Subverwerkers zijn door een verwerker ingeschakelde externe partijen voor het uitvoeren van gegevensverwerking namens een beheerder. Volgens de AVG zijn deze bedrijven ook verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van een persoon. De verplichtingen inzake gegevensbescherming van subverwerkers moeten worden vastgelegd in de vorm van contracten of andere rechtshandelingen krachtens de wetgeving van de Unie of de Lidstaten. Dit omvat het bieden van voldoende garanties om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zoals gespecificeerd in de verordening.

Freshworks maakt gebruik van subverwerkers (hieronder opgesomd) om te helpen bij het leveren van diensten zoals beschreven in onze Servicevoorwaarden of een soortgelijke dienstenovereenkomst die klanten mogelijk met ons hebben ondertekend.

Governance

Freshworks werkt samen met organisaties die zich, net als Freshworks zelf, houden aan de wereldwijde normen en voorschriften. Naast de evaluatie van technische vereisten, zorgt Freshworks voor onderzoek van gegevensbeschermingsmaatregelen, naleving van de beveiligingsvereisten van Freshworks en veiligheidsauditrapporten vóór het einde van het contract. De initiële overeenkomsten omvatten de beoordeling en goedkeuring van: melding van inbreuken in het geval van ongegronde gegevensincidenten en noodzakelijke beveiligingsmaatregelen voor gegevensbescherming.

Overeenkomsten

Als onderdeel van de bijgewerkte Servicevoorwaarden en Privacyverklaring voor naleving voorziet Freshworks alle EU klanten van een gegevensverwerkingsbijlage (DPA) die zijn verplichtingen onder de AVG behandelt. U kunt onze DPA hier vinden. Het is automatisch van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de EU en in dit verband is geen extra papierwerk vereist.

Freshworks verbindt zich ertoe om deze lijst regelmatig bij te werken, zodat Beheerders op de hoogte blijven van de reikwijdte van subverwerking in verband met de diensten van Freshworks.

Lijst met subverwerkers

Freshworks maakt gebruik van zowel infrastructuur- als servicespecifieke leveranciers om producten en services aan haar Beheerders (Freshworks-klanten) en eindgebruikers te leveren. Het volgende is een actuele lijst (op 25 mei 2018) met namen en doelen van Freshworks-subverwerkers en externe leveranciers:

Infrastructuur- & services-subverwerkers:

De producten en services van Freshworks werken op cloudplatforms die in de onderstaande tabel worden vermeld. Freshworks beheert en heeft toegang tot de gegevens die worden gehost op deze services en bevindt zich in overeenkomstige datacenterfaciliteiten op basis van locatie of keuze (abonnement) van de Beheerder (klant van Freshworks). Gegevens blijven vervolgens in het datacenter, tenzij verschoven om de prestaties en beschikbaarheid van services te garanderen, hetzij specifiek overeengekomen tussen de Beheerder en Freshworks om aan de behoeften van de Beheerder te voldoen. In de volgende tabel worden de services en het doel beschreven waarvoor deze infrastructuurserviceproviders zijn ingeschakeld.

Om in haar producten en diensten een specifieke functionaliteit te kunnen bieden, werkt Freshworks samen met services van derden. Deze entiteiten zijn subverwerkers met toegang tot servicegegevens (beperkt tot het doel en gebruik van aangegeven services) en worden weergegeven in de onderstaande tabel:

