Få en komplett översyn över alla kontakter och skapa starka kundförhållanden

 

Få all information du behöver om kontakterna i din databas, oberoende av om de är leads eller säljkontakter. Använd informationen för att skapa strategier och driva marknadsföringskampanjer som skapar ökat engagemang och driver konversationer. Ge dina säljare tillräcklig information för att sälja snabbare med personligt engagemang.

Systemets aktivitetstidslinje ger dig en kronologisk översikt över kundens interaktioner med ditt företag. Du kan till exempel se deras aktiviteter på webbsidan, e-postmeddelanden som skickats och andra interaktioner med ditt märke. Du kan ange stadier av livscykeln baserat på var i kundresan en person befinner sig, det vill säga om de är en potentiell kund, leads som kvalificerats av marknadsavdelningen eller säljarna, en kund eller annan kategori. Du kan även använda underordnade stadier baserat på dina processer för att kunna kartlägga marknads- och säljaktiviteter som driver konversationer.

Förbättra produktiviteten och sälj snabbare.

Förbättra produktiviteten och sälj snabbare.

Identifiera dina hetaste leads

Skapa en smart rankning av dina potentiella kunder baserat på deras profil och aktiviteter med hjälp av automatisk poängsättning av leads. Använd poängen för att identifiera potentiella kunder som är redo att göra köp och öka din försäljning. Med AI-baserade insikter kan du se poäng öka eller minska genom trender, bedöma kundens behov och få rekommendationer för bästa tillvägagångssätt som låter dig sälja mer effektivt.

Snabbare prospektering

Ge dina säljare en rivstart med automatisk berikning av profiler. Systemet kan automatiskt fylla i kontakter och konton med offentliga uppgifter och information från sociala medier. På så sätt slipper du att söka efter och mata in uppgifterna. Systemet visar information om sociala medier, företag och bild på en enda plats och låter dina säljare driva meningsfyllda konversationer.

Effektiva säljteam i olika territorier

Med funktionen för hantering av territorier kan du gruppera dina team enligt geografi, andel av försäljningen, produkter och mer. Det låter dig lägga fokus på de territorier som säljer mest, skapa korrekta prognoser och fatta rätt beslut. Du kan automatiskt tilldela leads till rätt säljare beroende på område eller andra kriterier och låta dina säljare kontakta leads så snart de kommer in.

Öka produktiviteten med möten, uppgifter, anteckningar och filer

Med Freshsales kan du enkelt samarbeta med olika team. Boka möten eller demonstrationer med potentiella och existerande kunder och få e-postnotiser med påminnelser. Gör snabba anteckningar för varje kontakt samt hantera och dela filer.

Maximera säljteamets effektivitet

Spåra dina kontakters köpinformation och beteende i realtid, skräddarsy dina utgående meddelanden och förbättra konverteringsgraden och försäljningen.

Konvertera e-post till kontakter

Skicka vidare e-post från din inkorg genom att sända till ditt CRM-systems anpassade e-postadress. Det konverterar e-posten automatiskt till kontakter för uppföljning.

Prioritera potentiella kunder

Med AI-baserad poängsättning av leads kan du identifiera dina hetaste leads baserat på aktiviteter och tidigare kontakt. Sedan kan du skicka personliga meddelanden till dessa kontakter för att sälja snabbare.

Driv framgångsrika kampanjer

Leverera skräddarsydda kampanjer baserat på kontakters beteende och följ upp direkt från ditt CRM-system. Engagera dina potentiella kunder med sammanhang, leverera värde och sälj mer.

Låt händelser trigga notiser

Skapa interna notiser som triggas om dina kontakter utför specifika åtgärder på din webbsida eller i din produkt, såsom att skicka ett supportärende, besöka en sida med priser och så vidare. Det låter dig kommunicera med dem vid rätt tidpunkt.

Tillhandahåll konsekventa kundupplevelser

Med Customer-for-Life Cloud får du fler insikter om de marknadsföringspunkter som dina potentiella kunder har genomgått innan de tilldelats till dig. Det ger dig möjligheten att engagera dem med sammanhang och erbjuda enastående kundupplevelser.

Leverera enastående kundupplevelser med skräddarsytt engagemang.

Leverera enastående kundupplevelser med skräddarsytt engagemang.

Spåra varje interaktion med din målgrupp

Se över dina kontakters aktiviteter, registrera deras interaktioner med ditt märke och kartlägg informationen för varje kontakt med anpassade fält. Sedan kan du använda dessa data för att skapa segment eller skicka automatiska, skräddarsydda kampanjer.

Organisera med listor och segment

Segmentera dina kontakter med organiserade listor för att leverera relevanta och riktade e-postkampanjer till din målgrupp. Gruppera dina segment, importera kontakter från CSV-filer och håll dina listor uppdaterade och aktuella.

Hantera målgruppens preferenser för att skapa enastående kundupplevelser

Engagera din målgrupp på ett sätt som passar deras intressen. Gör det enkelt för dina kontakter att registrera sig för utskick eller tjänster – och att avregistrera sig – och ge dem möjligheten att välja vilken information de vill ta emot. Du kan enkelt anpassa länkar för att avsluta registrering från specifika listor eller all e-post.

Leverera personliga kampanjer och öka konverteringen

Använd informationen om dina kontakter för att förbättra dina marknadsföringskampanjer, öka engagemang, skräddarsy upplevelser och driva snabbare tillväxt.

Skapa relevanta kundprofiler

Få en förståelse för dina kontakters beteende, identifiera vilka webbsidor som besöks oftast, spåra kontakternas källor, skicka e-postkampanjer och mer för att skapa relevanta kundprofiler och skalbara strategier.

Driv riktade ”drip”-kampanjer

Driv kampanjer för att få nya kunder, eller för att bibehålla eller nära dina existerande kunder, baserat på kontakternas egenskaper och beteende. Förbättra din konverteringsgrad och effektivisera arbetet med smidiga kundresor.

Förbättra produktanvändning

Låt dina kunder lära känna din produkt snabbare. Identifiera viktiga stadier av användning av produkten och kartlägg dessa med kontakternas aktiviteter. Skicka riktade meddelanden och förbättra produktanvändningen.

Hantera offline-händelser

Hantera deltagare på offline-evenemang, spara deras information och driv riktade kampanjer baserat på vilka evenemang deltagaren har närvarat på. Använd rapportfunktionen för att identifiera vilka evenemang som har hög avkastning på investering och maximal konverteringsgrad.

Återskapa effektiva kampanjer

Gruppera kontakter enligt beteende och driv riktade kampanjer. Identifiera dina mest effektiva kampanjer baserat på detaljerade rapporter om engagemang och konvertering och återskapa dessa kampanjer för bäst resultat.

Om du bara behöver Sales Cloud eller Marketing Cloud står vi också till tjänst

Sales Cloud

Identifiera bäst leads, hantera din pipeline, automatisera säljaktiviteter och få bättre insyn som möjliggör bättre försäljning snabbare.                                                                    

Börja sälja
Marketing Cloud

Skapa personliga kampanjer, dra till dig bäst leads, skapa sammanhang för kommunikation och erbjud den bästa, mest skalbara kundupplevelsen.

Börja marknadsföra