การส่งข้อความ

FREE

$0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายปี

$0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายเดือน

FREE

€0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายปี

€0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายเดือน

FREE

£0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายปี

£0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายเดือน

FREE

A$0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายปี

A$0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายเดือน

FREE

₹0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายปี

₹0

<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายเดือน

GROWTH

$15

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

$18

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

GROWTH

€15

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

€18

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

GROWTH

£12

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

£15

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

GROWTH

A$25

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

A$30

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

GROWTH

₹999

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

₹1199

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

PRO

$39

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

$47

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

PRO

€39

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

€47

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

PRO

£29

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

£35

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

PRO

A$55

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

A$66

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

PRO

₹2799

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

₹3399

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

ENTERPRISE

$69

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

$83

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

ENTERPRISE

€69

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

€83

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

ENTERPRISE

£55

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

£66

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

ENTERPRISE

A$99

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

A$119

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

ENTERPRISE

₹4999

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

₹5999

/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี

หน่วยนับปริมาณ
ช่วงเวลาใช้บริการบอทฟรี
2000 ครั้ง/เดือน
3000 ครั้ง/เดือน
5000 ครั้ง/เดือน
จำนวนผู้เยี่ยมชมรายเดือนที่ไม่ซ้ำ (MUV)
10k
100,000/ตัวแทน
300,000/ตัวแทน
400,000/ตัวแทน
แชทบอท AI
คำตอบ
เครื่องมือสร้างแชทบอท
การตรวจหาเจตนา
บอทหลายภาษา
ส่วนเชื่อมต่อ API
ปรับแต่ง CSS และ JS
พารามิเตอร์แบบปรับแต่ง
กิจกรรม/การทำงานของบอท
ควบรวมการใช้งานกับสื่ออื่น ๆ ได้หลากหลาย
ระบบการวิเคราะห์แชทบอท
ส่งมอบหน้าที่ตัวแทน
นำบอทของคุณมาเอง (API สำหรับการสนทนา)
ช่องทางการรับส่งข้อความ
เว็บไซต์
แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน SDK (Android, iOS เป็นต้น)
ธุรกิจของ WhatsApp
การสนทนาทางธุรกิจของ Apple
LINE
Facebook Messenger
การรับส่งข้อความ
กล่องจดหมายของทีมและประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทน
การแจ้งเตือนแบบพุช (เว็บและมือถือ)
มุมมองกล่องจดหมาย
กลุ่ม
ริชแมสเซส (Rich Messaging)
ป้ายกำกับการสนทนา
การดำเนินการเป็นกลุ่ม
การดำเนินการของตัวแทน
คุณสมบัติผู้ใช้
Team Inbox Lite (ส่วนขยาย Chrome)
แอปมือถือ
ไฟล์แนบ
อ่านใบสั่งรับเงินและระบุส่วนทำการพิมพ์
หมายเหตุส่วนตัว
คำตอบพร้อมใช้งาน
มุมมองกำหนดเอง
กล่องจดหมายสำคัญ
Team Inbox Lite
แปลสด
ปลั๊กอัจฉริยะ
การสืบค้นร่วม
ประชุม
การจัดการลำดับงานขั้นสูง
หัวข้อ
การแจ้งเตือนอีเมลการสนทนาที่ยังไม่ได้อ่านให้กับลูกค้า
ประสบการณ์ออฟไลน์
กฎการมอบหมาย
คำถามที่พบบ่อยและข้อเสนอแนะสำหรับคำถามที่พบบ่อย
เวลาทำการ (สากล)
ไฟล์
10 ไฟล์
50 ไฟล์
100 ไฟล์
IntelliAssign
แก้ไขอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติขั้นสูง
เวลาทำการ (ตามกลุ่ม)
ดาวน์โหลดการถอดรหัสข้อความ
การจัดการผู้ใช้
ผู้ติดต่อไม่จำกัด
กิจกรรมของผู้ใช้
การติดตามกิจกรรมของผู้ใช้
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้
คุณสมบัติผู้ใช้ที่กำหนดเอง
การแจ้งเตือนโดเมนที่กำหนดเอง
การกำหนดเป้าหมายผู้ใช้
การส่งข้อความขาออก
ข้อความที่เรียกใช้
ข้อความเป้าหมาย
อีเมลที่มีการทริกเกอร์
อีเมลตามกำหนดเวลา
การเข้าใช้งาน การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ISO 27001
AICPA SOC 2
EU GDPR
CCPA
WCAG (สำหรับ Agent Team Inbox Lite)
บล็อก IP
บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
บทบาท/สิทธิ์ที่กำหนดเอง
IP ไวท์ลิสต์/ที่ได้อนุญาต
โดเมนที่อนุญาต
การตรวจสอบ JWT
API
การถอดรหัสการสนทนา API
API ข้อมูลขนาดใหญ่
API ของริชแมสเซส
Agent APIs
เว็บฮุค
แยก API (สำหรับการรายงาน)
ขีดจำกัดอัตรา API ที่ขยายได้
การสนับสนุนหลายภาษา
บอท
คำถามที่พบบ่อย
แอปมือถือ
ประสบการณ์ออฟไลน์
หัวข้อ
เว็บเมสเซนเจอร์
แปลสด
กล่องจดหมายของทีม
แดชบอร์ดและรายงาน
แดชบอร์ดพื้นฐาน
รายงานภาพรวมการสนทนา
รายงานป้ายกำกับ
แดชบอร์ดขั้นสูง
รายงานผลการปฏิบัติงานของทีม
รายงานและแบบสำรวจ CSAT
รายงานความพร้อมของตัวแทน
การบูรณาการ
Shopify
ฝ่ายสนับสนุน Freshdesk
Freshservice 
Freshsales 
Freshmarketer
WordPress
Facebook Messenger
Salesforce
Zendesk
Marketplace (แอปสาธารณะ)
Marketplace (แอปที่กำหนดเอง)
สนับสนุน
รองรับการติดต่อทางอีเมลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เว้นวันหยุดสุดสัปดาห์
รองรับการสนทนาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เว้นวันหยุดสุดสัปดาห์
ฟอรัมชุมชน
ฐานความรู้

