Hantera leads effektivt med en kraftfull mjukvara för lead-hantering

Alla företag, stora som små, är beroende av leads. För att företag ska kunna växa måste leads konverteras till lojala kunder. Och för att göra det på rätt sätt behöver du få full inblick i försäljnings- och marknadsförings-leads på ett ordnat sätt. På den här sidan får du information om allt du behöver veta om lead-hantering och om hur en mjukvara för lead-hantering kan hjälpa dig att konvertera leads till kunder.

lead management software lead management software

Vad är lead-hantering?

 

Lead-hantering är processen för att hitta leads, spåra alla tillfällen för kontakt med ditt företag, till exempel e-post, chatt eller webbplatsbeteenden, och kvalificera och motivera dem tills de köper din produkt.

Processen för lead-hantering

En framgångsrik och effektiv process för lead-hantering har följande fem steg.

Steg 1: Hitta leads

Under aktiviteterna för generering av leads finns det olika sätt att nå potentiella köpare, till exempel e-post, webbplatser, sociala medier, webbseminarier och betalda annonser. En bra mjukvara för lead-hantering säkerställer att varje lead automatiskt läses in i CRM-systemet från webbformulär, e-postmeddelanden och chattar, så att inga kundämnen missas.

Lead management software Lead management software

Steg 2: Utöka och spåra leads

Oavsett om det handlar om försäljning eller marknadsföring ska dina team inte behöva slösa tid på att söka efter information om varje lead eller på att mata in information manuellt.

En mjukvara med funktioner för lead-hantering fyller automatiskt i en leads profil med allmänt tillgänglig information om till exempel deras befattning, plats, tidszon, företagsnamn och profiler i sociala medier. Den kan spåra en leads aktiviteter på din webbplats – om besökta sidor, klick på länkar, hämtade resurser – och interaktion med e-post.

Dessa värdefulla insikter gör det möjligt för försäljare att förstå deras syften och personanpassa försäljningsarbetet. Den ger ditt marknadsföringsteam den kontext det så väl behöver för att skapa e-postkampanjer.

Lead management software Lead management software

Steg 3: Kvalificera leads

Ett sätt att effektivt kvalificera leads är genom en modell för kontaktpoängsättning – en modell som rangordnar dina kontakter baserat på deras intresse för din produkt eller tjänst, demografisk information, köphistorik och interaktion med ditt företag.

Den förutsägande poängsättningsmodellen hjälper dig att prioritera kontakter du interagerar med genom att gå igenom historikdata och tilldela en poäng till varje kontakt baserat på faktorer som befattning, webbplatsbeteende och interaktion med ditt företag.

Ditt team kan enkelt identifiera rätt leads och inrikta sin tid på att genomföra en försäljning. En mjukvara för lead-hantering med AI-funktioner för kontaktpoängsättning blir mycket kostnadseffektiv och till stor nytta för dina försäljnings- och marknadsföringsteam.

lead banner 2x lead banner 2x

Steg 4: Fördela leads

Ju snabbare dina försäljare kontaktar leads desto mer sannolikt är det att de lyckas övertyga dem. Att manuellt tilldela en stor mängd leads till de rätta försäljarna kan vara tidskrävande och förlänga lead-responstiden.

Ett välfungerande lead-hanteringssystem tilldelar automatiskt leads till försäljare på olika områden turordningsbaserat, tilldelar telefonnummer till områden och överför samtal till försäljningsteam.

Därmed kan ditt försäljningsteam prioritera tilldelade leads i stället för att manuellt söka efter nya leads i CRM-systemet. Med mjukvara för lead-hantering kan du också generera rapporter för att identifiera de områden som ger störst vinst, försäljare som når målen och potentiella försäljningsområden att förbättra.

auto-lead assignement auto-lead assignement

Steg 5: Motivera leads

Det är inte alla dina leads som är redo för försäljning. Många av dem kan fortfarande vara i efterforsknings- eller medvetenhetsfasen och försöker komma fram till om din tjänst skulle lösa deras problem. Syftet med motivering av leads är att informera om och visa värdet av din produkt/tjänst. Med en mjukvara för lead-hantering kan du skicka motiverande kampanjer till dessa leads – som ännu inte är riktigt beredda att göra ett köp. Det är här du informerar om och visar värdet med hjälp av innehåll och kampanjerbjudanden och på så sätt hjälper dem i deras beslutsprocess.

