ปรับแต่งการมีส่วนร่วมของลูกค้าตามข้อมูลเชิงลึกและบริบทของ

Unified Customer Record ช่วยให้ทีมขาย การตลาด และทีมสนับสนุนใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากการกระทำและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อส่งมอบการมีส่วนร่วมที่เป็นส่วนตัว

 

สำหรับด้านการขาย
มีบทสนทนาที่มีประโยชน์
เร่งการเชื่อมโยงระบบของคุณและนำมาซึ่งโอกาสด้วยมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากจุดให้บริการสินค้า/แหล่งที่มาต่าง ๆ

สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด

กระตุ้นยอดขายให้สูงขึ้น

สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาดที่สูงขึ้น และกระตุ้นยิดขายให้ได้ตามที่มุ่งหวังผ่านการจัดแคมเปญหลากหลายช่องทางที่ตรงเป้าและเป็นส่วนตัว

สำหรับทีมสนับสนุน

เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สร้างความคาดหวังของลูกค้าให้เกินความคาดหมายซึ่งนำไปสู่การประคองและเพิ่มยอดขายให้อยู่ในระดับสูงขึ้นด้วยมุมมองการค้าในเชิงรุกทั้งในส่วนการเดินทางของลูกค้า การเจรจา และประวัติการซื้อขาย

ucr new1 3 ucr new1 3

UCR: ระบบอัจฉริยะแบบครบวงจรเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

แหล่งข้อเท็จจริงเพียงหนึ่งเดียว
UCR มีการใช้, เพิ่มพูน และนำเสนอข้อมูลจากหลากหลายจุดบริการในทั่วทุกผลิตภัณฑ์, เว็บ และโซเชียลมีเดียของ Freshworks

ไม่มีการเก็บข้อมูลแบบต่างคนต่างอยู่

เข้าถึงข้อมูลที่สอดคล้อง แม่นยำ และเป็นแบบเรียลไทม์ของลูกค้า และทลายข้อมูลที่แยกกันอยู่ (Data Silo) ทั่วทุกแผนก

เข้าร่วมจัดการในแบบฉบับคุณเอง

สร้างและจัดการกลุ่มลูกค้าโดยละเอียด และดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการขายหลากหลายช่องทางที่ตรงตามวัตถุประสงค์อันจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า