Sätt kraften hos AI i arbete för dina försäljnings- och marknadsföringsteam

Historiskt sett har försäljnings- och marknadsföringsteam haft uppdraget att hitta och kvalificera nya leads, samarbeta kontextuellt baserat på deras inköpsintresse och -förmåga samt ta dem genom inköpscykeln. Tack vare AI och ML kan teamen automatisera många av sina uppgifter, som exempelvis generering och kvalificering av leads, och ändra hur de samarbetar med potentiella kunder. Med AI kan marknadsföringsteam säkerställa att ingen webbplatsbesökare lämnas utan uppmärksamhet och dessutom kvalificera dem i realtid genom AI-drivna dialogrobotar. Försäljningsteam kan göra åtskillnad mellan heta och kalla potentiella kunder, få synlighet i affärer som sannolikt kommer att nå avslut, ta sig an riskfyllda affärer och korrigera åtgärder under resans gång. Kort sagt kan AI hjälpa teamen att arbeta bättre och snabbare genom att automatisera rutinuppgifter och hjälpa dig att fokusera på relationsskapande med kunder.

Freddy är kompetent!

Freddy AI-kompetenser har utformats för kontinuerligt lärande och utveckling som baseras på dina verksamhetsbehov. Med ett skarpt öga för detaljer identifierar Freddy mönster som annars hade passerat obemärkta och hjälper dina team till bättre samarbete med kunder.

Freddy AI-insikter

Genom insikter kan signaler särskiljas från buller med djupgående dataprognoser, förslag och nästföljande bästa åtgärder.

screenshot 2020 10 20 at 5 23 54 pm screenshot 2020 10 20 at 5 23 54 pm
screenshot 2020 10 20 at 5 28 15 pm screenshot 2020 10 20 at 5 28 15 pm
screenshot 2020 10 20 at 5 31 46 pm screenshot 2020 10 20 at 5 31 46 pm
Identifiera prioriterade kontakter med prediktiv poängsättning

Prioritera enkelt kontakter utifrån deras poäng och stjärnrankningar. Freddy utgår från historiska data som kontaktegenskaper, engagemangsnivåer osv. för att tilldela poäng till kontakter.

screenshot 2020 10 20 at 5 23 54 pm screenshot 2020 10 20 at 5 23 54 pm
Slut avtal med AI-baserade insikter

Freddys affärsinsikter hjälper team att fatta bättre beslut genom att tillhandahålla affärsinsikter. Freddy analyserar och utgår från historiska försäljningsdata, aktiviteter och engagemang och tilldelar automatiskt prediktionstaggar till affärer.

screenshot 2020 10 20 at 5 28 15 pm screenshot 2020 10 20 at 5 28 15 pm
Skaffa djupare förståelse för affärer och gör bättre intäktsprognoser

Med försäljningsprognosticering kan försäljningschefer och team hålla koll på sina siffror från en enda instrumentpanel. Försäljningspersonal kan markera affärer som Commit eller Best-case för att identifiera affärer de är säkra på att genomföra. Försäljningschefer kan använda prognoserna som underlag för månads- och kvartalsvisa prognoser.

screenshot 2020 10 20 at 5 31 46 pm screenshot 2020 10 20 at 5 31 46 pm

Freddy AI-åtgärder

Åtgärder som ökar dina teams produktivitet genom att rekommendera nästföljande bästa åtgärd via beröringspunkter genom kundens hela resa.

nba nba
screenshot 2020 10 20 at 5 41 00 pm screenshot 2020 10 20 at 5 41 00 pm
Vidta åtgärder för att samarbeta med kontakter

Undvik att kontakter och affärer faller i glömska utan engagemang. Välj bland Freddys datastödda förslag på nästföljande bästa åtgärd för att driva samtalet framåt.

nba nba
Optimera schemaläggning av kalenderhändelser med Out-of-Office-detektering

Minska de manuella insatserna som krävs för att boka om möten och försäljningsaktiviteter. Freddy identifierar automatiskt OOO e-postmeddelanden, analyserar kontaktpersonens nästa tillgängliga lediga tid och instruerar användaren att flytta bokningen till en annan dag.

screenshot 2020 10 20 at 5 41 00 pm screenshot 2020 10 20 at 5 41 00 pm

Freddy AI-samtal

Samtal som fokuserar på kundglädje genom att lyfta användarens upplevelse av självservice med hjälp av avsiktsbaserade NLP-förslag.

nba nba
screenshot 2020 10 20 at 5 41 00 pm screenshot 2020 10 20 at 5 41 00 pm
Automatisera chattsamtal på din webbplats

Minska den första svarstiden på din webbplats med anpassade flöden. Konfigurera botar för proaktiv interaktion med potentiella kunder, besvara deras förfrågningar och boka möten i försäljarens kalender.

nba nba
Hjälp användare att snabbare hitta svar

Skapa kundglädje automatiskt genom att skicka omedelbara och exakta svar på kundens frågor. Konfigurera Freddys svarsbot och lär Freddy förstå olika frågevarianter för att kunna ge rätt svar.

screenshot 2020 10 20 at 5 41 00 pm screenshot 2020 10 20 at 5 41 00 pm