Datum inwerkingtreding
18 maart 2019

Voor de vorige versie, klik hier.

Freshworks Inc en de bedrijven van haar groep (samen “Freshworks”, "we", “ons" en “onze”) neemt de bescherming van uw privacy zeer ernstig. Deze Privacyverklaring (“Verklaring") beschrijft hoe Freshworks Persoonsgegevens verwerkt, afhankelijk van de situatie in haar hoedanigheid van beheerder (d.w.z. Freshworks bepaalt welke Persoonsgegevens worden verzameld en waarvoor ze worden gebruikt) of verwerker (d.w.z. Freshworks verwerkt de gegevens uitsluitend volgens de instructies van de beheerder). Het beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot het gebruik, de toegang en de correctie van uw Persoonsgegevens.

SNELLE LINKS

We adviseren dat u deze Verklaring volledig leest om er zeker van te zijn dat u volledig geïnformeerd bent. Als u echter alleen toegang wilt tot een bepaald gedeelte van deze Verklaring, kunt u op de relevante link hieronder klikken om naar dat gedeelte te gaan.

Definities

Op wie is deze Verklaring van toepassing?

Vragen?

Welke Persoonsgegevens worden door Freshworks verzameld en waarom?

Gegevens die we namens u verwerken: Servicegegevens

Single Sign-On

Sociale Media Functies

Delen van Persoonsgegevens

Informatie die we van derden verkrijgen

Privacyshield-compliance

Hoe beveiligt Freshworks uw Persoonsgegevens?

Specifieke rechten binnen de EER en Zwitserland

Andere Communicatie

Bewaren van Persoonsgegevens

Link naar websites van derden

Persoonsgegevens van kinderen

Aanpassingen

Wettelijke openbaarmaking

Contact opnemen met Freshworks

DEFINITIES

De met een hoofdletter geschreven termen, die in deze Verklaring worden gebruikt maar niet in dit document zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in de Servicevoorwaarden op https://freshworks.com/terms/(“Terms”).

OP WIE IS DEZE VERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze Verklaring is van toepassing op (i) entiteiten of individuen, exclusief Eindgebruikers en Gebruikers, die zich hebben ingeschreven voor onze Service(s) en hebben ingestemd met de Voorwaarden (hierna te noemen de ”Klant") en (ii) individuen (”Personen") van wie Freshworks als een beheerder gegevens verzamelt zoals hieronder gespecificeerd.

VRAGEN?

Als u vragen of opmerkingen hebt over onze privacyverklaring of praktijken, neem dan contact met ons op via support@freshworks.com.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR FRESHWORKS VERZAMELD EN WAAROM?

A) Persoonsgegevens die we voor onze eigen doeleinden verzamelen en verwerken: Verzamelde gegevens

Wanneer u onze Websites bezoekt of deelneemt aan de evenementen van Freshworks, kan Freshworks informatie verzamelen, waaronder eventueel Persoonsgegevens, van Personen, zoals hieronder uiteengezet (gezamenlijk "Verzamelde gegevens" genoemd). Voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Freshworks de beheerder voor de Verzamelde gegevens. Dit betekent dat Freshworks beslist welke Verzamelde gegevens worden verwerkt en waarom.

Wanneer verwerkt Freshworks de Verzamelde gegevens?

1) Registratie-, facturatie- en Account-informatie.

Wanneer u zich abonneert en zich aanmeldt voor een van onze Service(s), kunnen wij het volgende verzamelen: (i) uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, postadres, IP-adres, geografische locatie of telefoonnummer van de Account-admin; (ii) factuurinformatie, zoals creditcardnummer en factuuradres; (iii) naam en e-mailadres wanneer Account-admin/Agent(s) feedback geven vanuit de Service(s); en (iv) unieke identificatiegegevens, zoals gebruikersnaam, accountnummer of wachtwoord.

Onder toepassing van deze Verklaring en de Voorwaarden, zullen wij dergelijke gegevens gebruiken, waaronder en zonder beperking, om (i) u de Service(s) te verstrekken; (ii) u communicatie vanuit de Service(s) te sturen; (iii) de behoeften van uw bedrijf te beoordelen om geschikte Service(s) te bepalen of voor te stellen; (iv) u de verzochte informatie over de Service(s) te sturen; (v) te reageren op aanvragen, vragen en problemen i.v.m. de service; (vi) uw account te beheren; (vii) u promotionele en marketingcommunicatie te sturen (waar u ons hebt gevraagd om dit te doen); en (viii) uw transacties met andere gebruikers te vergemakkelijken wanneer u onze Service(s) gebruikt.

