Förstärk kundernas upplevelser

Kunderna är företagets främsta tillgång och kundinformationen är dess viktigaste aspekt. När det handlar om kundinformation är alla uppgifter viktiga. För kundansvariga är det avgörande att kunna organisera och hantera pålitlig information för att förstå kunderna och för att bygga relationer och planera strategier för tillväxt. Kundhantering börjar med säljteamet.

Många säljare ser detta som en övermäktig uppgift som tar för mycket tid och ansträngningar i anspråk, vilket hindrar dem från att göra sitt egentliga jobb. I realiteten är dock kundhanteringen en enormt viktig del av säljarnas arbete. Hur uppgifter hanteras är vad som gör skillnad för din verksamhets framgång. Det anses ofta vara svårt för kundansvariga att få säljare att organisera information i ett kundhanteringssystem. Ett bra system som en CRM-programvara minskar behovet av manuellt arbete, centraliserar alla kunders beröringspunkter och gör säljarnas jobb enklare.

Freshsales CRM förenklar er kundhantering genom att organisera all kundinformation och kommunikation, och föra samman allting så att företaget kan dra maximal nytta.

Komplett kundkontext

Uppgifter som lagras utanför CRM-programvaran kommer ofta bort. Bättre organiserade kunduppgifter innebär bättre åtkomst till kundinformation i realtid. Med en CRM-programvara har alla användare omedelbar tillgång till kundprofiler i realtid, var som helst. Freshsales strukturerar era uppgifter och minskar behovet av manuell datainmatning. Kundinformationen berikas automatiskt genom att helt enkelt mata in en e-postadress och då loggas automtiskt konversationer via e-post och telefon i CRM-programvaran. Med Freshsales får man en 360-graders profilöverblick och kännedom om mer än bara det grundläggande genom att alla interaktioner spåras på samma ställe. 

Ge era kunder en viss prioritet

Alla företag behöver ge kunder olika prioritet. Om man har många kunder kan det vara svårt att veta vilka som ska prioriteras. Freshsales hjälper er att prioritera de som bör kontaktas först. CRM-programvaran använder en metod som poängsätter leads för att ranka kunder utifrån deras profil och interaktion med företaget. Genom den spåras även användarnas beteende på hemsidan eller inom tjänsten. Kundernas aktiviteter visas i en tidslinje där ni kan se vilka åtgärder som genomförts och när. Använd detta för att föra meningsfullare samtal och sälja effektivare.

Anpassa era kundformulär

Förbättra ert kundhanteringssystem genom att anpassa det till användarna. Med Freshsales CRM-programvara kan ni skapa fält, grupper, undergrupper och dra och släppa dem för att skapa formulär som passar era unika affärsbehov. Ni kan även markera fält som “nödvändiga”. På det sättet kommer säljarna att minnas att skaffa den kundinformation som är viktigast för er verksamhet. Använd Quick Add för att minimera antalet fält i formulären så att ni snabbt kan gå igenom inmatningar.

Resurser

FALLSTUDIE

CovalentCareers ökar sina intäkter med 100 % med Freshsales.

FALLSTUDIE

HiveXchange avslutar affärer 4 gånger snabbare med sälj-pipelinen.

FALLSTUDIE

Shortlist (SaaS “startup”) sänker sina kostnader med 50 % och bibehåller tillväxten.

FALLSTUDIE

Bluekore sparar 40 % i kostnader och vårdar samarbeten.

Play Icon

VIDEO

En snabb överblick över Freshsales

 
Play Icon

VIDEO

Lär dig hur inbyggd telefoni fungerar i Freshsales

 

BLOGG

8 anledningar att gå över från Excel till CRM

BLOGG

11 faktorer som hjälper dig välja sälj-CRM