Alla funktioner Callcenter prestanda Arbete efter samtalet

Vad är ”arbete efter samtalet”?

Freshdesk Contact Center sätter dina handläggares status som arbete efter samtalet (AES) efter varje samtal. Många callcenter vill ibland att handläggarna svarar på samtal efter samtal utan någon tid ges mellan dem. På grund av detta glömmer handläggarna att följa upp saker och ting från de föregående samtalen.

När en handläggare är upptagen med AES ändras handläggarens status från ”UPPTAGEN” till ”ARBETE EFTER SAMTALET”. Handläggaren kan välja att kringgå den här statusändringen i de fall de känner att de redan har färdigställt uppgifterna relaterat till föregående samtal. Den här statusvisaren i realtid hjälper callcentrets administratörer och teamledare att enkelt mäta handläggarnas prestationer.

 

Hur ökar AES-funktionen handläggarnas prestation?

Följa upp kundernas frågor

Kunder tenderar att ha många önskemål eller frågor, ibland samtidigt. Med AES kan handläggarna proaktivt dokumentera och följa upp kundernas förfrågningar.

Ökad produktivitet

Handläggarna kan bocka av åtgärder efter samtalet i stället för att skjuta dem framför sig. Handläggarnas produktivitet blir lidande om de måste ta med sig arbete från tidigare samtal.

Samarbete mellan teamen

Genom att samarbeta och dela anteckningar med andra handläggare, teams och avdelningar hjälper handläggarna kunderna bättre.

Feedback från ledningen

När ett samtal avslutas uppstår en perfekt tidpunkt för administratören eller teamledare att kort prata med handläggaren. De kan dela med sig av feedback och genomföra ändringar i samtalsmanuset i realtid utifrån kunders feedback.

Ta en paus

Ingen gynnas av arbete utan vila. Ingen vill att samtalen ska besvaras av trötta och slitna handläggare när kunderna förväntar sig en service i världsklass.

Fördelen med Freshdesk Contact Centers AES

Freshdesk Contact Center och AES ger handläggarna en stund att göra anteckningar, uppdatera biljettinformationen, uppdatera CRM-verktygets information, kontakta andra teams för att lösa kundens ärende eller inhämta mer information och e-posta kunden med information om åtgärder efter att samtalet har ägt rum.

Freshdesk Contact Center ser AES-tiden som en del av hanteringstiden, vilket är tiden handläggaren totalt spenderar på ett samtal.  Med hjälp av funktionen för avancerade samtalsdata kan du ladda ned och analysera hanteringstiderna hos individuella handläggare och ta reda på vem som löser ärenden snabbare än andra.

Använd AES-funktionen i Freshdesk Contact Center för att hjälpa ditt callcenters handläggare att leverera en kundupplevelse i världsklass.