRO

₹2799

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

₹3399

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

ENTERPRISE

$69

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

$83

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

ENTERPRISE

€69

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

€83

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

ENTERPRISE

£55

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

£66

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

ENTERPRISE

A$99

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

A$119

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

ENTERPRISE

₹4999

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

₹5999

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

หน่วยนับปริมาณ
ช่วงเวลาใช้บริการบอทฟรี
2000 ครั้ง/เดือน
3000 ครั้ง/เดือน
5000 ครั้ง/เดือน
จำนวนผู้เยี่ยมชมรายเดือนที่ไม่ซ้ำ (MUV)
10k
100,000/ตัวแทน
200,000/ตัวแทน
400,000/ตัวแทน
แชทบอท AI
คำตอบ
เครื่องมือสร้างแชทบอท
การตรวจหาเจตนา
บอทหลายภาษา
ส่วนเชื่อมต่อ API
ปรับแต่ง CSS และ JS
พารามิเตอร์แบบปรับแต่ง
กิจกรรม/การทำงานของบอท
ควบรวมการใช้งานกับสื่ออื่น ๆ ได้หลากหลาย
ระบบการวิเคราะห์แชทบอท
ส่งมอบหน้าที่ตัวแทน
นำบอทของคุณมาเอง (API สำหรับการสนทนา)
ช่องทางการรับส่งข้อความ
เว็บไซต์
แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน SDK (Android, iOS เป็นต้น)
ธุรกิจของ WhatsApp
การสนทนาทางธุรกิจของ Apple
LINE
Facebook Messenger
การรับส่งข้อความ
กล่องจดหมายของทีมและประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทน
การแจ้งเตือนแบบพุช (เว็บและมือถือ)
มุมมองกล่องจดหมาย
กลุ่ม
ริชแมสเซส (Rich Messaging)
ป้ายกำกับการสนทนา
การดำเนินการเป็นกลุ่ม
การดำเนินการของตัวแทน
คุณสมบัติผู้ใช้
Team Inbox Lite (ส่วนขยาย Chrome)
แอปมือถือ
ไฟล์แนบ
อ่านใบสั่งรับเงินและระบุส่วนทำการพิมพ์
หมายเหตุส่วนตัว
คำตอบพร้อมใช้งาน
มุมมองกำหนดเอง
กล่องจดหมายสำคัญ
Team Inbox Lite
แปลสด
ปลั๊กอัจฉริยะ
การสืบค้นร่วม
ประชุม
การจัดการลำดับงานขั้นสูง
หัวข้อ
การแจ้งเตือนอีเมลการสนทนาที่ยังไม่ได้อ่านให้กับลูกค้า
ประสบการณ์ออฟไลน์
กฎการมอบหมาย
คำถามที่พบบ่อยและข้อเสนอแนะสำหรับคำถามที่พบบ่อย
เวลาทำการ (สากล)
ไฟล์
10 ไฟล์
50 ไฟล์
100 ไฟล์
IntelliAssign
แก้ไขอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติขั้นสูง
เวลาทำการ (ตามกลุ่ม)
ดาวน์โหลดการถอดรหัสข้อความ
การจัดการผู้ใช้
ผู้ติดต่อไม่จำกัด
กิจกรรมของผู้ใช้
การติดตามกิจกรรมของผู้ใช้
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้
คุณสมบัติผู้ใช้ที่กำหนดเอง
การแจ้งเตือนโดเมนที่กำหนดเอง
การกำหนดเป้าหมายผู้ใช้
การส่งข้อความขาออก
ข้อความที่เรียกใช้
ข้อความเป้าหมาย
อีเมลที่มีการทริกเกอร์
อีเมลตามกำหนดเวลา
การเข้าใช้งาน การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ISO 27001
AICPA SOC 2
EU GDPR
CCPA
WCAG (สำหรับ Agent Team Inbox Lite)
บล็อก IP
บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
บทบาท/สิทธิ์ที่กำหนดเอง
IP ไวท์ลิสต์/ที่ได้อนุญาต
โดเมนที่อนุญาต
การตรวจสอบ JWT
API
การถอดรหัสการสนทนา API
API ข้อมูลขนาดใหญ่
API ของริชแมสเซส
Agent APIs
เว็บฮุค
แยก API (สำหรับการรายงาน)
ขีดจำกัดอัตรา API ที่ขยายได้
การสนับสนุนหลายภาษา
บอท
คำถามที่พบบ่อย
แอปมือถือ
ประสบการณ์ออฟไลน์
หัวข้อ
เว็บเมสเซนเจอร์
แปลสด
กล่องจดหมายของทีม
แดชบอร์ดและรายงาน
แดชบอร์ดพื้นฐาน
รายงานภาพรวมการสนทนา
รายงานป้ายกำกับ
แดชบอร์ดขั้นสูง
รายงานผลการปฏิบัติงานของทีม
รายงานและแบบสำรวจ CSAT
รายงานความพร้อมของตัวแทน
การบูรณาการ
Shopify
ฝ่ายสนับสนุน Freshdesk
Freshservice 
Freshsales 
Freshmarketer
WordPress
Facebook Messenger
Salesforce
Zendesk
Marketplace (แอปสาธารณะ)
Marketplace (แอปที่กำหนดเอง)
สนับสนุน
รองรับการติดต่อทางอีเมลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เว้นวันหยุดสุดสัปดาห์
รองรับการสนทนาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เว้นวันหยุดสุดสัปดาห์
ฟอรัมชุมชน
ฐานความรู้