การส่งข้อความ

GROWTH

$29

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายปี 

$35

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายเดือน 

GROWTH

€29

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายปี 

€35

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายเดือน 

GROWTH

£25

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายปี 

£30

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายเดือน 

GROWTH

A$45

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายปี 

A$54

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายเดือน 

GROWTH

₹1999

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายปี 

₹2399

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายเดือน 

PRO

$59

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายปี 

$71

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายเดือน 

PRO

€59

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายปี 

€71

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายเดือน 

PRO

£45

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายปี 

£56

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายเดือน 

PRO

A$85

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายปี 

A$102

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายเดือน 

PRO

₹4299

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายปี 

₹5159

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายเดือน 

ENTERPRISE

$99

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายปี 

$119

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายเดือน 

ENTERPRISE

€99

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายปี 

€119

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายเดือน 

ENTERPRISE

£75

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายปี 

£90

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายเดือน 

ENTERPRISE

A$140

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายปี 

A$168

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายเดือน 

ENTERPRISE

₹7199

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายปี 

₹8699

/ตัวแทน/เดือน
+จ่ายต่อนาที เรียกเก็บเงินรายเดือน 

บัตรคิวบริการ
อีเมลสำหรับบัตรคิวบริการ
การแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติ
Twitter
Facebook