LEVERANCIER BEDOELING DATA CENTERS* PRODUCTEN
Amazon Web Services, Inc. De primaire leverancier van cloudinfrastructuur voor Freshworks, waar alle SaaS-applicaties worden gehost. Bijna alle gegevens die zijn opgeslagen, verwerkt en verzonden via de producten en diensten van Freshworks, bevinden zich in de datacenters van Amazon Web Services. Verenigde Staten
Europese Economische Ruimte
Australië
Freshdesk
Freshservice
Freshdesk Messaging
Freshdesk Contact Center
Freshsales
Freshmarketer
Freshteam
Google Cloud Platform Gegevens worden opgeslagen en verwerkt in datacenters van Google Cloud Platform, een provider voor secundaire cloudinfrastructuur van Freshworks Europese Economische Ruimte
Verenigde Staten
Freshdesk
SendGrid, Inc. E-mailserviceprovider - de beheerde e-mailservers worden geleverd door SendGrid. E-mails die programmatisch worden geactiveerd vanuit de applicaties worden via SendGrid verzonden. Verenigde Staten Freshdesk
Freshservice
Freshdesk Contact Center
Freshsales
Freshteam
Twilio Telefoongesprekken & SMS-provider. Twilio biedt een platform om op een programmatische manier oproepen of SMS-berichten te initiëren en ook te ontvangen. Dit is als een service in de Freshworks-applicatie geïntegreerd. Verenigde Staten Freshdesk
Freshdesk Contact Center
Pusher Ltd. Chat-microservice voor applicatiegebruikers van Freshworks. Verenigde Staten
Europese Economische Ruimte
Singapore
India
Freshdesk
Freshservice
PubNub Inc. Secundaire chat-microservice voor applicatiegebruikers van Freshworks. Europese Economische Ruimte
Azië-Oceanië
Verenigde Staten
Freshdesk
Freshservice
Sumo Logic Analyse-service voor machinegegevens voor logboekbeheer en tijdreeksstatistieken. Helpt de Freshworks-technici bij het verhelpen van problemen die door de klant zijn gemeld of door Freshworks zijn ontdekt. Freshworks gebruikt logs om prestaties bij te houden en om te indexeren. Verenigde Staten
Europese Economische Ruimte
Australië
Freshdesk
Freshservice
Freshdesk Contact Center
logentries.com, Inc Logboekbeheer en analyseservice voor cloud. Helpt de Freshworks-technici bij het verhelpen van problemen die door de klant zijn gemeld of door Freshworks zijn ontdekt. Freshworks gebruikt deze logs om prestaties bij te houden. Verenigde Staten
Europese Economische Ruimte
Freshdesk
Freshservice
Freshteam
Segment Verzamelt App-events en verzendt ze om gebruik te volgen. Verenigde Staten Freshsales
FullContact Inc. Identiteitsresolutiesoftware voor gebruikersidentificatie en contactverrijking. Helpt bij het verkrijgen van sociale en demografische gegevens van een e-mail of bedrijf. Verenigde Staten Freshdesk Messaging
Freshsales
Heap Inc. Een applicatie-analytics-service waarbij App-events worden verzonden om het gebruik ervan te volgen. Heap wordt gebruikt als een op gebeurtenissen gebaseerde analysetool en biedt gedetailleerde weergaves op gebruikersniveau, geavanceerde conversietrechters, segmentatieanalyse en andere manieren om belangrijke gegevens te analyseren. Europese Economische Ruimte Freshdesk
Freshdesk Messaging
Freshsales
Freshmarketer
Freshteam
Kissmetrics Kissmetrics wordt gebruikt voor gedragsanalyses, kent unieke ID's toe aan bezoekers van de website en traceert vervolgens details, zoals klikken, bezochte pagina's, bounces, enz. Verenigde Staten Freshdesk
New Relic, Inc. Zorgt voor Application Performance Monitoring (APM). Stelt fouten in productiecode vast en helpt bij het oplossen van problemen. Legt inkomend verkeer vast voor prestatiebewaking. Verenigde Staten
Europese Economische Ruimte
Freshdesk
Freshservice
Freshdesk Contact Center
Freshsales
Freshteam
E-HAWK Cloud-API om reputatiescore te identificeren. Helpt bij het vinden van spammers. Verenigde Staten Freshdesk
Freshservice

*Voor klanten die in het datacenter van de EER worden gehost met een aangepast postvak, zijn alleen die services standaard ingeschakeld, waarbij de specifieke subverwerker datacenters in de EER heeft. Als klanten echter kiezen voor services zoals integraties en apps van derden en aangepaste apps, dan wordt er verwacht dat de gegevens de EER zullen verlaten.

Groepen subverwerkers

De volgende zijn groepsleden van Freshworks Inc., deze entiteiten functioneren ook als subverwerkers met een of meer entiteiten die ondersteuning en onderhoud bieden.

Freshworks Technologies Private Limited India
Freshworks Australia Pty. Ltd. Australië
Freshworks Technologies UK Ltd. Verenigd Koninkrijk
Freshworks GmbH Duitsland

 

Voor vragen of bezwaren betreffende subverwerkers kunt u schrijven naar  support@freshworks.com