Effectieve naleving houdt rekening met gegevensprivacy en beveiligingsvereisten, ongeacht waar uw bedrijf zich bevindt, of in welke sector u actief bent. Bij Freshworks optimaliseren we de bedrijfswaarde van onze producten en diensten door ons te houden aan de noodzakelijke normen en beleidsregels. Daarom is ons cloud-ecosysteem in staat om een stevige en schaalbare structuur te bieden voor een veilige verwerking van uw gegevens en de gegevens van uw klant. Al onze producten zijn AVG-compatibel en worden geleverd met ingebouwde functies die u helpen om aan uw nalevingseisen te voldoen. Functies die gereed zijn voor de AVG zijn in alle Freshworks-producten beschikbaar voor al onze klanten wereldwijd. Dit betekent dat de door de AVG aanbevolen principes voor privacy en veiligheid van persoonsgegevens zijn uitgebreid naar klanten die zich zelfs buiten de EU bevinden.

De AVG-nalevingspraktijken bij Freshworks worden ondersteund door 3 principes:

Waarde

Bedrijfswaarde leveren door de efficiëntie van de service te optimaliseren met veilige en schaalbare systemen voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens.

Samenwerking

De vertrouwdheid van klanten en partners met de regelgeving vergroten, en zorgen voor consistente toepassing van de gegevensbeschermingsmaatregelen.

 

Continuïteit

Bedrijfsprestaties verhogen door continue verbetering, beste praktijken en innovatie.

Ons uitgebreide AVG-programma wordt ondersteund door de belangrijkste privacybeginselen: onder meer Verantwoording, Privacy door Design, Standaardisering, Gegevensminimalisatie en Toegangsrechten voor de Betrokkene. De technologie en de activiteiten die aan het bedrijf gerelateerd zijn, zijn onderhevig aan reguliere sensibiliseringsprogramma's. Hieronder volgen enkele aspecten van het AVG-programma bij Freshworks en hoe onze producten klanten ondersteunen bij het voldoen aan hun nalevingsverplichtingen.

                                                                     WAT HET BETEKENT FRESHWORKS
Gegevensverzameling, opslag en verwerking   Gegevens alleen verzamelen waarvoor u ze nodig heeft. Dat wil zeggen dat gegevens die voor specifieke doeleinden/redenen worden verzameld, niet verder kunnen worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden/redenen.   Freshworks-producten bieden het gemak van het afdwingen van de gedefinieerde beperkingen/beleidslijnen van uw bedrijf via het product zelf. Bijv.: Hulp bij beperking van het gebruik van gegevens door bepaalde productfuncties AAN/UIT te zetten.Neem voor soortgelijke aanvragen contact op met support@freshdesk.com. Na verificatie van de relevantie en haalbaarheid van uw verzoek, zullen wij u helpen met uw vereisten om aan uw nalevingsverplichtingen te voldoen.
Gegevensminimalisatie   Ervoor zorgen dat de vastgelegde gegevens adequaat, relevant en beperkt zijn tot het doel waarvoor ze verzameld worden. Gebaseerd op het principe dat organisaties ervoor moeten zorgen dat ze slechts exact de hoeveelheid gegevens opslaan, die nodig is voor hun specifieke doel. Onze ondersteuningsproducten bieden de flexibiliteit om ticket/contactformulieren te bouwen op basis van uw behoeften. Kies welke gegevens u wilt verzamelen van klanten en houd u aan de regels. Bijv.: pas de velden aan, die u wilt weergeven in uw contact/ticketformulier. Deze opties zijn ook beschikbaar in ticket- en bedrijfsformulieren.
  Recht op correctie Gegevensbeheerders moeten ervoor zorgen dat informatie accuraat, geldig en geschikt voor het doel blijft. Om hieraan te voldoen, moeten organisaties een proces en beleid instellen om dit recht aan te pakken.   Als uw klant om correctie van zijn gegevens vraagt, bieden onze producten u de flexibiliteit om aan dit verzoek te voldoen via functies binnen het product. Vind hier meer informatie.
Recht op overdraagbaarheid Betrokkenen hebben het recht hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Zij hebben het recht om deze gegevens naar een andere leverancier/bedrijf naar hun keuze te verzenden zonder hinder van de bestaande leverancier/onderneming.   Onze producten helpen rechtstreeks om tegemoet te komen aan de behoefte van onze klanten aan verzoeken om recht op overdraagbaarheid van hun klanten. Zowel 'klant'- als' ticket'-gegevens kunnen door gebruikers met de juiste toegangsrechten uit het product worden geëxporteerd. Neem voor aanvullende verzoeken over het verkrijgen van bestaande gegevens contact op met support@freshworks.com
  Beperking van opslag Om voor naleving te zorgen moeten organisaties controle houden over de opslag en de bewegingen van gegevens. Dit omvat het implementeren en handhaven van een beleid voor het bewaren van gegevens en het voorkomen van het opslaan van gegevens in verschillende plaatsen.   Onze ondersteuningsproducten bieden flexibiliteit bij het controleren van toegang/machtigingen, waardoor ongeautoriseerde toegang en bescherming van gevoelige gegevens mogelijk is.
  Het recht om vergeten te worden   Betrokkenen kunnen om de verwijdering vragen van alle persoonsgegevens die hen betreffen. En het bedrijf/onderneming heeft de verplichting om alle persoonsgegevens van die persoon zonder onnodig uitstel te wissen. De producten van Freshworks helpen u om te reageren op het verzoek van uw klant om de gegevens van een persoon permanent uit het product te verwijderen. Raadpleeg de AVG-bronnen voor meer informatie over productspecifieke acties over het "recht om te wissen".
  Vertrouwelijk en beveiligd   Bedrijven moeten de integriteit en privacy van gegevens beschermen door ervoor te zorgen dat ze veilig zijn.  Een organisatie die gegevens verzamelt en verwerkt, is als enige verantwoordelijk voor het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens van individuen te beschermen.   Freshworks evalueert regelmatig de handhaving van: het beveiligingsbeleid, het gebruik van dynamische toegangscontroles, identiteitsverificatie van degenen die toegang hebben tot gegevens en implementatie van beschermingsmechanismen tegen gegevensinbreuk. Relevante certificeringen zijn o.a. ISO 27001, SOC II-naleving. Lees hier meer over ons beveiligingsbeleid.
  Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid   Organisaties moeten aan bestuursorganen kunnen aantonen dat zij de noodzakelijke stappen hebben genomen om de persoonsgegevens van een persoon te beschermen. Zorg ervoor dat elke stap in de AVG-strategie als bewijs kan worden getoond.   Onze producten helpen u bij het bijhouden van een audittraject zodat u kunt aantonen dat er op verzoek van een individu passende maatregelen zijn genomen.

