เกือบเสร็จแล้ว  มาเริ่มนับถอยหลังกันเลย
การแปลสด

ตอบกลับลูกค้าโดยใช้ภาษาของลูกค้า แปลข้อความระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์

เกือบเสร็จแล้ว
บอท 2.0

จองการประชุม เปลี่ยนแปลงลูกค้าที่มุ่งหวังไปเป็นลูกค้า สร้างความผูกพันกับลูกค้า และรักษาผู้ใช้เอาไว้ด้วยบอทการแชทสำหรับฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายสนับสนุน เพื่อดูแลตั้งแต่ผู้เข้าชมไปจนถึงลูกค้าที่มีความภักดี

เกือบเสร็จแล้ว
การประชุม

หยุดกำหนดเวลานัดหมายแล้วเริ่มปิดประชุมได้แล้ว! จองการประชุมสำหรับธุรกิจของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันจาก Freshdesk Messaging โดยตรง ผสานรวมกับ Google Calendar ของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อให้บอททราบถึงความพร้อมให้บริการของคุณ

เกือบเสร็จแล้ว

June 2019

May 2019

April 2019

March 2019

February 2019

January 2019

December 2018

November 2018

October 2018

September 2018

August 2018

July 2018

June 2018

May 2018

April 2018

March 2018

February 2018

January 2018

December 2017

November 2017

October 2017

September 2017