Vi har ägnat det senaste decenniet åt att bygga upp verksamheten och växa tillsammans med våra anställda. De berättar för oss att Freshworks har hjälpt dem att upptäcka sin talang, sin passion och sitt syfte. Och det kan du också göra. Gå med i det snabbast växande SaaS-företaget för att få tillgång till följande förmåner:

Kom och fräscha upp din framtid.

Fördelar

På Freshworks är hierarkin personal-kunder-aktieägare. Vi anstränger oss för att skapa en miljö som gör att våra anställda kan prestera på topp och som gör dem nöjda. Det gör i sin tur deras kunder och partner nöjda.

Hälsa

Ett omfattande hälsoprogram som tar upp våra anställdas medicinska, fysiska och psykiska hälsa.

Ersättning för distansarbete

Bidrag till internet, motion och läsning för att uppmuntra personalen att arbeta hemifrån oftare än  på kontoret.

cloud swedish cloud swedish

Inuti Freshworks

Gå med i vårt team

Är du intresserad av att samarbeta? Det är vi också!