หมายเหตุสาธารณะและส่วนตัวในบัตรคิว
รวมบัตรคิว
ส่งออกบัตรคิว
กิจกรรมจำหน่ายบัตรคิว
กำหนดลำดับความสำคัญ
ตั้งสถานะ
อีเมลขาออก
กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันหลายกล่อง
การแจ้งเตือนอัจฉริยะในแอป
เลิกทำการส่ง
แยกบัตรคิว
จัดเรียงบัตรคิวการสนทนา
ดูบัตรคิว
ช่องบัตรคิวที่กำหนดเอง
สถานะที่กำหนดเอง
ช่องปล่อยว่างในแบบฟอร์มบัตรคิว
แบบฟอร์มบัตรคิวแบบไดนามิก
การติดตามเวลา
เทมเพลตบัตรคิว
รับเอาอัตลักษณ์
ไฟล์แนบรูปภาพที่มีคำอธิบายประกอบ
ธุรกิจของ WhatsApp
วัตถุที่กำหนดเอง
การรับส่งข้อความ
จำนวนผู้เยี่ยมชมรายเดือนที่ไม่ซ้ำ (MUV)
100,000 MUV/ตัวแทน
300,000 MUV/ตัวแทน
400,000 MUV/ตัวแทน
เว็บเมสเซนเจอร์
แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน SDK (Android, iOS, Phonegap เป็นต้น)
Facebook Messenger
หมายเหตุส่วนตัว
กลุ่ม
ริชแมสเซส (Rich Messaging)
อ่านใบสั่งรับเงิน
ไฟล์แนบ
ป้ายกำกับการสนทนา
Team Inbox Lite
Team Inbox Lite (ส่วนขยาย Chrome)
แอปมือถือ
ข้อความระบุด้วยตนเอง
ไฟล์
10 ไฟล์/ตัวแทน, 10 ไฟล์ที่แบ่งปันกับทีม
50 ไฟล์/ตัวแทน, 50 ไฟล์ที่แบ่งปันกับทีม
100 ไฟล์/ตัวแทน, 100 ไฟล์ที่แบ่งปันกับทีม
บัตรคิวจากการสนทนา
หัวข้อ
คำถามที่พบบ่อย
ธุรกิจของ WhatsApp
การสนทนาทางธุรกิจของ Apple
LINE
ปลั๊กอัจฉริยะ
ข้อความที่เรียกใช้
ข้อความเป้าหมาย
การสืบค้นร่วม
ดาวน์โหลด/แบ่งปันการถอดรหัสการสนทนา
โทรศัพท์
ฟรีเวลาสำหรับสายเรียกเข้าภายใน
2000 นาที/เดือน
3000 นาที/เดือน
5000 นาที/เดือน
ซื้อหมายเลขภายใน/โทรฟรี
ซื้อหมายเลขสวย
การย้ายหมายเลข
ปกปิดข้อมูลผู้โทร
การปรับแต่งเสียงเรียกเข้า
คำทักทายและข้อความที่ปรับแต่งได้
โอนเข้าทีม
เส้นทางไปยังหมายเลขภายนอก
โทรพร้อมกัน
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ตอบในเบราว์เซอร์
ส่งต่อไปยังโทรศัพท์
ปิดเสียง
โทรออกได้ทุกเบอร์
คิวการโทรพื้นฐาน
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การบล็อกการโทร
รอสาย
รอสายด้วยเสียงเพลง
ตัวชี้วัดการโทร
ส่งออกตัวชี้วัดการโทร
ข้อความเสียง
การบันทึกการโทร
หยุดบันทึกการโทรชั่วคราว
สรุปการโทรแบบเรียลไทม์
การแสดงคิวแบบเรียลไทม์
กิจกรรมตัวแทนแบบเรียลไทม์
สถานะตัวแทนคอลเซ็นเตอร์
การตรวจสอบการโทร
ระงับการโทรเข้า
ตัวชี้วัดการโทรขั้นสูง
ใช้ให้บริการของตัวเอง (BYOC)
IVR (แผนผังการโทร) 
มากถึง 5 ระดับตามคำขอ
มากถึง 5 ระดับตามคำขอ
เลือกใช้ IVR
IVR CSAT
การประชุมทางโทรศัพท์
การเชื่อมต่อ SIP
ตัวชี้วัดการโทรที่ถูกละทิ้ง
การตรวจสอบระดับการบริการ
ฐานความรู้และฟอรัมชุมชน
ฐานความรู้ Omnichannel
ฐานความรู้ส่วนตัว
ส่งอีเมลไปยังฐานความรู้
โซลูชันแนะนำอัตโนมัติ
การเรียงลำดับบทความใหม่อัตโนมัติ