2) Freshworks-carrières.

Wanneer u naar een vacature solliciteert door het sollicitatieformulier in te vullen, kunnen wij het volgende verzamelen: (i) uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, links naar uw profielen op sociale netwerken en (ii) enige andere informatie in het CV dat u naar ons stuurt.

Onder toepassing van deze Verklaring zullen wij dergelijke gegevens gebruiken om u te evalueren voor de vacature waarop u hebt gesolliciteerd, of voor elke functie die wij geschikt achten op het moment dat u uw CV indient of op een later tijdstip. Tenzij u ons anders informeert middels een e-mail naar support@freshteam.com, bewaren wij deze gegevens gedurende een periode van 1 jaar voor archiveringsdoeleinden. Als u de gegevens die u ons hebt verstrekt wilt bijwerken, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen via support@freshteam.com.

Met het oog op de evaluatie voor een vacature, begrijpt u dat we u intern mogen beoordelen op basis van het ontleden van uw CV en uw informatie. Als u niet door ons beoordeeld wilt worden, geef dan uw informatie a.u.b. niet aan ons.

3) Evenementen.

Wanneer u een evenement bijwoont dat door Freshworks wordt georganiseerd, inclusief webinars of seminars, kunnen we uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, naam en bedrijfsnaam, verzamelen.

Onder toepassing van deze Verklaring en de Voorwaarden, zullen wij dergelijke gegevens gebruiken, waaronder en zonder beperking, om (i) de behoeften van uw bedrijf te beoordelen om geschikte Service(s) te bepalen of voor te stellen; (ii) u de verzochte informatie over de Service(s) te sturen; (iii) u promotionele en marketingcommunicatie te sturen (waar u ons hebt gevraagd om dit te doen); en (iv) op uw vragen en problemen te reageren.

4) Verwijzingen via Glowboard.

Om onze Service te helpen verwijzen, kunnen Klanten contactpersonen doorgeven binnen de Service. We kunnen contactinformatie zoals naam, e-mailadres, postadres of telefoonnummer van een dergelijke contactpersoon van onze Klant verzamelen. Door ons deze informatie over derden te verstrekken, garandeert u dat u aan alle noodzakelijke wettelijke vereisten hebt voldaan om ons deze informatie te verstrekken, inclusief het verkrijgen van alle noodzakelijke toestemmingen van de derde en het verstrekken van een kopie van deze Verklaring aan de derde.

Als u bent doorverwezen door onze Klant, zullen wij onder toepassing van deze Verklaring dergelijke gegevens gebruiken, waaronder en zonder beperking, om (i) de behoeften van uw bedrijf te beoordelen om geschikte Service(s) te bepalen of voor te stellen; (ii) u promotionele en marketingcommunicatie te sturen (waar u ons hebt gevraagd om dit te doen); en (iii) op uw vragen en problemen te reageren.

5) Registratie voor programma's.

Wanneer u zich via een registratieformulier op onze Websites registreert voor een van onze programma's, kunnen wij informatie verzamelen, zoals naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en website-URL, bedrijfsgegevens, locatie en contactgegevens. Onder toepassing van deze Verklaring zullen wij dergelijke gegevens gebruiken, waaronder en zonder beperking, om (i) het gebruik van het portaal van het programma waarvoor u zich heeft geregistreerd te vereenvoudigen; (ii) u communicatie vanuit de Service(s) te sturen; (iii) u de verzochte informatie over de Service(s) te sturen; (iv) op uw vragen en problemen te reageren; en (v) u promotionele en marketingcommunicatie te sturen (waar u ons hebt gevraagd om dit te doen).

6) Publieke forums en nieuwsbrieven.

Wanneer u onze publiek toegankelijke communityforums en blogs bezoekt, dient u zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u op deze plekken verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Verder kunnen wij het volgende verzamelen: (i) uw contactgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres of telefoonnummer; (ii) informatie over uw bedrijf, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsgrootte, bedrijfstype en (iii) een korte biografie over u om u te identificeren als de auteur van de post. Wanneer u zich actief abonneert op onze nieuwsbrieven, verzamelen wij uw e-mailadres om onze nieuwsbrieven met u te delen.

