Alt İşleyiciler, kontrolör adına, verilerin işlenmesi için işleyici tarafından görevlendirilen üçüncü taraf işletmelerdir. GDPR’a göre, bu şirketler, bir kişinin kişisel verilerinin korunmasından da sorumludur.  Alt işleyicinin veri koruma yükümlülükleri, sözleşmelerle veya Birlik ya da Üye Ülke mevzuatındaki yasalarla belirlenecektir. Bu yükümlülüklere, tüzükte belirtilen gerekli teknik ve kurumsal tedbirlerin uygulamaya konması için yeterli teminatları sağlama da dahildir.

Freshworks, Hizmet Şartları ya da müşteriler tarafından bizimle imzalanan benzer hizmet sözleşmeleri kapsamında açıklanan hizmetlerin sağlanmasında yardımcı olmaları için (aşağıda listelenen) alt işleyiciler ile birlikte çalışmaktadır.

 

Denetim

Freshworks, kendisi gibi küresel standartlar ve düzenlemelere uyan kuruluşlar ile birlikte çalışmaktadır. Teknik şartların değerlendirilmesi hariç, Freshworks, kişisel verilerin korunması tedbirlerini incelenmesini, Freshworks’ün güvenlik şartlarına ve güvenlik denetim raporlarına uyumunu sözleşme süresi bitmeden önce sağlayacaktır. İlk anlaşmalar, teminat verilmeyen veri güvenlik ihlallerinin gerçekleşmesi durumunda ihlal bildirimi hükmünün ve verilerin korunması için gereken güvenlik tedbirlerinin incelenmesini ve onaylanmasını içerecektir.

Anlaşmalar

Uygunluk için revize edilen Freshoworks Hizmet Şartları & Gizlilik Politikası’nın bir parçası olarak, Freshworks tarafından AB’de yerleşik bütün müşterilerine GPDR kapsamındaki yükümlülüklerini kapsayan bir Veri İşleme Eki (VİE) sağlanacaktır. Tarafımıza ait VİE’ye buradan ulaşabilirsiniz. Bu ek, AB’de yerleşik kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine kendiliğinden uygulanacak olup, bu bağlamda ek bir evraka gerek duyulmayacaktır.

Freshworks, bu listeyi güncel tutmayı ve Freshworks hizmetleri ile ilgili alt işleme faaliyetleri kapsamında Kontrolörleri bilgilendirmeyi taahhüt etmektedir.

Alt İşleyiciler Listesi

Freshworks, Kontrolörlere (Freshworks müşterileri) ve son kullanıcılara ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi için hem altyapı hem de hizmetler ile ilgili özel sağlayıcılar ile birlikte çalışmaktadır. Aşağıda verilen liste, Freshwork alt işleyicilerinin ve 3. taraf sağlayıcıların isim ve amaçlarının yer aldığı (25 Mayıs 2018 tarihi itibariyle) en güncel listedir.

Altyapı & Hizmet Alt İşleyicileri:

Freshworks ürün ve hizmetleri, aşağıda listelenen bulut platformlarda çalışmaktadır. Freshworks, bu hizmetlerde barıdırılan verilere erişimi ve bunlar üzerindeki kontrolü elinde tutmakta ve Kontrolörün (Freshworks müşterisi) seçimi (plan) ya da konumuna bağlı olarak verileri belirlenen veri merkezi tesislerinde tutmaktadır. Veriler, hizmetlerin kullanılabilirliğini ve performansını sağlamak için verilerin yeri değiştirilmedikçe ya da Kontrolörün ihtiyaçları doğrultusunda Kontrolör ve Freshworks arasında özellikle bir anlaşma sağlanmadıkça, ilgili veri merkezinde kalmaya devam edecektir. Aşağıda yer alan tabloda, hizmetler ve bu altyapı hizmetleri için görevlendirilen hizmet sağlayıcılar belirtilmektedir.

Ürün ve hizmetlerde belirli özelliklerin sunulabilmesi için Freshworks, üçüncü taraf hizmetlerle iş birliği yapmaktadır. Bu işletmeler, (belirtilen hizmetlerin kullanımı ve amaçları doğrultusunda) hizmet verilerine erişimi olan alt işleyicilerdir ve aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

