Freshsales Funktioner Säljanalys

Tolka dina data med visuella rapporter och kontrollpaneler

Med Freshsales får du en robust rapportfunktion som låter dig fatta datadrivna beslut och förbättra säljarnas resultat. Du kan se över vad dina leads gör på webbsidan och kontrollera hur framgångsrika dina marknadsföringskampanjer är, se över avtal, säljaktiviteter och mer samt hålla ett öga på teamets effektivitet med visuella rapporter och kontrollpaneler. Freshsales är fullpackat av standardrapporter som är redo att användas och gör det även enkelt att skapa egna rapporter.

Identifiera vilka kampanjer, team eller säljare som driver intäkter

Se över mätetal från ditt CRM-system för att se resultat per källa, säljare, territorium och mer. Identifiera vilka kampanjer som är mest effektiva och vilka som är mindre lyckade. Identifiera högpresterande personal med rapporten om din säljcykel och säljhastighet och ta reda på vilka territorier som säljer mest.

Spåra säljaktiviteter som leder till lyckade affärer

Använd rapporter för säljaktiviteter för att rensa bland all information och ta reda på precis hur det går för dina säljare och hur de arbetar. Analysera olika säljaktiviteter och få en enhetlig översikt över hur ditt team presterar. Gruppera och filtrera säljaktiviteter och skapa grafer att lägga till på din kontrollpanel för enkel åtkomst.

Få en bättre förståelse för säljcykeln

Med rapporter som visar säljhastighet kan du se hur lång tid det tar för ditt team att konvertera kvalificerade leads till betalande kunder. Du kan även se vilka stadier som verkar svårast för dina säljare och identifiera hinder för att öka konverteringsgraden.

Analysera säljtrender inom hela organisationen

Använd säljrapporter för att jämföra månadens försäljning med tidigare månader. Sedan kan du använda dessa siffror för att skapa prognoser såsom förväntat avslut för avtal. Få insikter från vår AI-drivna CRM för att analysera säljaktiviteter och trender under den senaste veckan eller månaden.

Få en enhetlig bild av hur ditt företag presterar

Få en djupgående inblick med företagets mätetal och håll ett öga på sälj- och marknadsföringsaktiviteter. Med rapporter över flera moduler kan du använda CRM för att förstå effekten som marknadsföringskampanjer har på försäljningen. Du kan även skapa rapporter för att se hur det går för individer eller avdelningar när det kommer till deras säljmål.

Använd anpassningsbara kontrollpaneler och rapporter för att fatta datadrivna beslut

Använd kontrollpaneler för försäljning och prospektering för att hålla ett öga på de rapporter du använder oftast. Anpassa dina kontrollpaneler och dela med dina säljare, interna avdelningar och beslutsfattare. Du kan ändra standardrapporterna för försäljning på en detaljerad nivå, eller skapa egna skräddarsydda rapporter om leads, kontakter, konton och möjligheter. Sedan kan du använda insikterna från ditt CRM-konto för att justera ditt tillvägagångssätt och öka intäkterna.

Enkel eller avancerad logik
Rapporter med sammanfattningar eller matris
Skapa grafiska diagram

Använd säljdata med intelligenta rapporter

Skapa säljprognoser

Använd prognosrapporter för att få en enkel bild av teamets prestanda genom att analysera sannolikheter för avtal, se över vilka mål som har uppnåtts och mer.

Identifiera högpresterande territorier

Se vilka regioner som uppnår sina mål och vilka som har potentiella möjligheter.

Få bättre insikter om avtal och försäljning

Med pipeline-rapporter kan du spåra varje avtal. Sedan kan du använda informationen för att identifiera flaskhalsar och arbeta för att rensa bort dessa.

Förhandsvisa dina data

Verifiera enkelt data innan du skapar rapporter och få prioriterade rapporter levererade direkt till din inkorg. Du kan schemalägga, dela och exportera data direkt i CRM-systemet utan krångel.

Hantera teamets prestanda

Lägg till dina säljare i CRM-systemet, organisera dem i team och skapa rapporter per individ eller team för att se över resultaten.

Anslut dina verktyg

Importera externa data till ditt CRM-system eller exportera data till andra säljverktyg som du använder med hjälp av öppen API och olika integreringar.