Vilka är de största fördelarna med ett vidarekopplingssystem?

Vidarekoppling innebär kort och gott att man maximerar chansen för att koppla kunden till rätt handläggare, oavsett hur höga samtalsvolymer man har. Detta gör man med hjälp av hanteringsfunktioner för samtal, såsom samtalsköer och automatisk samtalstilldelning samt moderna funktioner såsom anpassade öppettider och röstaktiverat talsvar.

Garantera effektiv drift dygnet runt

Ett bra vidarekopplingssystem låter dig driva din telefonverksamhet utan krångel under kontorstid. Ett fantastiskt system presterar på topp både under och efter kontorstid. En kraftfull vidarekopplingslösning såsom Freshdesk Contact Center säkerställer att dina samtal hanteras i alla scenarier:

  • Öppettider med specifika regler för tidszoner och talsvar med flera nivåer;
  • Vidarekoppling till röstbrevlådor;
  • OCH helgdagar med semesterkalender och vidarekoppling under helgdagar.

 

Round the clock operational efficiency | Call routing Round the clock operational efficiency | Call routing

 

Imponera på dina kunder med teamets expertis

Med Freshdesk Contact Center kan du göra mer än att maximera svarsfrekvensen för samtal och anpassa hur dina telefonteam arbetar. Du kan till exempel skapa team med handläggare som är experter på olika ämnen och vidarekoppla samtal efter kundernas behov. Detta ger dig:

  • Effektiva konversationer som snabbt löser kundernas problem;
  • Kortare svarstider när du eliminerar överföringar och samtalsköer;
  • Styrning till automatiserade svar för enkla förfrågningar.

 

Connect to the right agent | Call routing Connect to the right agent | Call routing

 

Minska kostnaderna

Samtalsteam för inkommande samtal utgör ofta en stor utgift. Men företag börjar bli alltmer medvetna om hur viktiga de är när det kommer till att behålla kunderna – vilket har en påverkan på dina intäkter. En grym vidarekopplingslösning ser till att kunderna är nöjda, men kan även minska dina kostnader genom att:

  • Lösa kundförfrågningar snabbare och därigenom reducera samtalsavgifter för inkommande samtal;
  • Fördela samtalsvolymen jämnt mellan handläggare för att förhindra utbrändhet och sysslolöshet.
Achieve cost efficiency | Call routing Achieve cost efficiency | Call routing

De tre typerna av vidarekoppling du kan använda

Teambaserad vidarekoppling

Använd teambaserad vidarekoppling med anpassningsbara svarsregler och samtalsköer i Freshdesk Contact Center. Du kan även optimera dem för att maximera kundnöjdhet genom att aktivera samtalsköer och uppringning.

Tidsbaserad vidarekoppling

Skapa vidarekopplingsregler baserat på kontorstider och anpassa systemet efter hur ditt team jobbar. Lägg in semesterdagar, helger, och lunchraster utan att kompromissa när det kommer till din telefonverksamhets effektivitet.

Avsiktsbaserad vidarekoppling

Ge dina kunder möjligheten att välja vem de vill prata med. Med anknytningar för handläggare, en traditionell talsvarsmeny eller ett röstaktiverat talsvar kan dina kunder kopplas till rätt team eller rätt handläggare som kan lösa deras problem.

Hur fungerar Freshdesk Contact Centers vidarekopplingssystem?

Automatisk samtalstilldelning

Välj hur dina handläggare ska meddelas om inkommande samtal. Du kan välja att meddela alla tillgängliga handläggare samtidigt eller att ringa upp handläggare med färre aktuella ärenden först.

Mer om automatisk samtalstilldelning

Talsvarssystem

Dela upp dina inkommande samtal och vidarekoppla dem till rätt team, eller lägg in förinspelade meddelanden i en talsvarsmeny och bygg upp ett system för självbetjäning.

Mer om talsvar

Talsvar med röst (beta)

Nu för tiden behöver man inte använda knapptryckningar för att göra val i talsvarsmenyer. Med röstaktiverat talsvar kan dina kunder använda röstkommandon för att hitta rätt handläggare.

Smarta eskaleringar

Smarta eskaleringar gör dig förberedd på oförutsägbara situationer under kontorstid och säkerställer att alla inkommande samtal betjänas.

Mer om smarta eskaleringar

Anknytningar för handläggare

Ge dina kunder möjligheten att hoppa över talsvarsmenyn och kopplas direkt till sin personliga handläggare.

Mer om anknytningar för handläggare

Automatiserad styrning

Skapa anpassade styrningsregler baserat på datainmatningar från tredjepartssystem såsom din CRM eller helpdesk.

Mer om automatiserad styrning

Helgdagsstyrning

Helgdagsstyrning låter dig tillfälligt omdirigera samtal till köer under helgdagar eller semesterdagar enligt din verksamhets schema.

Mer om helgdagsstyrning

Styrning för kontorstider

Skapa tidszonsspecifika arbetstider för varje team och planera styrning av inkommande samtal enligt tillgänglighet. Analysera samtal utifrån kontorstider.

Mer om styrning för kontorstider

Styrning för röstbrevlåda

Använd Freshdesk Contact Centers telefonsystem för att vidarekoppla samtal till röstbrevlådor, anpassa företagets hälsningsfraser i röstbrevlådor, se transkriberingar eller automatisera inspelning av röstmeddelanden.

Mer om röstbrevlådor

Vad kunderna säger om vårt vidarekopplingssystem

Vanliga frågor om vidarekoppling

Vad är vidarekoppling?

Inom telekommunikation innebär vidarekoppling tilldelning av inkommande samtal i en telefonkö med funktioner såsom talsvar och anknytningar som kopplar kunden till rätt avdelning eller rätt handläggare. En resebyrå kan till exempel koppla sina kunder till återbetalningsteamet med ett talsvar, eller direkt till en specifik kundservicehandläggare med anknytningar för handläggare.

Hur ställer jag in vidarekoppling?

Börja med att köpa ett företagsnummer. Därefter kan du koppla en telefonkö till det numret. Sedan kan du ansluta samtalskön till ett talsvarssystem för att dela upp inkommande samtal enligt kundernas inmatningar (”tryck 1 för att kopplas till bokningsavdelningen”).

Har Freshdesk Contact Center intelligent vidarekoppling?

Ja. Freshdesk Contact Center erbjuder intelligent vidarekoppling. Vi har röstaktiverat talsvar som använder naturlig språkbehandling för att koppla samtal. Det innebär att kunder inte behöver använda knapptryckningar. De kan istället svara verbalt på förinspelade meddelanden och kopplas vidare till rätt avdelning av en talsvarsbot. Freshdesk Contact Center utvecklar även data-automatiserade vidarekopplingsfunktioner som samlar in data från integrerade system och utför vidarekopplingar.

Hur implementerar jag de tre vidarekopplingsprocesserna?

Tidsbaserad vidarekoppling kan implementeras med styrning för kontorstider och helgdagsstyrning. Teambaserad vidarekoppling kan ställas in med talsvar, samtalsköer och anknytningar för handläggare. Avsiktsbaserad vidarekoppling kan ställas in med talsvar och röstaktiverat talsvar.