Vi har ägnat det senaste decenniet åt att bygga upp verksamheten och växa tillsammans med våra anställda. Våra anställda berättar för oss att Freshworks har hjälpt dem att upptäcka sin talang, sin passion och sitt syfte. Och det kan du också göra. Gå med i det snabbast växande SaaS-företaget för att få tillgång till följande förmåner:

Kom och fräscha upp din framtid.

Fördelar

På Freshworks är hierarkin anställda-kunder-aktieägare. Vi anstränger oss mycket för att skapa en atmosfär som gör att våra anställda kan prestera sitt bästa, som gör dem nöjda och som i sin tur gör deras kunder och partner nöjda.

Hälsa

Ett omfattande hälsoprogram som tar upp våra anställdas medicinska, fysiska och psykiska hälsa.

Ersättning för distansarbete

Bidrag till internet, motion och läsning för att uppmuntra arbetstagarna att arbeta hemifrån oftare än de skulle göra på kontoret.

Uppdatera helgdagarna på “FriYAY”

Betald ledighet den sjätte fredagen i varje månad för att främja personalens välbefinnande, utöver de 40 dagarna med betald ledighet varje år.

Inuti Freshworks

Gå med i vårt team

Är du intresserad av att samarbeta? Det är vi också!