Wszystkie funkcje Przekierowywanie

IntelliAssign

Automatycznie przydzielaj rozmowy do członków grupy na podstawie ich umiejętności i obłożenia. Uwolnij swoich członków zespołu od presji związanej z okresowym wybieraniem rozmów, a nadzorców od monitorowania zadań, którymi zajmują się członkowie zespołu w różnych godzinach.

Grupy

Grupy stanowią członkowie zespołu, którzy mogą obsługiwać rozmowy o zbliżonym charakterze. Grupy można formować na podstawie funkcji (sprzedaż, zadowolenie klienta, operacje) lub na podstawie umiejętności i kompetencji (język, którym porozumiewają się grupy). Grupowanie przeznaczone jest dla małych i dużych zespołów, co umożliwia udoskonalenie interakcji i procesów. Grupy można przypisać do odpowiednich kanałów albo – zamiast tego – można ręcznie przenieść rozmowy do określonej grupy. Można włączyć zrównoważone przydzielanie zadań w grupie.

Reguły przydzielania

Twórz zaawansowane reguły z właściwościami użytkowników, kanałami, porami dnia, tekstami wiadomości i zmapuj z nimi członków zespołu lub grupy. Automatycznie przydzielaj rozmowy do grup i członków na podstawie słów kluczowych i umożliw regułom przydzielania zajęcie się mapowaniem kanału grupy.