Alt İşleyiciler, kontrolör adına, verilerin işlenmesi için işleyici tarafından görevlendirilen üçüncü taraf işletmelerdir. GDPR’a göre, bu şirketler, bir kişinin kişisel verilerinin korunması için hesap verebilir olmalıdır.  Alt işleyicinin veri koruma yükümlülükleri, Birlik ya da Üye Ülke mevzuatı uyarınca yapılan sözleşme ya da diğer hukuki işlem ile belirlenecektir. Bu yükümlülüklere, tüzükte belirtilen uygun teknik ve kurumsal tedbirlerin uygulamaya konması için yeterli teminatları sağlama da dahildir.

Freshworks, Hizmet Hüküm ve Şartları ya da müşteriler tarafından bizimle imzalanan benzer hizmet sözleşmeleri kapsamında açıklanan servislerin sağlanmasında yardımcı olmaları için (aşağıda listelenen) alt işleyiciler ile birlikte çalışmaktadır.

 

Denetim

Freshworks, kendisi gibi küresel standartlar ve düzenlemelere uyan kuruluşlar ile birlikte çalışmaktadır. Teknik şartların değerlendirilmesi hariç, Freshworks, kişisel verilerin korunması tedbirlerini incelenmesini, Freshworks’ün güvenlik şartlarına uyumunu ve güvenlik denetim raporlarını sözleşme süresi bitmeden önce sağlayacaktır. İlk anlaşmalar, teminat verilmeyen veri güvenlik ihlallerinin gerçekleşmesi durumunda ihlal bildirimi hükmünün ve kişisel verilerin korunması için gereken güvenlik tedbirlerinin incelenmesini ve onaylanmasını içerecektir.

Anlaşmalar

Uygunluk için revize edilen Freshoworks Hizmet Hüküm ve Şartları & Gizlilik Politikası’nın bir parçası olarak, Freshworks tarafından AB’de yerleşik bütün müşterilerine GPDR kapsamındaki yükümlülüklerini kapsayan bir Veri İşleme Eki (DPA) sağlanacaktır. Tarafımıza ait DPA’ya buradan ulaşabilirsiniz. Bu ek, AB’de yerleşik kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine kendiliğinden uygulanacak olup, bu bağlamda, ek bir evrak işine gerek olmayacaktır.

Freshworks, bu listeyi güncel tutmayı ve Freshworks servisleri ile ilgili alt işleme faaliyetleri kapsamında Kontrolörleri bilgilendirmeyi taahhüt etmektedir.

Alt İşleyiciler Listesi

Freshworks, Kontrolörlere (Freshworks müşterileri) ve son kullanıcılara ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi için hem altyapı hem de servisler ile ilgili özel sağlayıcılar ile birlikte çalışmaktadır. Aşağıda verilen liste, Freshwork alt işleyicilerinin ve 3. Taraf sağlayıcıların isim ve amaçlarının yer aldığı (25 Mayıs 2018 tarihi itibariyle) en güncel listedir.

Altyapı & Servis Alt İşleyicileri:

Freshworks ürün ve servisleri, aşağıda listelenen bulut platformlarda çalışmaktadır. Freshworks, bu servislerde yer alan verilere erişimi ve bunlar üzerindeki kontrolü elinde tutmakta ve Kontrolörün (Freshworks müşterisi) seçimi (plan) ya da konumuna bağlı olarak verileri belirlenen veri merkezi tesislerinde tutmaktadır. Veriler, servislerin kullanılabilirliğini ve performansını sağlamak için verilerin yeri değiştirilmedikçe ya da Kontrolörün ihtiyaçları doğrultusunda Kontrolör ve Freshworks arasında özellikle bir anlaşma sağlanmadıkça, ilgili veri merkezinde kalmaya devam edecektir. Aşağıda yer alan tabloda, servisler ve bu altyapı servisleri için görevlendirilen servis sağlayıcılar belirtilmektedir.

Ürün ve servislerde özel işlevselliğin sağlanabilmesi için, Freshworks, üçüncü taraf servislerle iş birliği yapmaktadır. Bu işletmeler, (belirtilen servislerin kullanımı ve amaçları doğrultusunda) servis verilerine erişimi olan alt işleyicilerdir ve aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