Jämförelse av ledande mjukvara för lead-hantering

 

KRITERIER
G2-klassificering
4.6
4.6
4.3
4.3
4.3
4.3
4.2
4.2
Priser

29 $/användare/månad (vid årlig fakturering)

45 $/användare/månad (vid årlig fakturering)

9,90 $/användare/månad (vid årlig fakturering)

25 $/användare/månad (vid årlig fakturering)

NPS-poäng

82

51

50

43

Återbetalningsperiod

7 månader

12 månader

9 månader

19 månader

Tid för införande

0,7 månader

1,3 månader

0,8 månader

3,4 månader

Webbformulär
Inbyggd telefon
Automatisk utökning av profiler
Poängsättning av leads efter egenskap, webbplats, e-post och app
Automatisk tilldelning av leads
Gratis support via e-post, telefon och chatt

Obs: Uppgifterna hämtade 4 december 2020 | © 2020 G2, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får återges eller distribueras på något sätt utan skriftligt medgivande från G2. Även om informationen i denna rapport har hämtats från källor som anses vara pålitliga friskriver sig G2 från alla garantier. G2 ansvarar ej för att informationen är komplett, korrekt eller aktuell och ej heller för fel, utelämnanden eller brister i informationen.

Bästa praxis i lead-hantering

Samordna försäljningsprocess och pipeline

Ett av de viktigaste stegen i lead-hanteringen är att ha en tydlig försäljningsprocess och en försäljningspipeline.

Från generering av leads till uppsökning av leads, tilldelning av leads och interaktion och motivering till att slutföra affären behöver alla försäljningsteam tydlighet när det gäller vilka kanaler som ska användas, taktiken för interaktion och rutiner som ska följas i varje fas.

lead management software sales process lead management software sales process

Fokus på tydlig kommunikation mellan team

För framgångsrik lead-hantering krävs tydlig kommunikation mellan olika team som deltar i processen. Detta inkluderar marknadsföring, prestationsmarknadsföring, inneförsäljning, utgående försäljning, fältförsäljning och försäljningsverksamhet.

Kommunikationen mellan teamen bör vara snabb och exakt under arbetet med att vidarebefordra, kontakta och följa upp leads.

Använd en mjukvara för lead-hantering som kan hjälpa de olika teamen i din organisation att få kontext och insyn i din pipeline och kommunicera bättre.

Lead management software team communication Lead management software team communication

Identifiera när leads är försäljningsklara  

Vid kvalificering av leads fastställs om en lead är redo att köpa eller prenumerera på din tjänst eller produkt.

Det finns flera sätt att manuellt kvalificera leads, till exempel BANT-tekniken som har fungerat mycket bra tidigare; kundämnen och kunder har mer tillgång till teknik och har bra förmåga att bedöma sina behov och lösa sina problem. Så ditt försäljningsteam har mindre kontroll över kundämnets beslutsprocess än någonsin förut. BANT räcker helt enkelt inte till längre.

Mjukvara för lead-hantering kan göra ditt arbete enkelt genom att rangordna dina leads baserat på deras interaktion med och intresse för din produkt/ditt företag och identifiera leads med ett tydligt syfte att köpa.

alice illustration v2 01 1 alice illustration v2 01 1

Övervaka arbetet för generering av leads

Det kan finnas många kampanjer för generering av leads i ditt företag men det exakta antalet leads och de intäkter du får från arbetet är svåra att följa upp.

Med verktyg för hantering av leads kan du enkelt spåra KPI:er för marknadsföring och försäljning via visuella rapporter och mäta avkastningen på investeringen för varje enskild kampanj i ditt företag.

Mätning av resultat med hjälp av rapporter är ett kännetecken på effektiv lead-hantering, och en bra mjukvara för lead-hantering kan hjälpa dig uppnå detta.

Lead management software lead monitoring Lead management software lead monitoring

Problem med avsaknad av lead-hantering

Att manuellt söka efter leads, uppdatera sin databas, skriva e-postmeddelanden och göra uppföljningar kan bli tröttande, särskilt om du försöker få din verksamhet att växa. Utan ett effektivt lead-hanteringssystem kommer du att få svårt att identifiera missade leads.