SAĞLAYICI AMAÇ VERİ MERKEZLERİ* ÜRÜNLER
Amazon Web Services, Inc. Freshworks için tüm SaaS uygulamalarının barındırıldığı temel altyapı sağlayıcısı. Freshworks ürün ve hizmetleri aracılığıyla depolanan, işlenen ve aktarılan neredeyse bütün veriler, Amazon Web Services veri merkezlerinde yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri
  Avrupa Ekonomik Alanı
  Avustralya
Freshdesk
Freshservice
Freshdesk Messaging
Freshcaller
Freshsales
Freshmarketer
Freshteam
Freshrelease
Google Cloud Platform Freshworks’ün ikincil bulut altyapı sağlayıcısı. Veriler, Google Cloud Platform Veri Merkezlerinde depolanmakta ve işlenmektedir. Avrupa Ekonomik Alanı
  Amerika Birleşik Devletleri
Freshdesk
SendGrid, Inc. E-posta Hizmet Sağlayıcı – yönetilen posta sunucuları SendGrid tarafından sağlanmaktadır. Uygulamalar aracılığıyla programlı bir biçimde gönderilen e-postalar SendGrid aracılığıyla gönderilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Freshdesk
Freshservice
Freshcaller
Freshsales
Freshteam
Freshrelease
Twilio Telefon görüşmeleri ve kısa mesaj sağlayıcısı. Twilio, programlı bir şekilde arama başlatmak ve almak ya da kısa mesaj göndermek ve almak için platform sunmaktadır. Freshworks uygulamasına bir hizmet olarak entegre edilmiştir.   Amerika Birleşik Devletleri Freshdesk
Freshcaller
Pusher Ltd. Freshworks uygulaması kullanıcıları için sohbet mikro hizmeti. Amerika Birleşik Devletleri
  Avrupa Ekonomik Alanı
Singapur
  Hindistan
Freshdesk
Freshservice
PubNub Inc. Freshworks uygulaması kullanıcıları için ikincil sohbet mikro hizmeti. Avrupa Ekonomik Alanı
  Asya Pasifik
  Amerika Birleşik Devletleri
Freshdesk
Freshservice
Sumo Logic Günlük yönetimi ve zaman dizileri için makine verisi analiz hizmeti. Freshworks tarafından tespit edilen ve müşteri tarafından rapor edilen sorunların giderilmesi (debug) için Freshworks mühendislerine yardımcı olmaktadır. Freshworks, günlükleri performans takibi ve dizinleme için kullanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri
  Avrupa Ekonomik Alanı
  Avustralya
Freshdesk
Freshservice
Freshcaller
logentries.com, Inc Bulut için günlük yönetimi ve analiz hizmeti. Freshworks tarafından tespit edilen ve müşteri tarafından rapor edilen sorunların giderilmesi (debug) için Freshworks mühendislerine yardımcı olmaktadır. Freshworks, günlükleri performans takibi için kullanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri
  Avrupa Ekonomik Alanı
Freshdesk
Freshservice
Freshteam
Freshrelease
Segment Uygulama etkinliklerini toplamakta ve bunları kullanım takibi için göndermektedir. Amerika Birleşik Devletleri Freshsales
FullContact Inc. Kullanıcı kimliği tespiti ve çok kanallı iletişim kurma için kullanılan kimlik çözümleme yazılımı. Bir şirket ya da e-postanın sosyal ve demografik bilgilerinin elde edilmesine yardımcı olmaktadır.   Amerika Birleşik Devletleri Freshdesk Messaging
Freshsales
Heap Inc. Uygulama etkinliklerinin kullanım takibi için gönderilmesi durumunda, uygulama kullanım analiz hizmeti. Etkinlik temelli analiz aracı olarak kullanılan Heap, ayrıntılı kullanıcı düzeyi görünümü, gelişmiş dönüşüm hunileri, segmentasyon analizi ve önemli verileri analiz etmek için başka birçok yöntem sunmaktadır. Avrupa Ekonomik Alanı Freshdesk
Freshdesk Messaging
Freshsales
Freshmarketer
Freshteam
Kissmetrics Davranış analizi için kullanılan Kissmetrics, web sitesi kullanıcılarına belirli bir kimlik numarası atamakta ve tıklamalar, ziyaret edilen siteler, sekmeler vb. gibi detayları takip etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Freshdesk
New Relic, Inc. Uygulama Performans Takibi (UPT) için analizler sağlamaktadır. Ürün kodlarında hataları ayıklamakta ve sorun gidermeye yardımcı olmaktadır. Gelen trafiği Performans Takibi için yakalamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri
  Avrupa Ekonomik
Freshdesk
Freshservice
Freshcaller
Freshsales
Freshteam
Freshrelease
E-HAWK İtibar skorunun tespiti için Bulut API. Spam e-posta gönderenleri tespit etmede yardımcı olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Freshdesk
Freshservice

*Özel posta kutuları ile birlikte AEA sınırları içerisinde bulunan veri merkezinde barındırılan müşteriler için, varsayılan olarak sadece alt işleyicisinin veri merkezinin AEA’da bulunduğu hizmetler aktif olacaktır. Ancak, müşterilerin 3. taraf entegrasyonları ve uygulamaları veya özel uygulamaları kullanmayı tercih etmeleri halinde, verilerin AEA sınırlarının dışarısına gönderilmesi beklenmektedir.

Grup Alt İşleyiciler

Aşağıda yer alanlar, Freshworks Inc. grubu şirketleridir. Bu şirketler, destek ve bakım hizmeti sağlayan bir veya daha çok şirket ile birlikte alt işleyici olarak faaliyet göstermektedir.

  Freshworks Technologies Private Limited Hindistan
Freshworks Australia Pty. Ltd. Avustralya
  Freshworks Technologies UK Ltd. Birleşik Krallık
  Freshworks GmbH Almanya

Alt işleyiciler ile ilgili soru ve itirazlarınız için lütfen support@freshworks.com adresine yazınız.