På vilket sätt är Freshdesk Contact Center det bästa alternativet till Grasshopper?

Alla data är från april 2020

Varför välja ett telefonsystem som inte kan hantera din tillväxt?

Grasshopper saknar de funktioner som växande företag behöver, såsom telefonköer, samtalsinspelning och samtalsövervakning.

Alla funktioner ditt företag behöver för att skala upp och mycket mer

Freshdesk Contact Center hjälper företag i alla storlekar, från enskilda firmor till telefonteam på flera tusen anställda.

Saknar lokala nummer från hela världen

Med Grasshopper kan du inte köpa internationella nummer, och ditt telefonabonnemang är begränsat när det kommer till telefonnummer och anknytningar.

Köp lokala nummer från hela världen

Du kan köpa nummer i fler än 90 länder med Freshdesk Contact Center. Du kan även köpa så många nummer du vill och det finns inga begränsningar för dina anknytningar.

Säkerställ att ditt telefonsystem är redo för AI

Vi lever i en värld som drivs av AI, och bristen på AI-funktioner i Grasshopper kan orsaka problem.

Framtidssäkra din teletjänstcentral med AI

Freshdesk Contact Center är AI-kompatibelt och har funktioner såsom röstbot och röstaktiverat talsvar.

Freshdesk Contact Center vs Grasshopper: Jämförelse av funktioner

FUNKTION
Freshdesk Contact Center
Grasshopper
Internationella telefonnummer
Smarta eskaleringar
Gå med i samtal vid behov
Samtalsinspelning
Telefonkö med uppringning

Vad erbjuder Freshdesk Contact Center som Grasshopper saknar?

multi level ivr or phone trees 2x multi level ivr or phone trees 2x
call recording 2x call recording 2x
smart escalations 2x smart escalations 2x
call masking 2x call masking 2x

Vad erbjuder Freshdesk Contact Center som Grasshopper saknar?

Talsvar i flera nivåer och samtalsträd

Hantera ett integrerat talsvarssystem med flera nivåer

multi level ivr or phone trees 2x multi level ivr or phone trees 2x
Samtalsinspelning

Spela in alla dina telefonsamtal

call recording 2x call recording 2x
Smarta eskaleringar

Skapa anpassade eskaleringsregler för inkommande samtal

smart escalations 2x smart escalations 2x
Samtalsmaskering

Gör företagets nummer personligt genom samtalsmaskering

call masking 2x call masking 2x

Freshdesk Contact Center: Ditt alternativ till Grasshopper