Speakers

screen shot 2020 08 07 at 7 23 53 pm screen shot 2020 08 07 at 7 23 53 pm
Ujjala Katta
Senior Product Consultant, Freshworks
screen shot 2020 08 07 at 7 24 01 pm screen shot 2020 08 07 at 7 24 01 pm
Vinay Srinivas
Senior Business Development Executive, Freshworks