Alla funktioner Hantering av teletjänstcentral Rapportering

Utvärdera dina processer, konversationer och team

Så använder du rapportdata från telefonsamtal för att förbättra kontaktcentralens prestanda

Processanalyser

De inbyggda rapporterna i Freshdesk Contact Centers instrumentpanel hjälper ledare för telefonteam att analysera hur teletjänstcentraler och kontaktcentraler presterar. Det är enklare att identifiera samtalstrender och volymtrender, och därigenom ta fram och driftsätta åtgärder som garanterar att kundupplevelsen förblir fantastisk.

 

 

 

 

 

Process Analytics reporting for your phone teams

Konversationsanalyser

Kvaliteten i dina samtal har ett direktsamband med dina avtal, lösningar, anställningar och så vidare. Om du har en förståelse för antalet samtalsöverföringar, väntetider, genomsnittlig samtalstid och så vidare kan du enklare hitta förbättringsområden. Du kan även utföra regelbundna kvalitetskontroller med funktioner för live-medlyssning i ditt telefonsystem.

 

 

 

 

 

Conversation analytics for phone teams

Teamanalyser

Team som jobbar med olika kundfall och på olika geografiska platser presterar ofta också olika. När du har en kontaktcentral för ditt företag kan du identifiera avvikelser i teamdata och hitta förbättringsområden i dina processer.

 

 

 

 

 

Team analytics for phone teams

Färdiga rapportmallar inuti din instrumentpanel på mobilen

Dina nyckeltal (KPI) är redan inbyggda i din Freshdesk Contact Center-instrumentpanel.

Sammanfattningsrapport för samtal

Ladda ner en rapport över alla inkommande och utgående samtal, filtrera efter besvarade, missade eller övergivna samtal för varje enskilt team tillsammans med viktiga mätetal såsom hanteringstid, väntetid och så vidare.

Sammanfattningsrapport för handläggare

Använd den här rapporten för att utvärdera individuell prestanda inom ditt telefonteam. Du får en komplett rapport över samtal (inkommande, utgående och missade) som hanterats av användaren samt genomsnittlig hanteringstid och mätetal för svarshastighet.

Analysrapport för samtalsvolym

Den här rapporten är en trendanalys som hjälper dig att förstå samtalsflödet över de senaste 365 dagarna. Du kan se samtalstrender baserat på timmar, dagar, veckor och månader.

Anpassade rapporter för kontaktcentraler

Freshdesk Contact Center inkluderar rapportfunktioner som är enkla att använda och som är tillgängliga direkt på ditt telefonkonto. Den anpassningsbara rapportbyggaren kan använda varje mätetal för telefoni och konvertera data till datablad som du kan använda i dina analyser. Freshdesk Contact Centers rapportfunktioner låter dig även applicera filter och schemalägga dina rapporter så att de levereras till din jobbmejl.

Custom contact center reports

Övervaka teamens prestanda utan problem

Med vår instrumentpanel har alla koll på allt 🤓

Med Freshdesk Contact Centers kontrollpanel i realtid kan du övervaka hela din teletjänstcentral var du än befinner dig. Sektionen ”I kö” visar alla kunder som väntar på att få prata med en handläggare. Sektionen ”I konversation” visar alla pågående samtal som du kan bevaka och koppla upp dig till som handledare. Du kan också se handläggarnas tillgänglighetsstatusar i realtid i instrumentpanelen.

 

 

 

 

 

All call metrics for your phone team supervisor

Du kan se allt som händer 👀

Det spelar ingen roll om du har team över hela världen eller om alla sitter på samma kontor – arbetet för dig ser alltid likadant ut när du använder Freshdesk Contact Centers övervakning för tjänstenivå för att hålla koll på dina siffror för tjänstenivå i realtid. Övervaka köspecifika mätetal och fatta bättre beslut kring bemanning, samtalsflöden och hur din teletjänstcentral ska samordnas.

 

 

 

 

 

Service level monitoring

Samla automatiskt in mätetal i ditt telefonsystem 👊

Det är inte kul att hantera ett team utan att ha tillgång till de data man behöver för att analysera teamets prestanda. Freshdesk Contact Center ger dig alla mätetal för teletjänstcentraler som du behöver, och du kan dessutom exportera alla data. Du får även tillgång till data för övergivna samtal och anledningen till att de övergavs när du skaffar ett Freshdesk Contact Center-konto.

 

 

 

 

Call metrics

Vanliga frågor om förinställd och anpassad rapportering samt analys för telefonsamtal

Är rapporteringsmodulen tillgänglig i alla abonnemang?

Du hittar rapporter i din Freshdesk Contact Center-instrumentpanel när du har Blossom-abonnemanget eller högre. Verktyget för att bygga anpassade rapporter är endast tillgängligt för kunder med Garden eller högre.

Finns det några gränser för hur många anpassade rapporter jag kan bygga?

Du kan skapa så många anpassade rapporter du vill för att uppnå dina verksamhetsmål. Vi rekommenderar att varje rapport kopplas till ett tydligt mål. Då får du en klar bild över hur de faktiska prestationerna stämmer överens med förväntad prestanda.