SAĞLAYICI AMAÇ VERİ MERKEZLERİ* ÜRÜNLER
Amazon Web Services, Inc. Freshworks için hizmet olarak yazılımların (SaaS) tamamının yer aldığı temel altyapı sağlayıcısı. Freshworks ürün ve hizmetleri aracılığıyla depolanan, işlenen ve aktarılan neredeyse bütün veriler, Amazon Web Services veri merkezlerinde yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri
  Avrupa Ekonomik Alanı
  Avustralya
Freshdesk
Freshservice
Freshchat
Freshcaller
Freshsales
Freshmarketer
Freshteam
Freshrelease
Google Cloud Platform Freshworks’ün ikinci bulut altyapısı sağlayıcısı. Veriler, Google Cloud Platform Veri Merkezlerinde depolanmakta ve işlenmektedir. Avrupa Ekonomik Alanı
  Amerika Birleşik Devletleri
Freshdesk
SendGrid, Inc. E-posta Servis Sağlayıcı – yönetilen posta sunucuları SendGrid tarafından sağlanmaktadır. Uygulamalar aracılığıyla programlı bir biçimde gönderilen e-postalar SendGrid aracılığıyla gönderilmektedir.. Amerika Birleşik Devletleri Freshdesk
Freshservice
Freshcaller
Freshsales
Freshteam
Freshrelease
Twilio Telefon görüşmeleri ve Kısa Mesaj sağlayıcısı. Twilio, programlı bir şekilde arama başlatmak ve almak ya da Kısa Mesaj göndermek ve almak için platform sağlamaktadır. Freshworks uygulamasına bir servis olarak entegre edilmiştir.   Amerika Birleşik Devletleri Freshdesk
Freshcaller
Pusher Ltd. Freshworks uygulaması kullanıcıları için sohbet mikro servisi. Amerika Birleşik Devletleri
  Avrupa Ekonomik Alanı
Singapur
  Hindistan
Freshdesk
Freshservice
PubNub Inc. Freshworks uygulaması kullanıcıları için ikinci sohbet mikro servisi. Avrupa Ekonomik Alanı
  Asya Pasifik
  Amerika Birleşik Devletleri
Freshdesk
Freshservice
Sumo Logic Günlük kayıtları ve zaman dizileri için makine verisi analiz servisi. Freshworks tarafından tespit edilen ve müşteri tarafından rapor edilen sorunların giderilmesi (debug) için Freshworks mühendislerine yardımcı olmaktadır. Freshworks, günlükleri performans takibi ve dizinleme için kullanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri
  Avrupa Ekonomik Alanı
  Avustralya
Freshdesk
Freshservice
Freshcaller
logentries.com, Inc Bulut için günlük yönetimi ve analizi servisi. Freshworks tarafından tespit edilen ve müşteri tarafından rapor edilen sorunların giderilmesi (debug) için Freshworks mühendislerine yardımcı olmaktadır. Freshworks, günlükleri performans takibi için kullanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri
  Avrupa Ekonomik Alanı
Freshdesk
Freshservice
Freshteam
Freshrelease
Segment Uygulama etkinliklerini toplamakta ve bunları kullanım takibi için göndermektedir. Amerika Birleşik Devletleri Freshsales
FullContact Inc. Kullanıcı kimliği tespiti ve bağlantı artırımı için kullanılan kimlik çözümleme yazılımı. Bir şirket ya da e-postanın sosyal ve demografik bilgilerinin elde edilmesine yardımcı olmaktadır.   Amerika Birleşik Devletleri Freshchat
Freshsales
Heap Inc. Uygulama etkinliklerinin kullanım takipleri için gönderilmesi durumunda, Uygulama kullanımı için analiz servisi. Etkinlik temelli analiz aracı olarak kullanılmaktadır. Heap, ayrıntılı kullanıcı düzeyi görünümü, gelişmiş dönüşüm hunileri, segmentasyon analizi ve önemli verilerin diğer analiz servislerini sağlamaktadır. Avrupa Ekonomik Alanı Freshdesk
Freshchat
Freshsales
Freshmarketer
Freshteam
Kissmetrics Davranış analizi için kullanılmaktadır. Kissmetrics, internet sitesi kullanıcılarına belirli bir kimlik numarası atamakta ve tıklamalar, ziyaret edilen siteler, sekmeler vb. gibi detayları takip etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Freshdesk
New Relic, Inc. Uygulama Performans Takibi (APM) için analizler sağlamaktadır. Ürün kodlarında hataları ayıklamakta ve sorun gidermeye yardımcı olmaktadır. Gelen verileri Performans Takibi için yakalamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri
  Avrupa Ekonomik
Freshdesk
Freshservice
Freshcaller
Freshsales
Freshteam
Freshrelease
E-HAWK İtibar skorunun ölçümü için Bulut API. Spam e-posta gönderenleri tespit etmede yardımcı olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Freshdesk
Freshservice

*Özel posta kutuları ile birlikte AEA sınırları içerisinde bulunan veri merkezinde yer sağlanan müşteriler için, özel alt işleyicilerin AEA sınırları içerisinde veri merkezine sahip olduğu durumlarda, yalnızca bu servisler başlangıçta aktif olacaktır. Bununla birlikte, müşteriler 3. taraf entegrasyonları ve uygulamaları kullanmayı tercih etmesi halinde, özel uygulamaların ve daha sonra verilerin AEA sınırlarının dışarısına gönderilmesi beklenmektedir.

Grup Alt İşleyiciler

Aşağıda yer alanlar, Freshworks Inc. grup şirketleridir. Bu şirketler, destek ve bakım sağlayan bir veya daha çok şirket ile birlikte, alt işleyici olarak faaliyet göstermektedir.

  Freshworks Technologies Private Limited Hindistan
Freshworks Australia Pty. Ltd. Avustralya
  Freshworks Technologies UK Ltd. Birleşik Krallık
  Freshworks GmbH Almanya

Alt işleyiciler ile ilgili soru ve itirazlarınız için support@freshworks.com adresine yazınız.