Freshdesk Contact Center inuti ditt Freshservice-konto

Alla företag som förlitar sig på datorer och tekniska verktyg kommer någon gång att stöta på oväntade problem. Då vill man instinktivt och snabbt ringa företagets IT-servicedesk och råda bot på problemet. Integreringen mellan Freshservice och Freshdesk Contact Center ger dig tydliga och detaljerade samtal som hjälper dig att hantera den här typen av situation bättre.

 

Freshservice admin settings | Freshdesk Contact Center Freshservice integration

Vad får ditt team ut av integreringen?

I takt med att ditt företag skalar upp kommer det alltid nya utmaningar som du måste lösa. Att du har en arbetsmiljö där dina anställda känner sig hörda är viktigt, och det är också avgörande att de kan vända sig till ditt IT-team när de stöter på problem. Med integreringen mellan Freshdesk Contact Center och Freshservice ser du till att du kan hantera interna supportförfrågningar bättre, och du ger ditt IT-team ett system där de kan förbättra IT-supportupplevelsen för hela din organisation.

Benefits of Freshservice integration

Hantera serviceförfrågningar via en mer tillgänglig kanal

När din servicedesk hanterar medarbetarnas förfrågningar, löser oväntade tekniska problem och ser till att företagets system fungerar dygnet runt behöver IT-teamet vara tillgängligt för alla i företaget under hela arbetsdagen. Med kontorstidsbaserad styrning och telefonköer kan du säkerställa att alla alltid har tillgång till support. När du har en telefonkanal på plats kan dina IT-handläggare även se ärendets historik, problemets prioritet och omfattning redan innan man har presenterat sig i samtalet. Då kan dina anställda komma i kontakt med ditt IT-team och snabbt få hjälp med brådskande problem och ärendesystemet kan användas för problem som inte är lika akuta.

Freshservice ticket thread with call details

Säkerställ att din globala personalstyrka kan kontakta ditt centrala IT-team

Även när ditt företag växer i flera riktningar, samtidigt som du har ett centralt IT-team, kan teamet fortsätta att leverera support till hela verksamheten utan problem. Du kan vara lika tillgänglig för alla, oavsett om de sitter på andra sidan jorden eller mittemot dig i korridoren. Med ett integrerat telefonsystem tillsammans med Freshservice kan en anställd som befinner sig utomlands kontakta dig via telefon på samma sätt som lokalt anställda kan. Och eftersom varje samtal automatiskt loggas till en anställd tillsammans med det relaterade ärendet kan ditt IT-team granska problemhistorik och andra uppgifter från ett enat system för att lättare identifiera vilka åtgärder som utförts tidigare.

Phone system for IT teams

Ha ett synkroniserat IT-team även om de befinner sig i olika delar av världen

Tillgänglighet och gemensamma kommunikationskanaler är en stor utmaning för IT-team som befinner sig i olika delar av världen eller på olika avdelningar. När du använder integreringar kan du anpassa ditt telefonsystem till att eskalera samtal till rätt avdelning på ett smart sätt. Du kan även ställa in en talsvarsmeny för att minska hanteringstiden och se till att dina handläggare jobbar med ärenden som kräver deras expertis. Om en anställd måste vidarekopplas till en annan handläggare eller avdelning kan du dessutom överföra dina samtal manuellt. När du integrerar Freshdesk Contact Center kommer du enkelt kunna överföra samtal, och samtalets kontext överförs också eftersom dina samtalsanteckningar blir tillgängliga för den nya handläggaren.

Phone system for IT teams

Konvertera alla röstmeddelanden och missade samtal till ärenden

När en anställd ringer till din IT-servicedesk behöver de oftast snabbt hjälp med ett problem. Men eftersom det inte går att vara överallt samtidigt händer det ibland att man inte kan besvara varje samtal. När man har många ärenden att hantera är det dessutom lätt att glömma bort missade samtal och röstmeddelanden. Med Freshdesk Contact Center konverteras alla dessa röstmeddelanden och missade samtal automatiskt till ärenden så att ditt IT-team kan hantera dem när de har en ledig stund. Du slipper oroa dig för att ärenden hamnar mellan stolarna och ditt IT-team kommer att framstå som mer pålitliga för dina anställda.

Missed calls and voicemails saved as tickets

Skynda på uppföljningar genom att lägga till samtalet i ett befintligt ärende

Ett irritationsmoment för anställda är när IT-teamet inte följer upp ett samtal som de lovat att titta närmare på. Det kan i förlängningen innebära att en anställd tappar tid och produktivitet när IT-problem inte åtgärdas snabbt nog. Det bästa du kan göra för att dina handläggare inte ska råka missa uppföljningar är att konvertera dina samtal till ärenden eller lägga till dem i befintliga ärenden. Allt detta kan du göra med Freshdesk Contact Centers widget inuti ditt Freshservice-konto. Då får du koll på varje problem och bygger upp trovärdighet bland personalen.

