รายเดือน
รายปี ประหยัดสูงสุด 25%
ลิสต์ฟีเจอร์
SPROUT
ฟรี

สำหรับสมาชิกทีม 100 คน

BLOSSOM
$ 15

/สมาชิกทีม /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี /เดือน เรียกเก็บเงินรายเดือน

GARDEN
$ 29

/สมาชิกทีม /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี /เดือน เรียกเก็บเงินรายเดือน

ESTATE
$ 45

/สมาชิกทีม /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี /เดือน เรียกเก็บเงินรายเดือน

FOREST
$ 69

/สมาชิกทีม /เดือน เรียกเก็บเงินรายปี /เดือน เรียกเก็บเงินรายเดือน

ผู้เข้าชมรายเดือนที่ไม่ซ้ำกัน (MUV) 
MUV 1 หมื่นราย
MUV 1 แสนราย
MUV 2 แสนราย
MUV 3 แสนราย
MUV 4 แสนราย
กล่องจดหมายเข้าของทีม
มุมมองกล่องจดหมายเข้า
มุมมองแบบกำหนดเอง
กล่องจดหมายเข้าตามลำดับความสำคัญ
หมายเหตุส่วนตัว
กลุ่ม
ข้อความตอบกลับสำเร็จรูป
การส่งข้อความหลากหลายรูปแบบ
การแจ้งเตือนกลับเมื่อผู้รับอ่านอีเมล
ไฟล์แนบ
ป้ายการสนทนา
การดำเนินการแบบกลุ่ม
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่
คุณสมบัติของผู้ใช้
คุณสมบัติของผู้ใช้แบบกำหนดเอง
กิจกรรมของผู้ใช้
กล่องจดหมายเข้าของทีมแบบไลท์
กล่องจดหมายเข้าของทีมแบบไลท์ (ส่วนขยายของ Chrome)
กล่องจดหมายเข้าของทีมหลายภาษา
แปลสด
แอปมือถือ
Smart Plugs
การส่งข้อความออกและการสร้างความผูกพันกับผู้ใช้ในเชิงรุก
ผู้ติดต่อไม่จำกัดจำนวน
การติดตามกิจกรรมของผู้ใช้
การจำแนกกลุ่มผู้ใช้
การกำหนดเป้าหมายผู้ใช้
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ข้อความที่ดำเนินการเอง
ข้อความที่ถูกเรียกใช้งาน
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ข้อความที่ถูกกำหนดเป้าหมาย
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
อีเมลที่ถูกเรียกใช้งาน
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
อีเมลที่ถูกกำหนดเวลา
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
กระแสงานขั้นสูง
กฎการมอบหมาย
IntelliAssign
หัวข้อ
คำถามที่พบบ่อย
แก้ไขอัตโนมัติ
การประชุม
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
การเปิดดูหน้าจอร่วมกัน
ข้อความตอบกลับสำเร็จรูป
เวลาทำการ (ทั่วโลก)
เวลาทำการ (ตามกลุ่ม)
ประสบการณ์แบบออฟไลน์
ไฟล์
ตั๋วคำร้องจากแชท
ดาวน์โหลด/แชร์บันทึกการสนทนา
การแจ้งเตือนแชทที่ยังไม่ได้อ่านไปให้ลูกค้า
การแจ้งเตือนบนหน้าจอ (เดสก์ท็อปและมือถือ)
ระบบอัตโนมัติขั้นสูง
แชทบอท
คำตอบของ Freddy
ส่วนเสริม
ส่วนเสริม
ส่วนเสริม
ส่วนเสริม
โฟลว์แบบกำหนดเอง
ส่วนเสริม
ส่วนเสริม
ส่วนเสริม
ส่วนเสริม
นำบอทของคุณมาเอง (API การสนทนา)
เครื่องมือเรียกใช้งานบอทเชิงรุก
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
แดชบอร์ดและรายงาน
แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
แดชบอร์ดขั้นพื้นฐาน
แดชบอร์ดขั้นสูง
รายงาน
รายงานภาพรวมการสนทนา
รายงานป้าย
รายงานประสิทธิภาพในการทำงานของทีม
รายงานคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
รายงานความพร้อมให้บริการของเจ้าหน้าที่
ช่องทางการส่งข้อความ
เว็บไซต์
ภายในแอปมือถือผ่านชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (Android, IOS, Phonegap ฯลฯ)
Facebook Messenger
WhatsApp Business
Apple Business Chat
LINE
แอป การผสานรวม และ API
แอปและการผสานรวม
WordPress
Shopify
Zendesk
Slack
Clearbit Reveal
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
Marketplace (แอปสาธารณะ)
Marketplace (แอปแบบกำหนดเอง)
Freshdesk
ตั๋วคำร้องจากแชท
นำเข้าคำถามที่พบบ่อย
กล่องจดหมายเข้าของทีมแบบไลท์
Freshsales
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
ส่วนเสริม A&E
Freshservice
API และ Webhook
API การสนทนา (BYOB)
API บันทึกการสนทนา
API ข้อมูลที่ครอบคลุม
API เจ้าหน้าที่
API การส่งข้อความหลากหลายรูปแบบ
Webhook
การสนับสนุนหลายภาษา
Messenger ทางเว็บ
แอปมือถือ
อินเตอร์เฟสของเจ้าหน้าที่
หัวข้อ
คำถามที่พบบ่อย
ประสบการณ์แบบออฟไลน์
แปลสด
การเข้าถึง ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
บทบาทแบบกำหนดเอง
รายการ IP ที่อนุญาต
รายการโดเมนที่อนุญาต
บล็อก IP
การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ (JWT)
ISO 27001
AICPA SOC 2
EU GDPR
TRUSTe
Privacy Shield
CCPA
HIPAA
WCAG (สำหรับกล่องจดหมายเข้าของทีมแบบไลท์ของเจ้าหน้าที่)
การย้ายที่ได้รับการสนับสนุน
การนำเข้าผู้ใช้ (ผู้ติดต่อ)
เจ้าหน้าที่
ข้อความตอบกลับสำเร็จรูป
เทมเพลตอีเมล
ส่วนเสริมที่แนะนำ
ส่วนเสริมการได้มาซึ่งลูกค้าและการสร้างความผูกพัน
ไม่มีข้อมูล
$19 / เดือน
$19 / เดือน
$19 / เดือน
$19 / เดือน
ข้อความที่ถูกเรียกใช้งาน
ข้อความที่ถูกกำหนดเป้าหมาย
อีเมลที่ถูกเรียกใช้งาน
อีเมลที่ถูกกำหนดเวลา
โฟลว์แบบกำหนดเอง
การประชุม
Clearbit Reveal
ข้อมูลติดต่อแบบเต็ม
Freshsales
Freshmarketer
ส่วนเสริม Freddy ระดับเริ่มต้น
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
$20/เจ้าหน้าที่/เดือนพร้อม Freddy 3000 เซสชัน/เจ้าหน้าที่/เดือน
รวมอยู่ใน Forest, Freddy 3000 เซสชัน/เจ้าหน้าที่/เดือน
คำตอบของ Freddy
รายงานในตัว
โฟลว์แบบกำหนดเอง
ส่วนเสริม Freddy เพื่อการบริการตนเอง
$500 ต่อ Freddy 5000 เซสชัน/เดือน
$500 ต่อ Freddy 5000 เซสชัน/เดือน
$500 ต่อ Freddy 5000 เซสชัน/เดือน
$500 ต่อ Freddy 5000 เซสชัน/เดือน
$500 ต่อ Freddy 5000 เซสชัน/เดือน
แพลตฟอร์มเครื่องมือสร้างแชทบอท
คำตอบของ Freddy
โฟลว์แบบกำหนดเอง
การตรวจสอบเจตนา
เครื่องมือเชื่อมต่อ API
บอทหลายภาษา
การปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อสมบูรณ์
การวิเคราะห์แชทบอท
ส่วนเสริม WhatsApp
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
$49 / เดือน
$49 / เดือน
$49 / เดือน
ข้อความทางธุรกิจ ข้อความจากลูกค้า ข้อความเชิงรุก