Bristande insyn i leads

Kunder får ofta dåliga upplevelser eftersom försäljnings- och marknadsföringsteam inte har fullständig överblick över kundernas kontakter.

Manuell kvalificering av leads

Ditt team har ingen process eller metod i form av rangordning och poängsättning för att kvalificera och avkvalificera leads, och därför minskar dess produktivitet.

Ingen inblick i lead-aktiviteter

Du spårar inte kundämnets aktiviteter på din webbplats, produkt och i e-post och går miste om dina potentiella köpare.

Svårt att konvertera leads

Dina försäljnings- och marknadsföringsteam missar uppföljningar, skickar försenade svar på frågor och prövar kundämnenas tålamod.

Brist på motivering av leads

Ditt team förstår inte kundämnenas behov och kan därför inte skicka e-postmeddelanden i rätt tid och skapa långsiktiga relationer.

Dubbletter av leads

Ditt CRM-system eller kalkylblad är fullt av dubbletter av lead-poster, vilket kan resultera i att viktiga leads missas.

CRM-programvara med toppbetyg

Sex fördelar med att använda ett system för lead-hantering

Automatisera generering och tilldelning av leads

Registrera leads från olika källor som chattkampanjer, webbformulär och e-postmeddelanden i CRM-systemet. Du kan till och med svara på chattar direkt eller ringa från CRM-systemet och ta vara på leads av hög kvalitet. Efter att leads har hittats och registrerats kan en robust mjukvara för lead-hantering automatiskt tilldela leads till försäljare för olika områden, baserat på regler för lead-styrning.

lead capture lead capture

Förbättra produktiviteten med AI

Undvik manuellt arbete och förbättra dina försäljnings- och marknadsföringsteams produktivitet med en mjukvara för lead-hantering som automatiskt utökar dina kontakter med deras sociala och allmänt tillgängliga information. Undvik dubbletter av leads med den AI-baserade försäljningsassistenten Freddy, som i förebyggande syfte detekterar dubbletter av leads eller kontakter i CRM-systemet.

Kvalificering av leads och hantering blev just enklare med en AI-baserad poängsättningsmodell som är tillgänglig i mjukvara för lead-hantering som Freshsales där leads rangordnas automatiskt baserat på historikdata. Förstå vilka faktorer som ledde till kontaktpoängen och se till att det hela tiden kommer in leads i marknadsförings- och försäljningsprocessen.

contact details page cropped contact details page cropped

Visa livscykeln för leads och interagera baserat på kontext

 

Med en effektiv lead-hanteringslösning kommer du att förstå olika stadier som dina leads går igenom i sin köplivscykel och aktivitetstidslinje. Med denna realtidskontext kan dina försäljare och marknadsförare kommunicera samlat via telefon, e-post, chatt och sms direkt från CRM-systemet.

activity timeline cropped activity timeline cropped

Segmentera och motivera leads

Segment hjälper dig att hitta ditt företags breda målgrupp. Du kan segmentera dem baserat på demografi, geografi och beteende, inrikta dig på rätt leads och förbättra kontaktmöjligheterna i dina marknadsföringskampanjer.

segmentation segmentation

Mät resultat

Få ovärderliga insikter i aktiviteterna för de leads du hanterar, till exempel vilka områden som genererar flest leads och varje försäljares responstid. Identifiera vilken lead-källa som ger rätt kvalitets-leads och maximera din dina insatser på dessa områden för att öka din avkastning på investeringen i marknadsföring och försäljning.

sales dashboard sales dashboard

Nu vet du ungefär hur mjukvara för lead-hantering kan hjälpa ditt företag. Men vad händer härnäst?

Skaffa den bästa mjukvaran för lead-hantering

Prova Freshsales. Lösningen innehåller inbyggda lead-hanteringsfunktioner, där leads automatiskt hittas och utökas med information i din CRM-databas.

Lösningen innehåller inbyggda lead-hanteringsfunktioner, där leads automatiskt hittas och utökas med information i din CRM-databas.

Klicka på logotyperna för att läsa omdömen om Freshsales

Spåra lead-aktiviteter, kvalificera dem med AI-baserad kontaktpoängsättning, segmentera leads och motivera dem till att bli kunder, allt direkt i din CRM mjukvara.

Just det – du kan göra allt detta i ett och samma försäljningsverktyg.

Lead management software Lead management software

Klicka på loggorna för att läsa recensioner om Freshsales