Convert calls to a ticket

Presentera smarta lösningar på enkla problem med förinspelade meddelanden

De flesta företag är bekanta med störningar och program som inte fungerar. Den typen av situationer kan snabbt bli till en mardröm om hela avdelningar samtidigt ringer in till IT-supportteamet för att begära hjälp. Istället för att besvara varje samtal och förklara samma sak om och om igen kan du ställa in ett förinspelat meddelande över talsvar vilket besparar dig mycket tid och frustration. När du använder integreringen kan du enkelt ställa in en talsvarsmeny där du meddelar att ni känner till problemet, tillsammans med en tidsplan för när det kommer att vara löst.

Pre recorded message

Freshdesk Contact Center inuti Freshservice – Så använder du ett telefonsystem för din IT-avdelning på bästa sätt

Få tillgång till de senaste samtalen

När de tre senaste samtalen listas i Freshdesk Contact Centers widget inuti Freshservice kan du snabbt få koll på läget med ett klick när en anställd ringer till dig.

Överför samtalsanteckningar

Medan du är i samtal kan du skriva ner alla viktiga uppgifter som kan hjälpa dig eller dina kollegor att föra effektivare samtal i framtiden.

Ställ in tillgänglighetsstatus för handläggare

Beroende på om en handläggare kan ta samtal eller inte kan du ställa in personens status i systemets widget. Status kan anges somtillgänglig i webbläsare, tillgänglig på mobil eller offline. Använd funktionen för att vidarekoppla samtal på ett smartare sätt.

Överför samtal till dina kollegor

Tilldela samtal till de mest relevanta teamen eller handläggarna och minska väntetiden för dina anställda. Hjälp dem att nå fram till specifika handläggare eller team snabbt och enkelt.

Se en anställds senaste ärenden

Kolla upp de senaste ärendena för en specifik anställd för att få tydlig kontext utan att behöva växla till en annan modul.

Få koll på läget med skrivbordsaviseringar

Bli meddelad automatiskt när du får ett inkommande samtal, även om du jobbar i andra appar eller har minimerat webbläsarfönstret.

Integrering med interna lösningar vs lösningar från tredje part

Nästan alla växande företag kommer till en punkt där man måste välja mellan två olika riktningar. Ska man vänta på en intern integrering eller hantera allt med en tredjepartsintegrering? Båda alternativen har sina för- och nackdelar, och när vi väger dem mot varandra kommer vi fram till viktiga insikter.

Intern programvara
Programvara från tredje part
Smidigt synkroniserade data

Data är värdelösa när de inte struktureras på ett enhetligt sätt. När man använder intern programvara är det enkelt att synkronisera alla data från Freshservice och Freshdesk Contact Center i ett system. Då får ditt företag bättre kontroll över alla viktiga data och får ett bättre grepp om helhetsbilden.

Uppdelning av användbara data

Eftersom en programvara från tredje part är en helt och hållet extern miljö får du ingen uppfattning om vilka data som är viktiga och användbara för dig. Detta kan göra att dina data delas upp, och när du försöker förstå hur dina data behandlas av den tredje parten uppstår lätt förvirring. Detta tenderar att skapa ett informationsglapp mellan de två systemen.

Rimlig prissättning

Eftersom Freshdesk Contact Center kommer från samma företag som skapat Freshservice som du redan är kund hos kan du få lojalitetsfördelar. Då behöver du inte betala särskilt mycket extra utöver ditt nuvarande abonnemang, jämfört med om du väljer en annan leverantör.

Drar upp kostnaderna

En programvara från tredje part brukar medföra ganska höga avgifter för varje IT-handläggare som använder integreringen. Den återkommande kostnaden för implementering kan alltså bli en stor flaskhals i takt med att ditt företag och team växer.

Dina data inom räckhåll

När du använder program från samma tillverkare blir det enklare och smidigare att samla in kunddata och användarmönster. Med dessa data kan du bygga upp strategier för företagets tillväxt, förbättra dina kundlojalitetsprogram och skapa riktade marknadsföringskampanjer.

Det kan vara svårt att komma åt data

När data ligger i helt olika företagssystem måste du navigera genom olika typer av regelverk och säkerhetsprotokoll innan du får tillgång till dina data. Då får du mindre kontroll över dina data, vilket leder till fördröjningar i planering och operativa uppgifter som förlitar sig på data.

Pålitlig och bekant support

Support är nyckeln till alla tjänster. Med den här integreringen får du samma högkvalitativa support för båda produkterna. Om du inte får hjälp när du behöver det som mest kan det nämligen leda till problem som påverkar hela verksamheten.

Risk för opålitlig support

När du precis har skaffat ett nytt program från en tredje part finns det en risk för att du råkar ut för dålig support. Detta kan få en stor inverkan på din verksamhet och resultera i långa avbrott när det inte finns någon som kan hjälpa dig med dina förfrågningar.

Omdömen