Spåra säljmejl direkt i ditt CRM-system

En gång i tiden var man tvungen att följa upp varje mejl tills man fick ett svar. Men i dagens digitala landskap kan vi se huruvida e-post levererats och vem som läser våra meddelanden, när de läser dem och hur många gånger. Verktyg för e-postspårning har blivit en viktig del av att nå ut till kontakter och såväl gamla som nya kunder på ett snabbt och skalbart sätt. Att välja ett CRM-system med e-postspårning har blivit allt viktigare för företag som vill nå ut till potentiella kunder vid rätt tidpunkt och med rätt sammanhang. 

Innan vi tar ett djupdyk i e-postspårning i ett CRM-system ska vi ta en titt på e-postspårning och vad det har för effekt på företaget.

Email tracking

Vad är då e-postspårning?

E-postspårning innebär att man ser över status för e-post som skickats för att förbättra räckvidden och försäljningen. Genom att använda programvara för e-postspårning kan du får e-postnotiser i realtid för varje händelse som relaterar till din e-post. Programvaran låter dig även se över mätetal längst upp i säljtratten, såsom öppnade meddelanden och klick. Det hjälper dig att fatta bättre affärsmässiga beslut.

E-postspårning har tagit över webben sedan det tidiga 2000-talet. Det har blivit allt vanligare i och med att e-post blivit en typ av webbaserad notisfunktion för konsumenterna snarare än ett verktyg för personlig kommunikation. Enligt en OMC-studie från 2017 är 85 % av mottagna e-postmeddelanden marknadsföring, nyhetsbrev, notiser och liknande som skickas av sälj- och marknadsteam. Hela 99 % av dessa meddelanden spåras. Det leder till ökade intäkter.

Så kan programvara för e-postspårning hjälpa ditt företag

De flesta etablerade säljteamen använder någon typ av e-postspårning. Det hjälper dem att se hur engagerade kontakter och kunder är och identifierar vilka som är mest intresserade av vad företaget har att sälja. Numera finns det ett stort utbud av programvara för e-postspårning som låter säljteam kontrollera samt utvärdera värdefulla data. Med rätt verktyg för e-postspårning kan säljteam vårda leads, påverka beslutsfattare och sälja mer. Så kan programvara för e-postspårning driva din försäljning:

Identifiera potentiella kunder 

E-postspårning låter dig knyta an till kontakter och kunder direkt. Du kan omedelbart se när de tar emot och öppnar dina meddelanden. När en potentiell kund öppnar företagets e-post och klickar på länkar interagerar de aktivt med ditt företag. Du kan även se hur många gånger dina e-postmeddelanden öppnas och spåra länkarna som klickas på. Det låter dig identifiera potentiella kunder så att du kan kontakta dem vid rätt tidpunkt eller skicka uppföljningsmejl. På så sätt får du ett stort övertag när det kommer till att värva nya kunder.

Identify Potential

Engagera med relevant sammanhang

Data betyder inte något utan rätt sammanhang. Med programvara för e-postspårning kan du använda sammanhanget som en fördel. Att spåra e-post ger säljteam insikter om varje e-postinteraktion med potentiella och befintliga kunder. Det låter dem kontakta potentiella kunder med relevant information eller svara på ett sätt som passar deras behov. Om en potentiell kund till exempel har klickat på en länk till en fallstudie eller demonstration som delats i ett mejl kan du föra konversationen med dem i rätt riktning. Genom att samla in information om potentiella kunders beteende får du även mer information om deras intressen och preferenser. Det ger dig möjligheten att vårda kundförhållanden som leder till försäljning.

Engage

Använda datadrivna insikter

Med programvara för e-postspårning får du reda på vilka av dina mejl som fungerar och vilka som inte är så lyckade. Genom att använda rätt strategi kan du skräddarsy dina e-postmeddelanden och följa upp vid rätt tidpunkt. På så sätt blir varje kontaktpunkt både meningsfylld och relevant. Använd insikterna du får för varje e-postmeddelande du skickar och se över resultaten så att du kan skapa ännu bättre e-postmallar.

Leverage data driven insights

 

Förbättra din säljproduktivitet

E-postspårning handlar om att öka säljproduktiviteten. Genom att kontakta potentiella kunder när de är redo sparar säljare tid på uppföljning. Dessutom kan de automatisera uppföljning baserat på den potentiella kundens beteende i företagets e-post. På så sätt slipper dina säljare lägga till uppgifter för uppföljning eller manuellt skicka ut högar av mejl. Det sparar tid och vårdar företagets kundförhållanden.

Increase sales productivity

Ansa din e-postlista

Mätetal för e-postengagemang hjälper dig att identifiera e-post och mönster som visar var du kan ansa din e-postlista. Du kan till exempel spåra e-post som inte levereras på grund av ogiltiga e-postadresser eller meddelanden som skickas till mottagare som helt enkelt inte är intresserade. Genom att ta bort mottagarna som inte är rätt målgrupp får du mer meningsfulla kontakter. Det innebär även att du löper mindre risk att rapporteras för skräppost. Att avsändaren har gott rykte är mycket viktigt för att mottagarna ska nås.

Tips som ser till att din e-post hamnar direkt i inkorgen

För att använda e-postspårning måste du först se till att e-posten du skickar når mottagarens huvudsakliga inkorg. Det innebär att du måste lära dig hur skräppostfilter fungerar. Det ger dig strategier som låter dig förhindra att dina e-postmeddelanden hamnar i skräppostmappar.