Enkele aspecten van het AVG-programma bij Freshworks

Individuele rechten, toegang door de betrokkene en communicatie

Het Freshworks AVG-programma evalueert grondig hoe Freshworks, zowel als gegevensbeheerder en als verwerker, met de bestaande procedures klaar is voor,

Rechtmatige verwerking

Het AVG-programma van Freshworks benadrukt de transparantie van de verwerkte gegevens door processen in te stellen, die helpen om gemakkelijk te reageren op verzoeken van klanten die willen weten welke gegevens Freshworks over hen bezit. Informatie over welke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt kan worden verkregen in onze Privacyverklaring

Verantwoordelijkheid

Onze leiders verbinden zich ertoe om richtlijnen voor naleving van de gegevensbescherming te ondersteunen en aan te bieden door middel van een raamwerk van standaardbeleidslijnen en -procedures. Freshworks definieert statistieken voor het bewaken en beheren van de gezondheid van de privacyverklaring die onafhankelijk wordt beheerd onder direct toezicht van de Management Steering Committee.

Persoonsgegevens van klanten met FRESHWORKS

Freshworks voldoet aan de privacydoelstelling van onze klanten door verwerkingsregisters van klantgegevens bij te houden. Periodieke en op behoeften gebaseerde Privacy Impact Analysis (PIA) van de gegevensstroom en proceskaarten helpt ons om het programma in lijn te houden met de steeds veranderende zakelijke en technologische landschappen.

Privacy via design en standaardisering

De programma's, projecten en processen van Freshworks zijn vanaf het begin van een idee of project afgestemd op privacybeginselen en ondersteunen daarmee Privacy via Design en Standaardiserings-principes. Lees hier meer over de functies van onze producten die gereed zijn voor privacy.

Afmelden voor analyses

Als onderdeel van de toewijding van Freshworks om de privacy te handhaven, bieden de producten van Freshworks opties om u af te melden voor analyses. Klanten kunnen het delen van gegevens voor analytische doeleinden stopzetten. Neem contact op met uw Accountbeheerder voor meer informatie over het inschakelen van hetzelfde voor uw ondersteuningsaccount.

Data Hosting

Freshworks zorgt ervoor dat de gegevens worden gehost in centra die zijn gekwalificeerd volgens wereldwijde IT-normen en -voorschriften. De datacenters van Freshworks zijn gevestigd in de Verenigde Staten, Europa, India en Australië om meerdere locaties aan te bieden om gegevens te hosten (bij aankoop van de geschikte abonnementen) om aan de behoeften van haar klanten te voldoen.

Lijst met subverwerkers

Het AVG-programma van Freshworks zorgt ervoor dat externe leveranciers/subverwerkers ook verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens van een persoon. Deze verplichtingen worden vastgesteld door middel van contracten die ook voldoende garanties bieden voor het uitvoeren van de passende technische en organisatorische maatregelen, zoals die in de Verordening gespecificeerd zijn.

De toewijding van Freshworks aan de AVG

De AVG dwingt grensoverschrijdende gegevensbeschermingsmechanismen af voor bedrijven met activiteiten in meerdere EU-lidstaten. Verder regelt de AVG gegevensbeschermingskwesties voor alle internationale bedrijven die persoonsgegevens verwerken.

Freshworks streeft naar het leveren van veilige producten en diensten door het implementeren en naleven van voorgeschreven nalevingsbeleid, zowel als gegevensbeheerder en als verwerker. De handhaving van AVG is van cruciaal belang voor onze missie om de EU en al onze wereldwijde klanten te voorzien van een veilig en betrouwbaar pakket aan zakelijke software. Ter ondersteuning van deze toewijding verruimt Freshworks hetzelfde niveau van privacy en veiligheid voor al zijn klanten wereldwijd, ongeacht de locatie.

Neem voor meer informatie of vragen over de Freshworks Privacyverklaring contact op met support@freshworks.com