Underbiträden är tredjepartsföretag som anlitats av ett personuppgiftsbiträde för att behandla data på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Enligt GDPR är dessa företag också ansvariga för att skydda de enskildas personuppgifter. Underbiträdenas skyldighet ska etableras genom avtal eller andra rättsliga instrument som finns tillgängliga inom EU eller i medlemsstaten. Detta inkluderar att tillräckliga garantier måste ges för att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder kommer att implementeras i enlighet med lagstiftningen.

Freshworks använder sig av underbiträden (enligt förteckning nedan) för att kunna leverera de tjänster som beskrivs i våra Allmänna användningsvillkor eller liknande tjänsteavtal som kunder kan ha slutit med oss.

Styrning

Freshworks samarbetar med organisationer som liksom vi följer globala standarder och regler. Förutom utvärdering av tekniska krav säkerställer Freshworks undersökning av dataskyddsåtgärder och säkerhetsrapporter samt att alla säkerhetskrav är uppfyllda, innan några avtal sluts. Inledande avtal innehåller alltid granskning och godkännande av bestämmelser för rapportering av säkerhetsincidenter och obligatoriska åtgärder för dataskydd.

Avtal

Som en del av Freshworks reviderade Allmänna användningsvillkor och vårt Sekretessmeddelande tillhandahåller Freshworks alla våra kunder ett dataskyddstillägg som täcker våra skyldigheter enligt GDPR. Du kan hitta tillägget här. Det är automatiskt tillämpligt för behandling av EU-personuppgifter och inga ytterligare dokument behövs.

Freshworks förbinder sig att regelbundet uppdatera listan så att personuppgiftsansvariga kan hålla sig informerade om i vilken omfattning Freshworks använder sig av underbiträden.

Förteckning över underbiträden

Freshworks använder sig av specifika leverantörer, både för infrastruktur och tjänster, för att kunna erbjuda produkter och tjänster till våra personuppgiftsansvariga (Freshworks kunder) och slutanvändare. Det följande är en uppdaterad förteckning (per den 25 maj 2018) innehållande namn och funktion för Freshworks underbiträden och tredjepartsleverantörer:

Underbiträden för infrastruktur & tjänster:

Freshworks produkter och tjänster drivs på molnplattformar enligt tabellen nedan. Freshworks har kontroll och tillgång till data på dessa värdtjänster, vilka finns på motsvarande datacenter-anläggningar baserat på läge eller den personuppgiftsansvariges (Freshworks kund) val eller plan. Data stannar vid datacentret om de inte flyttas för att förstärka prestanda eller tillgång till tjänster, eller om detta särskiltöverenskommits mellan den personuppgiftsansvarige och Freshworks utifrån den ansvariges behov. I den följande tabellen återfinns de tjänster och i vilka syften dessa infrastrukturleverantörer har anlitats.

För att kunna tillhandahålla ytterligare funktionaliteter inom våra produkter och tjänster arbetar Freshworks med tredjepartsleverantörer. Dessa entiteter är underbiträden med tillgång till data (begränsade till syften och användning för den indikerade tjänsten) enligt förteckningen i tabellen nedan:

LEVERANTÖR SYFTE DATACENTER* PRODUKTER
Amazon Web Services, Inc. Primär molnleverantör för Freshworks infrastruktur, där alla SaaS-applikationer hyses. Nästan alla data som lagras, behandlas och överförs genom Freshworks produkter och tjänster har sin hemvist på Amazon Web Services datacenter. USA
ESS 
Australien
Freshdesk
Freshservice
Freshdesk Messaging
Freshdesk Contact Center
Freshsales
Freshmarketer
Freshteam
Google Cloud Platform Sekundär molnleverantör för Freshworks infrastruktur. Data lagras och behandlas i Google Cloud Platforms datacenter. ESS
USA
Freshdesk
SendGrid, Inc. Leverantör av e-posttjänst - e-postservrarna tillhandahålls av SendGrid. E-post som utlöses genom program från applikationerna sänds via SendGrid. USA Freshdesk
Freshservice
Freshdesk Contact Center
Freshsales
Freshteam
Twilio Telefon och SMS-leverantör. Twilio tillhandahåller en plattform som programmatiskt initierar telefonsamtal eller SMS och även tar emot dem. Integrerat som en tjänst i Freshworks applikationen. USA Freshdesk
Freshdesk Contact Center
Pusher Ltd. Chatt-mikrotjänst för Freshworksapplikationens användare. USA
ESS
Singapore
Indien
Freshdesk
Freshservice
PubNub Inc. Sekundär chatt-mikrotjänst för Freshworksapplikationens användare. ESS
Asien och Oceanien
USA
Freshdesk
Freshservice
Sumo Logic Tjänst för analys av maskindata för logghantering och tidsseriemätningar. Hjälper Freshworks ingenjörer att felsöka (hitta buggar) problem som rapporterats av kunden eller identifierats av Freshworks. Freshworks använder sig av loggar för att kartlägga prestanda och för indexering. USA
ESS
Australien
Freshdesk
Freshservice
Freshdesk Contact Center
logentries.com, Inc Logghantering och analystjänst för molnet. Hjälper Freshworks ingenjörer att felsöka (hitta buggar) problem som rapporterats av kunden eller identifierats av Freshworks. Freshworks använder dessa loggar för att kartlägga prestanda. USA
ESS
Freshdesk
Freshservice
Freshteam
Segment Samlar in applikationshändelser och skickar dem för att kartlägga användning. USA Freshsales
FullContact Inc. Identifierar programvara för användaridentifikation och kontaktförstärkning. Hjälper till att samla in social och demografisk information från ett e-postmeddelande eller företag. USA Freshdesk Messaging
Freshsales
Heap Inc. En analystjänst för applikationsresan som spårar användning av, och händelser i appen. Används som ett händelsebaserat verktyg. Heap erbjuder detaljerade vyer över användarnivåer, avancerade konverteringstrattar, segmenteringsanalys och andra sätt att analysera viktiga data. ESS Freshdesk
Freshdesk Messaging
Freshsales
Freshmarketer
Freshteam
Kissmetrics Används för beteendeanalys. Kissmetrics ger en besökare på webbplatser ett unikt ID och spårar detaljer som klick, vilka sidor som besökts, studsar m.m. USA Freshdesk
New Relic, Inc. Tillhandahåller analyser för övervakning av applikationsprestanda. Fångar upp fel i produktionskod och hjälper till vid felsökning. Fångar också upp inkommande trafik för prestandaövervakning. USA
ESS
Freshdesk
Freshservice
Freshdesk Contact Center
Freshsales
Freshteam
E-HAWK Molnbaserat öppet programmeringsgränssnitt (API) som identifierar ryktespoäng. Hjälper också till att identifiera spammare. USA Freshdesk
Freshservice

*För kunder som hyses i datacenter inom ESS med kundpostlåda, aktiveras endast tjänsterna på där det specifika underbiträdet har datacenter inom ESS. Däremot om kunden väljer att använda tjänster som tredjepartsintegrationer, applikationer eller specialanpassade applikationer så kan data förväntas lämna ESS.

Underbiträden inom gruppen

De följande är medlemmar inom Freshworks Inc. -gruppen. Dessa entiteter fungerar också som underbiträden tillsammans med en eller flera entiteter som tillhandahåller support och underhåll.

Freshworks Technologies Private Limited Indien
Freshworks Australia Pty. Ltd. Australien
Freshworks Technologies UK Ltd. Storbritannien
Freshworks GmbH Tyskland

För frågor eller invändningar avseende underbiträden vänligen skriv till support@freshworks.com.