Varför är Freshdesk Contact Center det bästa alternativet till eVoice?

Alla data är från augusti 2020

Varför spendera extra på tillägg?

Med eVoice måste du köpa till funktioner såsom samtalsinspelning och internationella telefonnummer som tillägg, vilket betyder att du måste betala en månadsavgift utöver din avgift för handläggarlicenser för att få tillgång till funktionerna.

Allt du behöver i ett abonnemang. Inga tillägg.

Viktiga funktioner såsom internationella telefonnummer och samtalsinspelning faktureras inte som tillägg i Freshdesk Contact Center. Funktionerna inkluderas i ditt abonnemang och du behöver inte betala extra för att få tillgång till dem.

Du missar viktiga integreringar

Om ditt telefonsystem inte kan integreras med ditt CRM-system eller din helpdesk kommer dina handläggare att tappa tid på att hoppa mellan olika verktyg. När ditt system är uppdelat på det viset blir produktiviteten lidande.

Integrera fritt med ditt CRM eller helpdesk

Freshdesk Contact Center kan integreras med många CRM- och Helpdesk-verktyg på marknaden. Dina handläggare behöver inte längre byta mellan olika verktyg. Den samlade upplevelsen kommer att öka ditt telefonteams produktivitet.

Hamna inte på efterkälken i AI-revolutionen

AI kan förbättra prestandan för ditt telefonteam och håller på att ta branschen för kundupplevelser med storm.

Framtidssäkra din teletjänstcentral med AI-funktioner

Freshdesk Contact Center erbjuder funktioner såsom samtalsbot och röstaktiverat talsvar. Utrusta din teletjänstcentral med AI och bli mer effektiv.

Utforska Freshdesk Contact Centers funktioner

Utforska Freshdesk Contact Centers funktioner

Övervakning av tjänstenivå

Övervaka tjänstenivåprestanda för dina team

Samtalsmaskering

Gör ditt företagsnummer personligt med maskering

Talsvar med flera nivåer eller ”telefonträd”

Hantera sammanlänkade talsvarssystem med flera nivåer

Samtalsinspelning

Spela in alla dina telefonsamtal utan extra kostnad

Freshdesk Contact Center: Ditt alternativ till eVoice