กรณีศึกษา

กรณีศึกษา

MakeMyTrip เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ขึ้น 3 เท่า

กรณีศึกษา

Poundit มีอัตราการเปลี่ยนไปเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้น 50% ด้วย Freshdesk Messaging

อีบุ๊คส์

อีบุ๊คส์

วิธีพัฒนาการดูแลที่คำนึงถึงลูกค้าเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง

วิดีโอ

Play Icon
เปลี่ยนไปยังช่องทางข้อความ

เธรดที่เน้นหัวข้อซึ่งเชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับผู้เชี่ยวชาญ

 
Play Icon
เปลี่ยนไปใช้คำถามที่พบบ่อยในโปรแกรมส่งข้อความ

การบริการตนเองที่ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นภายในโปรแกรมส่งข้อความ

 
Play Icon
FRESHCHAT + FRESHDESK

ยกระดับการสร้างความผูกพันกับของลูกค้าของคุณ