Freshworks lagrar och behandlar kunddata, där data avser all elektronisk data, meddelanden eller annat material som skickas till Freshworks av och för kundens räkning i samband med dennes användning av Freshworks tjänster. Denna data behandlas i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar i syfte att tillhandahålla tjänster inom Freshworks produktutbud. Som databehandlare utför Freshworks processer eller uppsättningar av processer kring denna data i samband med erbjudna tjänster.

Med "värddata" avses data som lagras för leverans av tjänster som vi tillhandahåller som databehandlare och inkluderar data som lagras för säkerhetskopiering. "Data" som anges härmed sker med hänvisning till de definitioner som anges i tabellen nedan:

DATA DEFINITION
Ärendedata Information som anpassade fält, källa, taggar, bilagor, aktiviteter inom ett ärende
Förfrågarens data All data kring förfrågarens e-postadress, ID, mobil, namn och telefon
Handläggar- och användardata Innehåller handläggar-information som namn, e-post, kontakt, plats, gruppinformation, användardata som namn, företagsinformation och data för anpassade fält
Samtalsinspelning Handläggar-/användardetaljer, företagsinformation, kontaktuppgifter och plats
Konversationer Handläggar-/användardetaljer, företagsinformation, kontaktuppgifter och plats, meddelanden
Socialt innehåll Användarinformation som namn, e-post, plats och företagsinformation
Applikationers integrationsdata Information relaterad till relationen, eller koppling av en datauppsättning till en annan, med en datauppsättning som normalt är placerad utanför Freshworks
Innehåll i kunskapsdatabasen Uppgifter som härrör till artikelns ämne - kategori, företagsinformation och tillgång
Forumdata Data relaterat till agent-/användaruppgifter som namn, aktivitet och företagsinformation; data för meddelandetråd
Rapportdata Företags-och agentinformation samt biljettuppgifter

Hosting av data

Data lagras hos datacenters som är kvalificerade enligt globala IT-standarder och regleringar. Freshworks tillhandahåller flera lagringsplatser för data (vid köp av alternativ för datalagring). Tabellen nedan sammanfattar olika tillgängliga datalagringsplatser med Freshworks.

För kunder inom EES med anpassad postlåda förblir data inom EES som standard. Men, om kunderna väljer att använda tjänster som tredje-parts integrationer och appar eller anpassade appar, så förväntas datan lämna EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet).

Tabellen nedan sammanfattar olika datalagringsplatser som finns tillgängliga med Freshworks.

Produkt
DATA
Lagringsuppgifter

Ärendedata, förfrågar-/kontaktuppgifter, social data, applikationers integrationsdata, kunskapsdatabas-data, forumdata, rapportdata

Finns i USA, EES, IND och AU

Samtalsinspelning, chatt-meddelanden

Endast tillgängligt i USA

Ärendedata, förfrågar-/kontaktuppgifter, applikationers integrationsdata, kunskapsdatabas-data och forumdata

Finns i USA, EES, IND och AU

Problem, förändring- och utgivningsinformation, tillgångsdata; avtalsuppgifter, projektinformation och tillkännagivanden

Lead-data, kontaktdata, kontodata, affärsdata, fil-data, applikationers integrationsdata, försäljningsaktiviteters (möte, uppgift, samtalslogg, anteckningar, anpassade försäljningsaktiviteter) data, händelsedata, rapportdata

Tillgänglig i USA och EES

Samtalsinspelning *

E-postmeddelanden

Samtalsdata, kontaktdata, handläggardata

Tillgänglig i USA och EES

Samtalsinspelning *

Konversationer, social data, applikationers integrationsdata, kunskapsdatabasdata, rapportdata, handläggar-/användardata

Tillgänglig i USA och EES

Chattmeddelanden

 

Medarbetaruppgifter, kandidatinformation, rapportdata, sociala data

 

Available in US only

Data om webbplatsens besökare (webbläsare, OS, plats), aktivitetsdata för webbplatsbesökare (klick, rullningar), händelsedata och rapportdata

Endast tillgänglig i USA

* Samtalssinspelning för Freshdesk, Freshsales & Freshdesk Contact Center genereras i USA, innehas tillfälligt i 10 minuter och dirigeras sedan till EES.

Säkerhetskopiering och loggar

Freshworks upprätthåller en robust säkerhetskopieringsplan där data distribueras och lagras på säkra platser inom respektive region. Loggar lagras under en period av 1 år inom respektive lagringsregion, för alla ovanstående produkter. Utöver detta lagras loggarna för Freshdesk & Freshservice för USA:s och Indiens datacenter inom EES under 30 dagar och raderas sedan strax därefter.

Freshworks autentisering utöver flera produkter

Freshworks SSO-plattform ger användare identitets-och åtkomsthanteringsmöjligheter inom samtliga Freshworks produkter. Användarautentisering och profildata samlas in och bearbetas inom miljöer som Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud Platform (GCP). Dessa tjänster uppfyller rekommenderade globala säkerhetsstandarder och vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda sina data.

Migrering av data

Freshworks tillhandahåller möjligheter för datamigrering till kunder av både FreshDesk och Freshservice. Som en säkerhetsåtgärd säkerställer Freshworks att servicedata kvarhålls inom produktens AWS-miljö under tiden du flyttar tjänster från andra leverantörer till Freshdesk. AWS-miljön omfattas av nödvändiga globala säkerhetsstandarder och migrationsprocessen utförs genom Freshdesk Migration Platform inom AWS.

Integrationsdata

Freshworks marknadsplats för Freshdesk Och Freshservice uppvisar en samling av applikationer för integration och produktivitet med system från tredje part. Vårt senaste tillskott av Freshsales Integration möjliggör enkel visning av kundinformation utan att lämna Freshdesk. API-förfrågningar som görs av integrationer kan komma att behandlas utanför EES.

För mer information om data som behandlas av Freshworks, besök Freshworks Villkor för tjänstenSekretessmeddelande och Lista på underbiträden.