Onder toepassing van deze Verklaring zullen wij dergelijke gegevens gebruiken, waaronder en zonder beperking, om (i) de behoeften van uw bedrijf te beoordelen om geschikte Service(s) te bepalen of voor te stellen; (ii) u de verzochte informatie over de Service(s) te sturen; (iii) u promotionele en marketingcommunicatie te sturen (waar u ons hebt gevraagd om dit te doen); en (iv) op uw vragen en problemen te reageren.

7) Logfiles en Gifs verwijderen.

Wij en onze externe advertentiepartners gebruiken technologieën zoals webbakens bij het analyseren van trends, het beheren van de website, het volgen van de activiteiten van de gebruiker rond de website en het verzamelen van demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven op individuele en geaggregeerde basis.

Zoals het geval is met de meeste websites, verzamelen we bepaalde informatie automatisch en slaan dit op in logbestanden. Deze informatie kan bestaan uit internetprotocol (IP) -adressen, browsertype, internetprovider (ISP), doorverwijs-/exitpagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens. We koppelen deze automatisch verzamelde gegevens aan andere gegevens die we over u verzamelen.

Bekijk ons Cookiesbeleid voor meer informatie over ons gebruik van Cookies en soortgelijke technologieën.

8) Analyses.

Naast de hierboven vermelde door ons verzamelde informatie, ontvangen en registreren wij automatisch bepaalde Persoonsgegevens van u wanneer U onze Websites bezoekt. Dit omvat het model van het apparaat, het IP-adres, het type browser dat wordt gebruikt, het gebruikspatroon door middel van cookies en browserinstellingen, querylogboeken en logboeken van productgebruik. We verzamelen ook klikken, scrolls, conversies en drop-offs op onze Websites en Service(s) om het gebruik in realtime vast te leggen. Onder toepassing van deze Verklaring, zullen wij dergelijke gegevens gebruiken, waaronder en zonder beperking, om (i) de behoeften van uw bedrijf te beoordelen om geschikte Service(s) te bepalen of voor te stellen; (ii) u de verzochte informatie over de Service(s) te sturen; (iii) op uw verzoeken, vragen en problemen te reageren; en (iv) voor analytische doeleinden.

U machtigt Freshworks en haar serviceproviders om analyses uit te voeren op dergelijke Verzamelde gegevens om (i) de Websites te verbeteren, uit te breiden, te ondersteunen en exploiteren; en (ii) statistische rapporten samen te stellen en inzichten in gebruikspatronen te registreren. U erkent dat Freshworks in voorkomend geval Verzamelde gegevens gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden.

9) Getuigenissen.

We kunnen uw getuigenissen/opmerkingen/recensies, die mogelijk uw Persoonlijke gegevens bevatten, op onze websites plaatsen. Voordat we de getuigenis op de website plaatsen, zullen we uw toestemming vragen om uw naam samen met de getuigenis te plaatsen. Indien u uw getuigenis wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op via support@freshworks.com.

U begrijpt dat wij niet aansprakelijk zijn t.o.v. wie dan ook voor ongeoorloofde publicatie van getuigenissen door klanten van Glowboard. Als u, als Klant van onze Service Glowboard, op uw websites enkele getuigenissen wilt publiceren, die u van derden hebt ontvangen via e-mails of widgets, is het uw verantwoordelijkheid om toestemming te verkrijgen van dergelijke derden voordat u de getuigenissen publiceert.

10) Marketingcommunicatie.

We kunnen gebruik maken van uw e-mailadres, dat werd verzameld als onderdeel van Verzamelde gegevens, om onze nieuwsbrieven en/of marketingberichten over onze producten en services te verzenden. Waar u dit hebt aangevraagd, sturen we u ook marketingcommunicatie over onze externe partners. Als u deze berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door de instructies in de e-mails die u ontvangt te volgen of door contact met ons op te nemen via support@freshworks.com.

Wat is onze wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens (Alleen voor bezoekers uit de EER en Zwitserland)?

