Freshsales Funktioner Formelfält

Vad är formelfält?

Formelfält automatiserar manuella beräkningar som används inom din verksamhet. De är fält som automatiskt beräknar värden baserat på data som redan finns på ditt CRM-konto. I Freshsales stödjer formelfält olika typer av värden; både numeriska värden (maximivärde, minimivärde, roten av, exponentiella beräkningar och så vidare) och strängar (”jämfört med”, CONCAT, ”motsvarar”, index och så vidare). Dessa värden används för att utföra såväl enkla som mycket komplexa beräkningar som dina säljare arbetar med.

 

 

Få alla data du behöver till ditt CRM-system

Formelfält utför komplicerade beräkningar med kodfri automatisering. Du kan beräkna data snabbare utan att behöva hitta en miniräknare eller utföra komplexa mentala beräkningar som skapar risk för mänskliga fel. Samtidigt sparar du tid som du kan lägga på andra viktiga uppgifter.

Se storlek på avtal och sälj

Beräkna och kategorisera avtal och sälj baserat på värde med olika operatörer och funktioner.

Beräkna provision

Beräkna provision baserat på säljarnas försäljning och få bättre insyn i hur de presterar.

Spåra utgifter

Se över milersättning och andra utgifter som uppstår när personalen reser för att träffa kunder.

Se förfallodatum för betalningar

Identifiera förfallodatum för betalningar och automatisera din säljprocess för att skicka påminnelser.

Skapa rabatter

Beräkna rabatter på avtal enligt löften till kunder. Använd formelfält för att beräkna rabatter direkt i dina fakturor.

Beräkna moms

Beräkna moms och skatter för avtal baserat på kundens plats för korrekta värden i dina rapporter.