Se till att din e-post är professionell och intressant

Skräppostfilter skannar dina meddelanden för att se om du känner mottagaren. Genom att skräddarsy e-post och skriva intressant innehåll för dina mottagare blir det mer troligt att dina meddelanden hamnar i inkorgen snarare än skräpposten. Tilltala mottagaren med deras namn och skicka e-post från en adress som är lätt att känna igen och som ser pålitlig ut. Skicka relevant innehåll och undvik att lägga till alltför många länkar eller bilder som får mejlet att se generiskt eller rörigt ut.

Undvik ämnesrader som liknar "spam"

Att skriva med stora bokstäver, för många utropstecken eller punkter och klyschan "Sv:" (eller ”Re:”) bör undvikas i ämnesraden och resten av meddelandet. Dessa är indikatorer som skräppostfilter söker efter och använder för att skilja vanlig e-post från spam. Se till att dina meddelanden är korta och koncisa och undvik alltför många utropstecken. Det ökar leveransgraden.

Skicka individuell e-post eller gör utskick i mindre grupper

Att skicka ut samma meddelande till enorma kontaktgrupper fungerar inte i dagens klimat, och många e-postleverantörer betecknar detta som spam. När du skickar triggad e-post till potentiella kunder blir det mycket mer troligt att meddelandet kommer fram till mottagarens inkorg.

Håll din e-post kort och koncis

Se till att dina meddelanden är relevanta och att de talar med kunden på ett trevligt sätt. Om det inte är absolut nödvändigt bör du inte använda spam-ord såsom "brådskande" ("urgent"), "gratis" ("free") och så vidare. När du skickar kampanjmeddelanden kan du istället använda andra ord för att ersätta begreppen som identifierats som del av spam-mönster. Genom att endast dela värdefulla, relevanta meddelanden med din målgrupp ökar du engagemanget.

Håll ett öga på din status som avsändare

När en mottagare markerar ditt e-postmeddelande som skräppost påverkar det din status (som internetleverantören tilldelar en organisation som skickar e-post). Det förhindrar att din e-post levereras till mottagarens inkorg och kan till och med neka din e-post totalt. När du har hög status är det mer troligt att internetleverantören levererar din e-post till inkorgar snarare än skräppostmappar. För att få gott rykte som avsändare gäller det att ha en lämplig e-postadress, ett ordnat sätt att spåra e-post och meddelanden som mottagarna faktiskt öppnar. Om mottagarna inte vill öppna dina meddelanden påverkar det självklart även försäljningen.

Skicka e-post med vanlig text eller lätt html

Inkludera minst en eller två länkar. Ditt meddelande bör även inkludera en CTA-knapp (eller -länk), ett arbetsprov eller länkar att ladda ner. När du skickar e-post med vanlig text eller "lätt html" är det mer troligt att dina meddelanden kommer fram till mottagarens inkorg. "Lätt html" är tekniskt sett html. Dock är innehållet huvudsakligen text; inga bilder, länkar eller CSS.

Så spårar du säljmejl inom CRM-systemet 

De flesta lösningarna för e-postspårning kan spåra öppnade meddelanden, klick och svar genom att skicka en unik spårningslänk med meddelandet. När mottagaren får meddelandet identifierar spårningsverktyget automatiskt huruvida det har tagits emot och öppnats, vilka länkar som använts samt var, när och hur många gånger. Dessa e-postlänkar mäts för att se andel öppnade meddelanden och klick.

När det görs på rätt sätt är e-postspårning relativt enkelt. Genom att utföra spårningen i ditt CRM-system får du ut mer av den. Så spårar du e-post i CRM:

Välj ett CRM-system med e-postspårning 

Du behöver inte ännu ett verktyg som bara spårar e-post. Moderna CRM-lösningar såsom Freshsales inkluderar funktioner för e-postspårning som låter dig spåra öppnade meddelanden och klick. Systemet har även tvåvägs-synk för e-post och kan integreras med olika e-postklienter så att du kan skicka och ta emot e-post i CRM-systemet, samtidigt som du spårar dina meddelanden.

Track Emails in CRM

Skapa och aktivera e-postspårning

Skapa e-postmeddelanden i CRM-systemet för bättre sammanhang. Med åtkomst till kontaktuppgifter kan du se mottagarens företag, säljaktiviteter och vilka produkter eller tjänster de köpt. Det låter dig skräddarsy e-postmeddelanden för mottagaren. Genom att använda e-postspårning som låter dig aktivera eller stänga av spårningsfunktionen kan du välja integritetsinställningar. Freshsales gör det till exempel enkelt att spåra och följa upp e-post med hjälp av e-postmallar.

Email tracking

E-postnotiser i realtid

Inom CRM-systemet kan du få notiser i realtid varje gång en potentiell eller befintlig kund öppnar ett e-postmeddelande och klickar på dess länkar. Det gör spårningen enklare och låter dig öka mottagarnas engagemang och spara tid.

Få insikter med mätetal för e-post

Genom att använda ett CRM-system som har inbyggda funktioner för e-posthantering kan du få insikter om e-post som skickas och tas emot. Du kan även ta reda på hur det går för dina säljkampanjer genom att se vilka e-postmeddelanden som har flest klick och öppningar och vilka som behöver justeras eller tas bort. Du får alla dessa uppgifter och mer med mätetal för e-postengagemang. Med hjälp av analyser kan du hålla ett öga på öppnade meddelanden, klick, svar, studsgrad, avslutade prenumerationer och till och med antalet levererade meddelanden.

email analytics

Tydlig insyn i säljarnas arbete 

Driv produktiviteten genom att få tydlig insyn i säljarnas e-postaktiviteter i Freshsales. Kontrollpaneler med mätetal som visar e-postengagemang hjälper chefer att hålla ett öga på säljarnas kommunikation med potentiella kunder. Med insikter i hur säljteam engagerar potentiella kunder kan du utvärdera vilka leads som behöver övertalning och vilka teammedlemmar som behöver hjälp.