Als u een bezoeker uit de Europese Economische Ruimte bent, hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven Persoonsgegevens af van de betreffende Persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Normaalgesproken verzamelen we echter alleen Persoonsgegevens van u wanneer we de Persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren, of wanneer de verwerking in onze legitieme belangen is of afhankelijk is van uw toestemming, waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, en niet worden overstemd door uw gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om Persoonsgegevens van u te verzamelen of anderszins de Persoonsgegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Als we u vragen on Persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een contract met u te sluiten, zullen we dit op het relevante tijdstip duidelijk maken en u adviseren of het verstrekken van uw Persoonsgegevens verplicht is of niet (en ook de mogelijke gevolgen als u uw Persoonsgegevens niet verstrekt).

Evenzo, als we uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde), zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen heeft of nadere informatie wenst over de rechtsgrondslag waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

B) Gegevens die we namens u verwerken: Servicegegevens

Wij verwerken alleen Servicegegevens volgens de instructies van onze Klant. Voor de doeleinden van de AVG en de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming zijn wij de verwerker en niet de beheerder van de Servicegegevens. Servicegegevens, zoals gedefinieerd in de Voorwaarden, betekent alle elektronische gegevens, tekst, berichten of andere materialen, inclusief Persoonsgegevens van Gebruikers en Eindgebruikers, die door onze Klanten via het Account van de Klant, in verband met het gebruik van de Service(s) door de Klant, zijn ingediend, inclusief gegevens verzameld onder onderstaande "Overige informatie" en "Mobiele applicaties". Onze in de EER of Zwitserland gevestigde Klanten zijn de ”beheerders" van die gegevens en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We werken samen met onze Klanten om hen te ondersteunen bij het informeren van hun klanten over het doel waarvoor Persoonsgegevens door Freshworks worden verwerkt.

Als u onze Klant bent vanuit de EER of Zwitserland, machtigt u in uw rol als beheerder namens u en uw bevoegde agenten en Eindgebruikers en verklaart u dat u bevoegd bent om een dergelijke machtiging te geven voor de verwerking en overdracht van Persoonsgegevens in en naar de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk andere privacywetten hebben, die verschillen van uw land of hun land van verblijf. We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de Servicegegevens op een veilige manier en in overeenstemming met deze Verklaring worden behandeld.

Wij bezitten, controleren of sturen het gebruik van Servicegegevens niet. Sterker nog: wij weten grotendeels niet welke informatie wordt opgeslagen op ons platform en hebben alleen toegang tot die informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is om de Service(s) te leveren (inclusief om te reageren op ondersteuningsverzoeken), zoals anderszins toegestaan door Klanten of zoals vereist door de wet. Tenzij we uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, verwerkt u geen gevoelige persoonlijke gegevens (zoals gezondheidsgegevens) op ons platform.

Als de beheerder is het uw verantwoordelijkheid om de Eindgebruikers te informeren over de verwerking en, waar nodig, de benodigde toestemming of autorisatie te verkrijgen voor Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van de Servicegegevens als gevolg van uw gebruik van de Service(s). Als verwerkers van Persoonsgegevens namens onze Klanten, volgen wij de instructies van de Klant met betrekking tot de Servicegegevens in de mate dat dit overeenkomt met de functionaliteit van onze Service(s). Daarbij implementeren we technische, fysieke en administratieve maatregelen tegen ongeoorloofde verwerking van dergelijke informatie en tegen verlies, vernietiging of beschadiging van Persoonsgegevens.

Overige Informatie.

Waar een Gebruiker of Eindgebruiker de Service(s) gebruikt, ontvangen en registreren wij automatisch bepaalde informatie van die gebruiker. Deze informatie omvat het model van het apparaat, het IP-adres, het type browser dat wordt gebruikt, het gebruikspatroon door middel van cookies en browserinstellingen, querylogboeken en logboeken van productgebruik (gezamenlijk aangeduid als "Overige Informatie"). Als u klant bent van Freshchat, houd er dan rekening mee dat u de mogelijkheid heeft om u af te melden van het bijhouden van bepaalde evenementen vanuit Freshchat.

Mobiele Applicaties.

Wanneer u onze Mobiele Applicaties downloadt, installeert en gebruikt, verzamelen we automatisch informatie over het type apparaat dat u gebruikt, de versie van het besturingssysteem en het apparaat-ID (of "UDID").

