Zet de AI-motor aan voor uw sales- en marketingteam

Sales- en marketingteams hebben van oudsher de taak om nieuwe leads te vinden, hen op waarde te schatten en contextuele relaties met hen aan te gaan op basis van hun belangen en vermogen tot kopen, en om hen gedurende het kooptraject te begeleiden. Dankzij AI en ML kunnen deze teams veel van hun taken automatiseren, zoals het genereren en kwalificeren van de leads, waardoor ze potentiële nieuwe klanten anders zijn gaan benaderen. AI biedt marketingteams de garantie dat ze nooit meer een websitebezoeker uit het oog hoeven te verliezen, maar juist in realtime kunnen kwalificeren via AI-gestuurde chatbots. Salesteams kunnen onderscheid maken tussen eenvoudig en lastiger binnen te halen klanten, ze krijgen inzicht in welke deals kunnen worden gesloten en ze kunnen risicovolle deals die om een koerswijziging vragen, voorspellen. Kortom, met AI kunnen teams beter werken doordat de alledaagse taken worden geautomatiseerd, zodat u zich beter kunt focussen op het opbouwen van relaties met klanten.

Freddy heeft de skills

Skills van Freddy AI is erop gemaakt om continu te leren van wat uw bedrijf nodig heeft en zichzelf op basis daarvan verder te ontwikkelen. Freddy heeft echt oog voor details waardoor patronen worden herkend die anders onopgemerkt zouden blijven. Zo kunnen uw teams een beter contact krijgen met klanten.

Insights van Freddy AI

Op basis van inzichten wordt ruis omgezet in signalen met verregaande voorspellingen, suggesties en vervolgacties.

Contacten op prioriteit rangschikken met voorspellende scores

Ken eenvoudig prioriteiten toe aan uw contacten op basis van de score en het aantal sterren. Freddy leert van historische gegevens, zoals eigenschappen van contacten, de mate van betrokkenheid enzovoort om vervolgens scores toe te kennen aan die contacten.

Sneller deals sluiten met Insights op basis van AI

Freddy’s inzichten in deals geven teams beter inzicht in deals waardoor ze betere beslissingen kunnen nemen. Freddy analyseert historische salesdata, activiteiten en contactmomenten, waarna deals automatisch een voorspellend label opgeplakt krijgen.

Vergaar diepgaande deal-inzichten voor betere omzetprognoses

Met omzetprognoses houden salesmanagers en -teams vanaf één dashboard beter zicht op hun cijfers. Salesmedewerkers kunnen deals aanmerken als 'Commit’ of 'Best-case’ om aan te geven welke deals volgens hen een grote kans van slagen hebben. Met deze voorspellingen kunnen salesmanagers hun maand- en kwartaalprognoses maken.

Actions van Freddy AI

Met Actions werken uw teams productiever door aanbevelingen te doen over de beste vervolgacties gedurende de contactmomenten van het klanttraject.

Benader contacten actief

Laat contacten niet langer verwateren. Kies uit een van de op data gestoelde suggesties van Freddy voor de beste vervolgactie en breng het gesprek weer op gang.

Een optimale agendaplanning met Out-of-Office-herkenning

Verminder de werklast van het opnieuw moeten inplannen van vergaderingen en salesactiviteiten. Freddy kan automatisch afwezigheids-e-mails herkennen om vervolgens het eerstvolgende beschikbare tijdvenster van het betreffende contact te analyseren en u een melding te sturen de afspraak op een andere dag in te plannen.

Conversations van Freddy AI

In Conversations staat klanttevredenheid centraal. De selfservice-ervaring van de gebruiker wordt naar een hoger plan getild met behulp van NLP-suggesties op basis van intentie.

Chatconversaties op uw website automatiseren

Verkort de reactietijd op uw website met afgestemde flows. Installeer bots die proactief interacties aangaan met potentiële nieuwe klanten, hun vragen beantwoorden en afspraken inplannen op de agenda van de salesmedewerker.

Gebruikers sneller aan een antwoord helpen

Laat klanttevredenheid automatisch deel uitmaken van het proces door snel en precies antwoord te geven op vragen van klanten. Installeer de antwoordbot van Freddy en train Freddy om verschillende soorten vragen correct te beantwoorden.