Freshworks CRM Funktioner Kundsegmentering

Vad är segment?

Segment hjälper dig att se över en bred målgrupp. Du kan till exempel segmentera din målgrupp baserat på egenskaper såsom demografi, geografi och beteende. På så sätt kan du rikta in dig på rätt grupp av kunder och förbättra konverteringsgraden för dina marknadsföringskampanjer.

Skapa starkare kundrelationer med personliga kampanjer

Skicka relevanta meddelanden till din målgrupp med information som anpassats till deras intressen för att förbättra kundengagemanget. Förhindra att kunderna tröttnar på dina utskick genom att använda avancerad segmentering för att skräddarsy dem.

Skapa segment med kunddata

Skapa smarta segment och filtrera kontakter enligt demografi och attribut såsom kön, ålder, inkomst etc. för att driva riktade kampanjer. Använd tidsbaserade segment för att skicka ut e-post vid rätt tidpunkt och filter i flera nivåer för att rikta dig till en specifik kundgrupp.

Segmentera data baserat på kontakters beteende

Definiera segment baserat på hur dina kontakter interagerar med din webbsida, din app eller dina kampanjer. Lägg till anpassade händelser som passar dina behov och skapa enkelt segment enligt vilka sidor som besöks, länkar som klickas på, övergivna kundvagnar och mer.

Driv platsspecifika kampanjer med geografisk segmentering

Skapa segment för att rikta meddelanden och marknadsföring till kunder på en specifik plats eller i ett specifikt land. Du kan även skapa segment för att filtrera kontakter från tidigare marknadsföringskampanjer med hjälp av UTM-parametrar. Skapa segment från kontakter som har tagit del av, lämnat eller är del av existerande automatiska kundresor.

Skräddarsytt engagemang med smarta segment

Freshworks CRM hjälper till att samla in information om händelser på din webbsida och skapa beteendemässiga segment baserat på hur användare använder webbsidan. Med marknadssegment kan du trigga skräddarsydda kampanjer för din målgrupp och skicka anpassade e-postkampanjer som är relevanta och aktuella.

Se sammanhang för dina kunder

Med hjälp av tidslinjen för kontakters aktivitet kan du se hur kunder använder din webbsida och produkt i olika stadier av kundresan.

Skapa möjligheter för konvertering

Uppmuntra till konvertering genom att använda triggade meddelanden som skickas vid rätt tidpunkt och som är relevanta utan att vara alltför påflugna.

Skapa slutna cykler för marknadsföring

Skapa logiska avslut på dina marknadsföringskampanjer genom att skicka dem direkt till dina säljare och få feedback – allt inom en enda plattform.

Garanterad e-postleverans

Skicka e-post som levereras direkt till dina kunder och abonnenter utan att komma bort på vägen.

Automatisera engagemang och sammanhang

Identifiera användare som bör läggas till eller tas bort från automatiska kampanjer för att engagera din målgrupp.

Om du bara behöver Sales Cloud eller Marketing Cloud står vi också till tjänst

Sales Cloud

Lyft fram de bästa leadsen, hantera pipelinen, automatisera försäljningsaktiviteter och få smarta insikter som kan leda till snabbare affärsavslut.

Börja sälja
Marketing Cloud

Skapa anpassade kampanjer, locka de bästa leadsen, engagera med sammanhang och leverera den bästa kundupplevelsen i rätt skala.

Börja marknadsföra