Wij gebruiken mobiele analyse-software om ons in staat te stellen de functionaliteit van onze Mobiele Software op uw telefoon beter te begrijpen. Deze Software kan bepaalde informatie registreren, zoals hoe vaak u de applicatie gebruikt, de gebeurtenissen die zich voordoen binnen de applicatie, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens en waar de applicatie is gedownload. We koppelen de informatie die we in de analysesoftware opslaan niet aan persoonlijk identificeerbare informatie die u in de Mobiele Applicaties invoert.

Onder toepassing van deze Verklaring zullen we dergelijke gegevens gebruiken om (i) Mobiele Applicatie aan te bieden en te beheren; (ii) als u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van pushmeldingen, u van tijd tot tijd pushmeldingen te sturen om u op de hoogte te houden van alle evenementen of promoties die we mogelijk organiseren en/of u op de hoogte te houden van nieuwe functies van onze Service(s); (iii) u promotionele- en marketingcommunicatie te sturen (waar u ons hebt gevraagd om dit te doen). Als u dit soort berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u deze op apparaatniveau uitschakelen.

Verbeteren en uitbreiden van onze Service(s)

U machtigt ons en de serviceproviders die wij gebruiken uitdrukkelijk om de Servicegegevens in onze systemen te verwerken, om (i) de Service(s), en de beschikbaarheid ervan, te verstrekken, te verbeteren, uit te breiden, te ondersteunen en uit te baten; (ii) nieuwe producten en diensten te ontwikkelen; en (iii) statistische rapporten samen te stellen en inzichten in gebruikspatronen te registreren.

SINGLE SIGN-ON

U kunt zich aanmelden bij onze websites via inlogservices zoals Google, Facebook Connect en LinkedIn. Deze services verifiëren uw identiteit en bieden u de mogelijkheid om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres. Diensten zoals Google, Facebook Connect, Twitter, LinkedIn bieden u de mogelijkheid om informatie over uw activiteiten op onze websites op uw profielpagina te plaatsen en informatie met anderen binnen uw netwerk te delen.

SOCIALE MEDIA FUNCTIES

Onze Websites bevatten functies voor sociale media, zoals de Facebook-knop "Vind ik leuk", de knop "Delen" of interactieve miniprogramma's. Wanneer u deze functies gebruikt, kunnen zij uw IP-adres verzamelen, registreren welke pagina u bezoekt op onze Websites en een cookie instellen om de functie correct te laten werken. Functies en widgets voor sociale media worden gehost door een derde of worden rechtstreeks op onze Websites gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerst door de privacyverklaring van het bedrijf die ze verstrekt. Zie ons Cookiesbeleid voor meer informatie.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Behalve wat in deze Verklaring en de Voorwaarden wordt uiteengezet, zullen Persoonsgegevens in Verzamelde gegevens en Servicegegevens nooit voor commerciële doeleinden worden verkocht aan of gedeeld met andere bedrijven of organisaties. Wij verwerken Persoonsgegevens in de Verenigde Staten en de Europese Economische Ruimte ("EER") en in andere landen door middel van derden die we kunnen gebruiken. U kunt verwijzen naar deze pagina voor meer informatie over hosting-opties. Derden met wie Verzamelde gegevens worden gedeeld, kunnen externe betalingsproviders zijn die uw creditcard en andere betalingsinformatie verwerken voor Freshworks, maar ze mogen dergelijke informatie niet opslaan, bewaren of gebruiken. Derden die wij gebruiken om te helpen bij het leveren van de Service(s) waarmee de Servicegegevens kunnen worden gedeeld, worden hier (“Onderverwerkers”) genoemd. Verder kunnen we Persoonsgegevens overdragen aan onze Groepsbedrijven voor de doeleinden die in de Voorwaarden en in deze Verklaring worden genoemd. Alle dergelijke overdrachten vallen onder de serviceovereenkomsten met de relevante ontvangers en we hebben passende voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Meer details kunnen op verzoek worden verstrekt.

Onder toepassing van deze Voorwaarden en deze Verklaring, hebben wij en onze Groepsbedrijven het recht om toegang te krijgen tot het Account van de Klant en om Servicegegevens uitsluitend te verwerken voor zover noodzakelijk om de Service(s), inclusief en zonder beperking, te leveren in een reactie op het verzoek van ondersteuning van de Klant. Onze Onderverwerkers krijgen alleen toegang tot de Account- en Servicegegevens van de Klant als dit redelijkerwijs nodig is om de Service(s) te leveren en ze zijn onderworpen aan vertrouwelijkheidsverplichtingen in hun serviceovereenkomsten.