บทความเชื่อมโยงกัน
การกรองบทความขั้นสูง
การสร้างแผนผังเว็บไซต์อัตโนมัติ
การดำเนินการเป็นกลุ่มบทความขั้นสูง
การจัดการเนื้อหาแบบหลายผลิตภัณฑ์
การกำหนดเวอร์ชันบทความ
การวิเคราะห์ฐานความรู้
เทมเพลตบทความ
ฟอรัมชุมชน
ลำดับงานการอนุมัติ
วิดเจ็ตช่วยเหลือ
แบบฟอร์มติดต่อที่ฝังได้
บทความเกี่ยวกับโซลูชันที่ฝังได้
วิดเจ็ตหลายรายการ
การปรับแต่งรูปลักษณ์
ติดตามอุปสรรค
ประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า
วิดเจ็ตความช่วยเหลือหลายภาษา
โซลูชันตามบริบทเฉพาะหน้า
พอร์ทัลลูกค้า
การปรับแต่งพอร์ทัลสาธารณะ
การแมปโดเมนที่กำหนดเอง
การปรับแต่ง CSS
การปรับแต่งพอร์ทัลให้สมบูรณ์
แกลเลอรี่ FreshThemes
แอปมือถือ
บัตรคิวบริการ iOS และ Android
การรับส่งข้อความ iOS และ Android
โทรศัพท์ iOS และ Android
การทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันตามบริบท
วิธีการตรวจสอบการชนของตัวแทน
ตำรวจจราจร (บัตรคิวบริการ)
บัตรคิวที่เชื่อมโยง
การเป็นเจ้าของบัตรคิวร่วมกัน
บัตรคิวพ่อแม่ลูก
ผู้ร่วมงาน
สูงถึง 5,000
สูงถึง 5,000
บริการสนับสนุนทั่วโลก
การแจ้งเตือนทางอีเมลแบบไดนามิก
ฐานความรู้หลายภาษา
แบบสำรวจความพึงพอใจหลายภาษา
หลายโซนเวลา
Multiproduct Helpdesk
เลือกสินค้าได้มากถึง 5 รายการ
จำนวนสินค้าไม่จำกัด
แบบฟอร์มใบรายการหลายภาษา
เว็บเมสเซนเจอร์หลายภาษา
แอปมือถือหลายภาษา (การรับส่งข้อความ)
อินเทอร์เฟซตัวแทนหลายภาษา (การรับส่งข้อความ)
หัวข้อหลายภาษา (การรับส่งข้อความ)
คำถามที่พบบ่อยหลายภาษา (การรับส่งข้อความ)
ประสบการณ์ออฟไลน์หลายภาษา (การรับส่งข้อความ)
แปลสด (การรับส่งข้อความ)
กล่องจดหมายของทีมแบบหลายภาษา (การรับส่งข้อความ)
การจัดการลูกค้า
ผู้ติดต่อไม่จำกัด
ช่องทางการติดต่อและบริษัท (บัตรคิวบริการ)
การติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ (การรับส่งข้อความ)
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้
การกำหนดเป้าหมายผู้ใช้
คุณสมบัติผู้ใช้ที่กำหนดเอง
ช่องทางการติดต่อที่กำหนดเองและบริษัท (บัตรคิวบริการ)
การเดินทางของลูกค้า (บัตรคิวบริการ)
ลูกค้า 360
เชื่อมโยงหลายบริษัทเข้ากับผู้ติดต่อรายเดียว (บัตรคิวบริการ)
ระบุผู้ติดต่อโดยใช้ ID ภายนอก (บัตรคิวบริการ)
กิจกรรม API
กลุ่มลูกค้า
ลำดับงานอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติที่ทำงานในการสร้างบัตรคิว
ระบบอัตโนมัติที่กระตุ้นเวลาบนบัตรคิว
การทำงานอัตโนมัติของลำดับงานที่ทริกเกอร์เหตุการณ์บนบัตรคิว
เวลาทริกเกอร์ในสถานะบัตรคิวที่กำหนดเอง
การกำหนดบัตรคิวรอบโรบิน
การจัดสรรบัตรคิวที่สมดุล
ตัวจัดกำหนดการเมื่อไม่อยู่สำนักงาน (บัตรคิวบริการ)
การกำหนดบัตรคิวตามทักษะ
