Tüm Özellikler Yönlendirme

IntelliAssign

Görüşmeleri bir grup içindeki ekip üyelerine, beceri seviyelerine ve görüşme yüklerine göre otomatik olarak atayın. Ekip üyelerinizi periyodik olarak görüşme seçme ve yöneticileri farklı zamanlarda ekip üyelerinin ne yaptığını kontrol etme baskısından kurtarın.

Gruplar

Gruplar, benzer görüşmelerle ilgilenebilecek bir dizi ekip üyesinden oluşur. Gruplar fonksiyon bazlı (Satış, Müşteri Başarısı, Operasyonlar) veya yetenek ve beceri bazlı (örneğin konuşulan dil bazlı gruplar) olabilir. Hem küçük hem de büyük ekiplerde kullanılmak üzere tasarlanmış gruplama özelliği etkileşimleri ve süreçleri düzenlemenizi sağlar. Gruplar belirli kanallarla eşlenmiş olabilir veya görüşmeler belirli bir gruba manüel olarak taşınabilir. Grup içerisinde atama için yük dengeli atama özelliğini açabilirsiniz.

Atama kuralları

Kullanıcı özellikleri, kanallar, saat, mesaj metni ile ilgili ileri düzey kurallar oluşturun ve bu kuralları ekip üyeleri veya gruplarla eşleyin. Görüşmeleri anahtar kelimelere göre gruplara ve üyelere otomatik olarak atayın ve atama kurallarının kanal-grup eşlemesinden öncelikli olmasını sağlayın.