INFORMATIE DIE WE VAN DERDEN VERKRIJGEN

We ontvangen mogelijk van tijd tot tijd persoonsinformatie over u van externe bronnen zoals databases en sociale media, maar alleen waar we hebben gecontroleerd dat deze derden uw toestemming hebben gekregen of anderszins wettelijk zijn toegestaan of verplicht zijn om uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

De soorten informatie die wij van dergelijke derden verkrijgen, zijn onder meer uw naam, e-mailadres, postadres, locatie, benaming, telefoonnummer en we gebruiken de informatie die we van deze derde partijen ontvangen om de ervaring met de klantenondersteuning te onderhouden en te verbeteren, de nauwkeurigheid te verbeteren van de gegevens die we over u bijhouden en voor onze verkoop- en marketingdoeleinden.

TRUSTe

Privacyshield-compliance

Freshworks, Inc. neemt deel aan en heeft verklaard dat het voldoet aan het EU-VS en Zwitserland-VS Privacy Shield Framework. Freshworks, Inc. verbindt zich ertoe om alle Persoonsgegevens die uit de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland met een beroep op het Privacy Shield Framework worden ontvangen, te onderwerpen aan de toepasselijke Principes van het Framework. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield Framework naar de Privacy Shield Lijst van het Amerikaanse ministerie van Handel [https://www.privacyshield.gov/list].

Freshworks, Inc. is verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens die het ontvangt in het kader van het Privacy Shield Framework, en die vervolgens overgedragen worden aan een derde die namens hem als agent optreedt. Freshworks, Inc. voldoet aan de Privacy Shield-principes voor alle verdere overdrachten van persoonsgegevens uit de EU en Zwitserland, inclusief de bepalingen voor verdere overdracht van aansprakelijkheid. Freshworks verplicht zich verder om samen te werken met gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (DPA's) en de Zwitserse federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris (FDPIC) en te voldoen aan het advies van dergelijke autoriteiten met betrekking tot personeelsgegevens die zijn overgedragen vanuit de EU en Zwitserland in de context van de arbeidsrelatie.

Met betrekking tot Persoonsgegevens die op grond van het Privacy Shield Framework worden ontvangen of overgedragen, is Freshworks, Inc. onderworpen aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de VS Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kunnen Freshworks, Inc. en/of haar Groepsbedrijven verplicht worden om Persoonsgegevens vrij te geven als gevolg van wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

Als u een onopgelost probleem op gebied van privacy of gegevensgebruik hebt, dat niet naar tevredenheid is verholpen, neem dan contact op met onze in de VS gevestigde externe aanbieder van geschillenoplossing van derden (gratis) via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde voorwaarden, die vollediger worden beschreven op de website van Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kunt u een beroep doen op bindende arbitrage indien andere geschiloplossingsprocedures zijn uitgeput.

HOE BEVEILIGT FRESHWORKS UW PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken gepaste technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken, te beschermen. De maatregelen die we gebruiken, zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat geschikt is voor het risico van verwerking van uw Persoonsgegevens.

Terwijl de risico's voor de informatiebeveiliging altijd evolueren, doen de controles dat ook. De controles, die op deze wijze worden geïmplementeerd, worden periodiek geëvalueerd in het kader van interne en externe audits. Als u vragen heeft over de veiligheid van uw Persoonsgegevens, neem dan onmiddellijk contact met ons op zoals beschreven in deze Privacyverklaring. 

SPECIFIEKE RECHTEN BINNEN DE EER EN ZWITSERLAND

A) Verzamelde gegevens

Als u een individuele inwoner bent van de EER, hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten met betrekking tot Verzamelde gegevens:

Als u toegang wenst tot uw Persoonsgegevens die deel uitmaken van Verzamelde gegevens of u wilt ze corrigeren, bijwerken, wijzigen of verwijderen (hierna een "Verzoek" genoemd), neem dan contact met ons via support@freshworks.com. We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

B) Servicegegevens

Wij erkennen dat u het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens heeft. Freshworks heeft geen directe relatie met de personen van wie de Persoonsgegevens worden verwerkt. Als u toegang wenst tot uw Persoonlijke gegevens die deel uitmaken van Servicegegevens en door ons in naam van de Klant worden verwerkt of u wilt ze corrigeren, bijwerken, wijzigen of verwijderen (hierna een "Aanvraag" genoemd) of als u een Eindgebruiker van een van onze Klanten bent en u wilt niet langer gecontacteerd worden voor een van onze Klanten die onze Service(s) gebruiken, dan moet u deze vraag direct, aan de Klant of de Beheerder stellen. Indien we gevraagd worden om gegevens te verwijderen, zullen We daar binnen een redelijke termijn op reageren.

