Freshworks CRM Funktioner Multiple Sales Pipelines

Håll koll på affärer och förutse intäkter baserat på affärsprognoser

Vad är en affärsprognos?

En affärsprognos hjälper dig att visualisera din försäljningsprocess och identifiera steg där den avstannar. På så sätt kan du bryta ner processen i handlingsbara delar och spåra dem på ett enkelt sätt. Multiple Sales Pipelines hjälper dig att ställa in processer för olika försäljningsteam i olika regioner och industrier.

När behöver du Multiple Sales Pipelines?

Multiple Sales Pipelines hjälper dig att fånga en affärs resa, med alla nyanser på olika marknader och för olika produkter.

Med Multiple Sales Pipelines kan du spåra all din affär baserat på interna processer som du följer.

Hur fungerar Multiple Sales Pipelines?

Ditt konto hos Freshworks CRM kommer med en anpassningsbar standardprognos. Skapa flera prognoser med anpassningsbara steg och sannolikheter baserat på din försäljningsprocess. Skapa anpassade vyer för dina prognoser som automatiskt ställer in och spårar varje prognos status.

 

 

Effektivisera din försäljningsprocess med flera prognoser

Följ affärer genom de olika skedena och identifiera flaskhalsar som hindrar säljarna från att slutföra affären. Hantera flera säljteam och håll dig uppdaterad på deras resultat med Multiple Sales Pipelines.

Anpassa affärssvyn

Filtrera affärer utefter värde eller förväntat slutdatum. Lägg enkelt till, redigera och ta bort steg och underlätta affären.

Identifiera dåliga affärer

Upptäck affärer som står still under en längre tid. Lägg till en ålder till affärerna för att se vilka som kan återupplivas.

Se hur era potentiella affärer mår

Identifiera faktorer som påverkar dina affärers hälsa genom att spåra viktig statistik, upptäcka affärer i riskzonen med hjälp av AI-baserade analyser och agera innan det är för sent. 

Hantera incitament

Om du har flera pipelines kan du sätta upp en struktur för att skapa incitament för dina försäljare beroende på vilken typ av pipeline de följer.

Spåra säljcykelns längd

Beräkna tiden från den första kontakten med en potentiell kund till att köpet genomförs för olika team som har olika processer

Effektivisera försäljningsprocessen

Anpassa försäljningsaktiviteter och skapa en strukturerad process med olika pipelines för teamen som baseras på deras försäljningscyklar, områden, m.m.

 
 

Om du bara behöver Sales Cloud eller Marketing Cloud står vi också till tjänst

Sales Cloud

Lyft fram de bästa leadsen, hantera pipelinen, automatisera försäljningsaktiviteter och få smarta insikter som kan leda till snabbare affärsavslut.

Börja sälja

Marketing Cloud

Skapa anpassade kampanjer, locka de bästa leadsen, engagera med sammanhang och leverera den bästa kundupplevelsen i rätt skala.

Börja marknadsföra