banner desktop banner desktop
mobile mobile
eu desktop banner eu desktop banner
eu mobile banner
career desktop na career desktop na
career mobile na

ร่วมงานกับ Freshworks

Freshworks มีความภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์อันทรงพลังและทันสมัย ซึ่งทั้งสนุกและใช้งานง่าย เราเชื่อว่าลูกค้าคือรากฐานของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และเราต้องการช่วยให้ทีมงานทุกทีมสามารถส่งมอบช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับลูกค้า

เรามองหาบุคคลที่มีใจรักในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม การออกแบบประสบการณ์อันน่าประทับใจ การสร้างแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้ และการทำให้ลูกค้ามีความสุขอยู่เสมอ หากคุณสมบัติเหล่านี้ตรงกับคุณ คุณสามารถดูตำแหน่งงานว่างของเราด้านล่างแล้วสมัครได้เลย!

วัฒนธรรมของ Freshworks

CHAT – สิ่งที่เราเชื่อมั่นและยึดถือ

ทักษะความเชี่ยวชาญ (Craftspersonship)

ไม่ว่าจะเป็นกาแฟในสำนักงานของเรา บริการดูแลพนักงานใหม่ หรือประสบการณ์ด้านการขาย เราก็มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกในทุกสิ่งที่เราทำ “ฉันภูมิใจที่จะใส่ชื่อของฉันลงในงานที่ทำหรือไม่?” คือคติที่เรายึดถือ

            

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุข (Happy “Work” Environment)

เราเลือกเส้นทางอาชีพที่ใช้จุดแข็งของเราให้เป็นประโยชน์ และปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยมีมุมมองและภูมิหลังที่หลากหลาย งานที่เราทำที่นี่ไม่เพียงช่วยให้เราจ่ายบิลได้เท่านั้น แต่ยังทำให้เรามีความสุขด้วย

ความคล่องตัวจากการได้มีอำนาจ
(Agility Through Empowerment)

เราดำเนินงานด้วยความฉับไวเพราะเรามีอำนาจในการเป็นเจ้าของงานของเราเอง ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และทำงานต่างๆ ให้เสร็จสิ้น เราถามตนเองอยู่เสมอว่า “จะทำสิ่งนี้ให้เสร็จเร็วขึ้นได้อย่างไร?” ในทุกย่างก้าว

              

เพื่อนแท้ของลูกค้า
(True Friend of the Customer)

สัญญาที่เรามอบให้กับลูกค้านั้นเรียบง่าย คือ เราอยากเป็นเพื่อนของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ เราจึงทุ่มเทเกินร้อยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับลูกค้าและทำความเข้าใจความต้องการของพวกเขา เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จ