Als u een klant van onze Service(s) bent en een Aanvraag namens uw gebruikers en eindgebruikers wilt indienen in verband met Servicegegevens, kunt u een ticket aanmaken op het ondersteuningsportaal van de betreffende Service. Houd er rekening mee dat als een klant zich op meer dan één Service heeft geabonneerd, een Aanvraag voor een bepaald Service-ondersteuningsportal alleen voor die Service specifiek is en afzonderlijke Aanvragen moeten worden ingediend bij andere relevante portals voor Serviceondersteuning.

ANDERE BERICHTEN

Als u onze Klant bent, sturen wij u aankondigingen met betrekking tot de Service(s) in de gevallen waarin dit noodzakelijk is. Als onze Service(s) bijvoorbeeld tijdelijk worden onderbroken voor onderhoud, kunnen we u een e-mail sturen. In principe kunt u zich niet afmelden voor berichten die niet van promotionele aard zijn. Als u ze niet wenst te ontvangen, kunt u uw Account deactiveren.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u wilt verzoeken dat we uw Verzamelde gegevens niet langer gebruiken, neem dan contact met ons op via support@freshworks.com.

Behalve wat hieronder anders wordt uiteengezet, worden Persoonsgegevens binnen de Servicegegevens bewaard en verwijderd in overeenstemming met de Voorwaarden.

Niettegenstaande het voorgaande bewaren wij Verzamelde gegevens en Servicegegevens indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, voor juridische/verdedigingsdoeleinden, om nauwkeurige financiële en andere gegevens bij te houden, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te af te dwingen.

PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

Freshworks verzamelt niet bewust Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Als u jonger bent dan 16, mag u zonder toestemming van een ouder of voogd geen Persoonsgegevens indienen via onze Websites of Service(s). We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en te helpen om deze Verklaring af te dwingen door hun kinderen op te dragen nooit zonder hun toestemming Persoonsgegevens te verstrekken via onze Service(s) of Websites. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 16 jaar Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via onze Websites of Service(s), neem dan contact met ons op en we zullen ons best doen om die informatie te verwijderen en het account van het kind uit onze databases te verwijderen.

AANPASSINGEN

Aanpassingen van deze Verklaring zullen op deze URL worden geplaatst en worden van kracht wanneer ze worden geplaatst. Als we materiële aanpassingen aanbrengen, zullen we u op de hoogte brengen door middel van een bericht op deze Website voordat de wijziging van kracht wordt en, als u onze Klant bent, via e-mail (vermeld in uw account). We zullen u echter niet op de hoogte brengen als we de Verklaring van tijd tot tijd aanpassen om aanvullingen, verwijderingen of wijzigen in de lijst met cookies aan te brengen om de lijst met cookies actueel en nauwkeurig te houden. U dient deze Verklaring regelmatig te bezoeken om op wijzigingen te controleren. Als u onze Websites of de Service(s) blijft gebruiken na het plaatsen van een aanpassing, verandering of wijziging van deze Verklaring, aanvaardt u de wijzigingen in deze Verklaring. U kunt ervoor kiezen om het gebruik van de Websites of Service(s) stop te zetten, als u de voorwaarden van deze Verklaring of een gewijzigde versie van deze Verklaring niet accepteert.

CONTACT OPNEMEN MET FRESHWORKS

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of uw omgang met Freshworks, kunt u contact met ons opnemen via support@freshworks.com of via de post op Freshworks, Inc. 2950 S.Delaware Street, Suite 201, San Mateo, CA 94403 met een CC naar legal@freshworks.com.

 

Deze Nederlandse versie van de Privacyverklaring dient alleen als informatie. In geval van een conflict tussen deze taalversie en de Engelstalige versie van Het Cookiesbeleid zal de Engelse versie prevaleren.