การเปลี่ยนตัวแทน (บัตรคิวบริการ)
การแจ้งเตือนทางอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านให้กับลูกค้า
การแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับการรับส่งข้อความ (เดสก์ท็อปและมือถือ)
IntelliAssign
แก้ไขอัตโนมัติ (การรับส่งข้อความ)
ระบบอัตโนมัติขั้นสูง (การรับส่งข้อความ)
รอคิวโทร
ส่วนขยายของตัวแทน (โทรศัพท์)
การยกระดับอัจฉริยะ (โทรศัพท์)
การกำหนดเส้นทางนอกเวลาทำการ (โทรศัพท์)
การกำหนดเส้นทางวันหยุด (โทรศัพท์)
การกำหนดเส้นทางอัตโนมัติ (โทรศัพท์)
คิวโทรกลับ
Omniroute
การดำเนินงานสนับสนุน
การจัดการตัวแทน Omnichannel
กลุ่ม Omnichannel
เวลาทำการของ Omnichannel
การจัดการกฎเกณฑ์ทางธุรกิจผ่าน SLAs
บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ประสบการณ์ออฟไลน์ (การรับส่งข้อความ)
บทบาทตัวแทนที่ปรับแต่งได้ (บัตรคิวบริการ)
การแจ้งเตือน SLA (บัตรคิวบริการ)
อีเมลแจ้งปัญหาการละเมิด SLA
นโยบาย SLA หลายรายการ (บัตรคิวบริการ)
SLA ระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่ม และบริษัท (บัตรคิวบริการ)
SLA สำหรับทุกคำตอบ (บัตรคิวบริการ)
บทบาทที่กำหนดเอง (การรับส่งข้อความ)
การควบคุมการเข้าถึงตามขอบเขต (โทรศัพท์)
บันทึกการตรวจสอบ (บัตรคิวบริการ)
วันหยุด Omnichannel
แซนด์บ็อกซ์ (บัตรคิวบริการ)
ขอบเขตบัตรคิวขั้นสูง (บัตรคิวบริการ)
รายงานและแดชบอร์ด
แดชบอร์ดเริ่มต้นของ Omnichannel
การวิเคราะห์ปริมาณของ Omnichannel
รายงานเชิงลึก (บัตรคิวบริการ)
ส่งออกรายงาน
บันทึกรายงาน
กำหนดการรายงาน
แดชบอร์ดความพร้อมใช้งานของ Omnichannel
Omnichannel CSAT
แดชบอร์ดทีม Omnichannel
รายงานประสิทธิภาพของตัวแทน
การวิเคราะห์ลูกค้าชั้นนำ (บัตรคิวบริการ)
รายงานอายุบัตรคิว
รายงานที่กำหนดเองของ Omnichannel
รายงานป้ายกำกับ (การรับส่งข้อความ)
รายงานภาพรวมการสนทนา
รายงานสรุปการโทร
คอลเซ็นเตอร์ด้านสุขภาพ
รายงานการโทรกลับ
รายงานการโทรที่ถูกละทิ้ง
การละเมิดระดับบริการ
บอทและ AI
ช่วงเวลาใช้บริการบอทฟรี
2000 ครั้ง/เดือน
3000 ครั้ง/เดือน
5000 ครั้ง/เดือน
เครื่องมือสร้างแชทบอท
การตรวจหาเจตนา
คำตอบให้ความช่วยเหลทอโดย เฟรรา
บอทหลายภาษา
ส่วนเชื่อมต่อ API
ปรับแต่ง CSS และ JS
พารามิเตอร์แบบปรับแต่ง
ควบรวมการใช้งานกับสื่ออื่น ๆ ได้หลากหลาย
ส่งมอบหน้าที่ตัวแทน
กิจกรรมของบอท
ระบบการวิเคราะห์แชทบอท
การถอดรหัสข้อความเสียง
นำบอทของคุณมาเอง (API สำหรับการสนทนา)
บอทอีเมล
บอทช่วยเกบือ
สัญญาณสังคม
ขอบคุณเครื่องตรวจจับ
ทดสอบอัตโนมัติ
ผู้แนะนำบทความ
ผู้แนะนำการตอบกลับสำเร็จรูป
ช่วยเหลือด้วยหุ่น (ตัวเชื่อมต่อ RPA)
การรายงานบอท
IVR บอทที่เปิดใช้งานคำพูด
วอยซ์บอท
ประสิทธิผลของตัวแทน
การตอบกลับสำเร็จรูปส่วนบุคคลและการแบ่งปัน (บัตรคิวบริการ)
บันทึกสาธารณะและส่วนตัวในบัตรคิว
ตัวยึดตำแหน่งแบบไดนามิก (บัตรคิวบริการ)
สิ่งที่ต้องทำ (บัตรคิวบริการ)
แท็ก (บัตรคิว, โทรศัพท์)
การดำเนินการวดเร็ว (บัตรคิวบริการ)
สถานการณ์แบบกดครั้งเดียว (บัตรคิวบริการ)
กรองการค้นหา
กลศาสตร์เกมแบบบูรณาการ (บัตรคิวบริการ)
ตัวแทนเป็นครั้งคราว (บัตรคิวบริการ)
การดูบัตรคิวที่กำหนดเอง
แอปสรุป (บัตรคิวบริการ) 
เพิ่มการเตือนความจำในสิ่งที่ต้องทำ
การเล่นซ้ำ (บัตรคิวบริการ) 
แบบฟอร์มกระป๋อง(จำหน่ายบัตรคิว) 
โค้ชคุณภาพ (จำหน่ายบัตรคิว)
มุมมองกล่องจดหมาย (การรับส่งข้อความ)
มุมมองที่กำหนดเอง(การรับส่งข้อความ) 
กล่องจดหมายสำคัญ (การรับส่งข้อความ)
คำตอบสำเร็จรูป (การรับส่งข้อความ)
การดำเนินการเป็นกลุ่ม(การรับส่งข้อความ) 
การดำเนินการของตัวแทน (การรับส่งข้อความ)
ID ผู้โทรเข้า (โทรศัพท์)
การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปสำหรับการโทร
บันทึกการโทร
ย้ายบันทึกการโทร
ฝากข้อความเสียง
ส่วนขยายคลิกเพื่อโทร
หลังเลิกงาน
การบูรณาการและแอป
เข้าถึงแกลเลอรี่ของแอป
แอปการตลาดผ่านอีเมลและ CRM (บัตรคิวบริการ)
แอป Cloud Telephony Integration (บัตรคิวบริการ)
แอปสำรวจและคำติชม (บัตรคิวบริการ)
เครื่องมือติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้ (บัตรคิวบริการ)
แอปที่กำหนดเอง (บัตรคิวบริการ)
การเข้าถึง API (บัตรคิวบริการ)
200 สาย/นาที
400 สาย/นาที
700 สาย/นาที
API ที่ขยายได้ (บัตรคิวบริการ)
เวิร์ดเพรส (การรับส่งข้อความ)
Shopify
หย่อน (การรับส่งข้อความ)
API การสนทนา/BYOB (การรับส่งข้อความ)
API การถอดรหัสการสนทนา (การรับส่งข้อความ)
API ข้อมูลที่กว้างขวาง (การรับส่งข้อความ)
Agent API (การรับส่งข้อความ)
API ของริชแมสเซส
เว็บฮุค
จำกัด API โทรศัพท์
100/นาที
400/นาที
500/นาที
ความปลอดภัย
ใบรับรอง SSL
ลงชื่อเพียงครั้งเดียว
ที่ตั้งศูนย์ข้อมูล
ลงชื่อเพียงครั้งเดียวด้วย SAML
DKIM/DMARC
เซิร์ฟเวอร์อีเมลที่กำหนดเอง
ใบรับรอง SSL ที่กำหนดเอง
การปฏิบัติตาม GDPR
Ips ที่ถูกบล็อก
ISO 27001
AICPA SOC 2
CCPA
WCAG สำหรับตัวแทน TeamInbox Lite (การรับส่งข้อความ)
นโยบายรหัสผ่านขั้นสูงสำหรับตัวแทนและลูกค้า
ข้อจำกัดของศูนย์บริการ
การจำกัดช่วง IP
โดเมนที่อนุญาต
การตรวจสอบผู้ใช้ (JWT)
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
ฐานความรู้
ฟอรัมชุมชน
ให้การสนับสนุนทางอีเมลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เว้นวันหยุดสุดสัปดาห์
ให้การสนับสนุนทางการสนทนาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เว้นวันหยุดสุดสัปดาห์